WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Інститут президентства: походження та сутність феномена - Реферат

Інститут президентства: походження та сутність феномена - Реферат

(Не дарма ж бо Ф. Шміттер зазначає, що в попередні часи - у 1848 - 1852, 1914 - 1920, 1945 - 1956 роках - після кожного з періодів широкої демократизації більшість держав або поверталася до статус-кво, або в них утверджувалися "ще гірші режими").
Відтак знов і знов виникає питання: що робити із своїми президентами народам на пострадянських просторах? До якої форми правління прагнути?
Західні експерти застерігають: жодна з існуючих форм - президентська, парламентська чи змішана - не є панацеєю від усіх бід. Кожна може бути позитивно-продуктивною, але також і безрезультативною та навіть більше - призвести до постання нових загроз суспільствам, котрі запозичують і насаджують у себе те, що для них не є органічним, що не узгоджується з рівнем їхньої політичної культури і свідомості, рівнем економічного, соціального розвитку тощо.
Інше зауваження стосується того, що будь-яка демократична форма правління починає справді, так би мовити, "працювати", коли вона достатньо інституйована. Говорячи про "інститут президентства", звернемо увагу, що цей феномен в Україні якраз і не набув необхідного рівня інституціоналізації. Свого роду "поверхневою" ознакою цього є те, що інколи замість словосполучення "інститут президентства" вживають інше - "інститут президента" [36]. Але поняття "інститут президента" акцентує увагу, передусім, на особистісній стороні феномена. Інститут же президентства як політичний інститут - поняття більш ємке і передбачає проведення цілого ряду заходів, виписання процедур тощо [37].
Вимога інституціоналізації молодих демократій або, як їх ще називають, делегативних демократій, тобто таких, в яких владу мають демократично обрані уряди, не безпідставна. Делегативні демократії (не інституційовані) не можуть, як відзначають експерти, гарантувати, що суспільство не регресує до авторитарного правління. Вони часто втрачають стійкість. Інституціоналізація ж сприяє стійкості й убезпечує суспільство від несподіванок. Відтак, щоб стати державою, в якій демократичні перетворення є незворотними, слід прагнути перейти від делегативної демократії до представницької, чіткого поділу влади і закріплення функцій її гілок, меж діяльності в конкретних законах.
Література:
1. Енциклопедичний довідник "Лауреати Нобелівської Премії. 1901 - 2001". - К.: "Український видавничий центр", 2001. - С. 46, 106.
2. Див. про це: Златопольський Д. Л. Институт президента в Восточной Европе:парадокс выборов и ответственность // Вестник Московского университета. - Серия 11. Право. - 1999. - №5. - С. 13.
3. Федералист. Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея: Пер. с англ. / Под общ. ред., с предисл. Н. Н. Яковлева, коммент. О. Л. Степановой. - М.: Изд-во "Весь мир", 2000. - С. 459.
4. Там же.
5. Там же. - С. 462, 463.
6. Там же. - С. 464.
7. Там же. - С. 465.
8. Фам Ван Донг. Предисловие // Президент Хо Ши Мин. (Политическая биография). / Пер. с франц. - М.: Госполитиздат, 1963. - С. 16, 18.
9. Кива А. В. Российская олигархия: общее и особенное // Общественные науки и современность. - 2000. - №2. - С. 27.
10. Duverges M. A New Political System Model: Semi-Presidential Government // European Journal of Political Research. - 1980. - №2. - Р. 167.
11. Там же. - С. 186.
12. Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія: Дослідження структур, мотивів і результатів: Пер. з 2-го англ. вид. - К.: АртЕк, 2001. - С. 125.
13. Див.: Шаповал В. М. Державний лад країн світу. - К.: Укр. центр правничих студій, 1999. - С. 288.
14. Див.: Погорілко В. Ф. Інститут президентства в Україні // Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи /За заг. ред. Ю. С. Шемчушенка: Монографія. - К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2001. - С. 114.
15. Там же.
16. Див., наприклад: Цвєтков В. В., Кресіна І. О., Коваленко А. А. Суспільна трансформація і державне управління в Україні: політико-правові детермінанти: Монографія. - К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. - С. 265.
17. Див.: Сахаров Н. А. Институт президентства в современном мире. - М.: Юридическая литература, 1994. - С. 23.
18. Зеленько Г. Навздогінна модернізація: досвід Польщі та України. - К.: Критика, 2003 - С. 78.
19. Шаповал В. М. Державний лад країн світу. - С. 284 - 285.
20. Каррі Д. П. Конституція Сполучених Штатів Америки: Посібник для всіх / Пер. з англ. О. М. Мокровольського. - К.: Веселка, 1993. - 140 с.
21. Там же. - С. 142
22. Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія...- С. 80.
23. Див.: Шаповал В. М. Державний лад країн світу. - С. 288.
24. Сарторі Дж. Порівняльна конституційна інженерія...- С. 115.
25. Погорілко В. Ф. Інститут президентства в Україні. - С. 116.
26. Конституция Французской Республики // Конституции зарубежных государств. - М.: Издат-во БЕК, 1998. - С. 4.
27. Див., наприклад: Краслянський А. Президент без віце-президента // Голос України. - 1991. - №130. - 6 липня. - С. 2; Мезенцев А. Время хождения между капельками должно закончиться // Зеркало недели. - 1995. - №15. - 15 - 21 апреля. - С. 4.
28. Кононенко Н. В. Інститут президентства в Україні: політологічний аналіз: Автореф. дис… канд. політ. наук: 23.00.02 / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досл-нь. - К., 1996. - С. 6, 14.
29. Лазаренко О. В. Влада в Україні: нетривіальний політичний аналіз для можновладців і тих, хто хоче ними бути. - К.: Вища школа, 1999. - С. 67.
30. Кравчук Л. Держава і влада: досвід адміністративної реформи в Україні. - К.: Інтелект, 2001. - С. 64.
31. Політична реформа в Україні: ключові питання і суперечності. Матеріали "круглого столу". - К.: Національн. ін-т стратегічних досліджень, 2003. - С. 49.
32. Конституция Российской Федерации. Комментарий / Под ред. Б. Н. Топорнина. Ю. М. Батурина, Р. Г. Орехова. - М.: Юридическая литература, 1994. - С. 399.
33. Бурчак Ф. Г. Президент України. - К.: Ін Юре, 1997. - С. 15.
34. Лужков Ю. М. Путь к эффективному государству: план преобразования системы государственной власти и управления в Российской Федерации. - 2-е изд.; доп. - Запорожье: Премьер, 2003. - С. 15, 18.
35. Златопольский Д. Л. Институт президента в Восточной Европе: порядок выборов и ответственность // Вестник Московского университета. - Серия №11. Право. - 1999. - №5. - С. 19.
36. Див., наприклад: Державотворення і правотворення в Україні… - С. 113.
37. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...