WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Інфокомунікаційні технології та розвиток громадянського суспільства - Реферат

Інфокомунікаційні технології та розвиток громадянського суспільства - Реферат

(чи "колишніх") користувачів. За даними Дж. Вейкфілд, 1999 року близько 30 мільйонів чоловік відмовилися користуватися Всесвітньою мережею [38].
Які можливі наслідки цього? Монополія панівної еліти на електронні та інші ЗМІ уможливлює ефективне застосування їх для формування масових настроїв і програмування політичної поведінки громадян. Наприклад, відомо, що за допомогою безупинної, агресивної реклами, а також фільмів та розважальних шоу наполегливо пропагується споживацький спосіб життя. Вивчення ролі комунікаційних технологій у демократичному світі показує, що наявність розвинених, демократично організованих інформаційних інститутів, завдяки яким громадяни мають можливість одержувати основні суспільно-політичні знання та бути в курсі об'єктивно висвітлюваних політичних подій, є тією умовою, без якої неможливо уявитистабільну демократичну державу з розвиненим громадянським суспільством, ефективною системою управління.
Висновки
Одним з найважливіших факторів формування та розвитку громадянського суспільства в Україні є наявність у суспільних структур і громадян можливості оперативно одержувати достовірну, об'єктивну інформацію, а також вільно обмінюватися нею. Оскільки вільне масове поширення інформації є ефективним засобом захисту прав і свобод людини, формування громадської думки, адекватної подіям, забезпеченням можливості реально впливати на саме суспільство та державну владу.
Можна припустити, що в результаті розвитку нових інформаційно-комунікаційних технологій знизяться трансакційні витрати мобілізації й організації колективної дії, з якими постійно зіштовхуються політичні антрепренери, активісти, ініціативні люди. Така тенденція сприятиме діяльності саме таких груп, що перебувають за рамками традиційних приватних і публічних інститутів, які не мають коріння у сформованих ділових, професійних чи аматорських спільнотах.
Оцінюючи сильні і слабкі сторони інфокомунікаційних технологій, зокрема - Інтернету, не можна не визнати, що вони справді відіграють нині унікальну роль у процесах суспільного розвитку. Інтернет безпрецедентно розширює масштаби соціальної комунікації та збільшує обсяги і розмаїтість доступної індивідові інформації. Він уможливлює виникнення нових ефективних механізмів політичної мобілізації громадян. Зокрема, Інтернет виступає як засіб дуже оперативної організації і координації дій політичних однодумців - прибічників нетрадиційних соціальних рухів [39].
Література:
1. Даль Р. О демократии. - М.: Аспект Пресс, 2000. - С. 96.
2. Там само. - C. 96.
3. Фукуяма Ф. Доверие. Социальные добродетели и созидание благосостояния / Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. - М.: Academia, 1999. - С. 153.
4. Див.: Швери Р. Теоретическая социология Джеймса Коулмена: аналитический обзор // Социологический журнал. - 1996. - № 1 - 2.
5. Фукуяма Ф. Назв. стаття. - С. 156.
6. Патнэм Р. Процветающая комьюнити, социальный капитал и общественная жизнь // МЭ и МО. - 1995. - № 4. - С. 78.
7. Putnam R. Making Democracy Work. - N.Y., 1993. - P. 135.
8. Putnam R. Tuning in, Tuning out: the Strange Disappearance of Social Capital in America. - "PS: Political Science and Politics", December, 1995, Vol. ХХVIII. - № 4. - С. 666.
9. Фукуяма Ф. Назв. стаття. - С. 154.
10. Гражданское общество, правовое государство и право ("Круглый стол" журналов "Государство и право" и "Вопросы философии") // Вопросы философии. - 2002. - № 1. - С. 15.
11. Putnam R. Tuning in, Tuning out: the Strange Disappearance of Social Capital in America. - "PS: Political Science and Politics", December, 1995, Vol. ХХУШ. - № 4. - P. 678.
12. Цит. за: Холландер П. Политические пилигримы. - С.Пб.: Лань, 2001.- С. 283.
13. Фукуяма Ф. Назв. стаття. - С. 154.
14. Жиляєв І. Б. Інформаційно-комунікаційні технології як державний пріоритет // Проблеми науки. - 2003. - № 8. - С. 3.
15. Див.: Щербина В. Сітьова кіберкомунікація як соціальний феномен // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2002. - № 1. - С. 112.
16. Rheingold H. The Great Equaliser // Whole Earth Review. Summer. - 1991. - P. 56.
17. Вайнштейн Г. Интернет как фактор общественных трансформаций // Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - № 7. - С. 24.
18. Нідермайєр Г.-П. Телекратія замість демократії? // Віче. - 2002. - №1. - С. 73.
19. Кувалдин В. Глобализация и рождение мегаобщества // Проблемы глобализации. Труды Фонда Горбачева. - М., 2001. - Т. 7. - С. 48.
20. Чугунов А. В. Политика и Интернет: политическая коммуникация в условиях развития современных информационных технологий. - Автореферат дис… канд.полит.наук. - Ст.Петербург, 2000. - С. 15.
21. Назаренко С. Інформаційно-психологічна безпека в політиці // Віче. - 2003. - № 2. - С. 47.
22. Каннингэм С. и Портер А. Сетевые средства связи: двенадцать способов изменить нашу жизнь // Впереди ХХІ век. Антология современной классической прогностики. - М.: Academia, 2000. - С. 96.
23. Рудницька Т. "Інтернетизація" і "вестернізація" життєвого світу особистості в Україні. - Круглий стіл "Особистість у контексті глобалізації" // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2002. - № 2. - С. 38.
24. Вайнштейн Г. Назв. стаття. - С. 25.
25. Beniger J. Personalisation of Mass Media and the Growth of Pseudo-Community // Communication Research. - 1987. - P. 87.
26. Beyme K.V. Party Leadership and Change in Party Systems: Towards a Postmodern Party State? - "Government and Opposition". - 1996. - Vol. 31. - №2.
27. Политические институты на рубеже тысячелетий. Отв. ред. К. Г. Холодковский. Дубна, ООО "Феникс+", 2001. - С. 62.
28. Вайнштейн Г. Интернет как фактор общественных трансформаций // Мировая экономика и международные отношения. - 2002. - № 7. - С. 17.
29. Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура. - М.: Высшая школа экономики, 2000. - С. 340.
30. Фельдман Д. Информация и национальная безопасность России // Власть. - 2001. - С. 33.
31. Песков Д. Н. Интернет в Российской политике: утопия и реальность // Полис. - 2002. - № 2. - С. 33.
32. Рудницька Т. Назв. стаття. - С. 38.
33. Див.: Рудницкая Т. Интернетизация как начальный этап вхождения Украины в мировое глобализирующее сообщество: позитивы и риски // Социология: теория, методы, маркетинг. 0 2004. - №1. - С. 84.
34. Цит. за: Щербина В. Сітьова кіберкомунікація як соціальний феномен // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - 2002. - №1. - С. 114.
35. Там само. - С. 114.
36. Вайнштейн Г. Назв. стаття. - С. 17.
37. Цит. за: Щербина В. Назв. стаття. - С. 114.
38. Там само. - С. 114.
39. Сіленко А. О. Електронна Україна // Політичний менеджмент. - 2003. - №3. - С. 74.
40. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...