WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Інститути громадянського суспільства і формування ідеології модернізації в Україні - Реферат

Інститути громадянського суспільства і формування ідеології модернізації в Україні - Реферат

істеблішменту й істотним підвищенням його етичних і інтелектуально-професійних характеристик.
По-друге, все чіткіше постає завдання вироблення ідеології політичного процесу. Та конфронтуючі сторони у цьому зв'язку найчастіше воліють обговорювати не конкретні підходи до модернізації суспільства, а зіставляти ті чи інші ідеологічні настановлення. Як зазначає А. Ахієзер, "державна ідеологія - це милиці, необхідні хворому. Здоровому милиці не потрібні. Але що ж робити хворому суспільству? У цій драматичній ситуації неминуче доводиться говорити не про зникнення ідеології, а про зміну її форми" [17].
По-третє, в Україні ще соціально не оформилася сила, здатна самостійно очолити процес модернізації. Нинішній підприємницький прошарок - це переважно люмпен-буржуазія з досить низьким культурно-освітнім рівнем, яка не розуміє особливостей свого становища в суспільстві й обмежень, що випливають з цього, та своїх обов'язків. Своєю поведінкою прошарок, що капіталізується, дискредитує саму ідею економічних реформ і сприяє впливу політичних сил, що виступають з позицій негативного популізму.
Отже, визначаючи роль інститутів громадянського суспільства в формуванні ідеології модернізації на сучасному етапі розвитку українського суспільства, можна відзначити наступні тенденції.
1. Інститути громадянського суспільства беруть активну участь у виробленні державного курсу, спрямованого на розв'язання пекучих для суспільства проблем. Цей процес здійснюється із залученням наукових кадрів, створенням аналітичних центрів, вивченням громадської думки та проведенням громадських слухань. Таким чином, потенціал громадянського суспільства залучається до розв'язання політичних проблем.
2. Інститути громадянського суспільства проповідують цінності громадянства, запроваджують систему заходів ідеологічного характеру, чим справляють позитивний вплив на суспільство.
3. Формування інститутів громадянського суспільства без прямого втручання держави, наближеності до населення сприяє вирішенню існуючих та потенційних конфліктів. Альтернативні підходи до розв'язання суспільних проблем сприяють формуванню оптимальної стратегії держави.
4. В умовах розбудови національних держав саме інститути громадянського суспільства є основою формування стратегії в національній політиці та консолідації нації.
5. Важливимзавданням, яке ставлять перед собою інститути громадянського суспільства, є ідеологічна робота та виховання населення. За умов, коли інститути громадянського суспільства сповідують демократичні ідеали, загальнолюдські цінності, ідеологічна робота сприяє зростанню політичної культури громадян.
6. Характеризуючи вплив інститутів громадянського суспільства на формування ідеології, слід враховувати, що головне значення їх діяльності в процесі модернізації полягає в тому, що саме вони інтегрують множинність приватних інтересів окремих громадян, соціальних верств, зацікавлених груп у сукупний політичний інтерес.
Модернізація в Україні неможлива без одночасної політичної, соціально-економічної та правової стабілізації суспільства. Від вибору засобів, механізмів стабілізації залежить, якими темпами Україна здійснить модернізацію, створить постіндустріальне суспільство, внаслідок чого приєднається до єдиного плину світового розвитку, а чи змінить потворний, деформований ринок за зразком відсталих країн, укоренить державно-бюрократичну орієнтацію.
Література:
1. Безродна В. І. Особливості становлення громадянського суспільства в Україні у контексті модернізації. // Держава і право. Вип. 17. - К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. - С. 484.
2. Политика: Толковый словарь: Русско-английский. - М.: "ИНФРА-М", издательство "Весь мир", 2001. - С. 184.
3. Політологічний енциклопедичний словник. / Упорядник В. П. Горбатенко; За ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. - 2- вид., доп. і перероб. - К.: Ґенеза, 2004. - С. 226.
4. Політологія: історія та методологія. / В. Андрущенко, В. Антоненко та ін.; За гол. ред. Ф. М. Кирилюка. - К.: Здоров'я, 2000. - С. 413.
5. Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. Изд. 3-е перераб. и доп. - М.: Аспект-Пресс, 1997. - С. 239 - 303.
6. Гаджиев К. С. Политическая философия. - М.: Международные отношения, 1999. - С. 121.
7. Українське суспільство: соціологічний моніторинг 1994 - 2003. / За ред. Н. В. Паніної. - К.: Інститут соціології НАН України, 2003. - С. 17.
8. Там само. - С. 17.
9. Войтенко Т. О., Гончарук О. С., Привалов Ю. О. Громадянське суспільство в Україні: аналіз соціального конструювання. Наукова збірка. / Відп. ред.: Ю. Саєнко - К.: Стилос, 2002. - С. 38 - 39.
10. Українське суспільство: соціологічний моніторинг 1994 - 2003. / За ред. Н. В. Паніної /. - К.: Ін-ут соціології НАН України, 2003. - С. 111-112.
11. Ходаківський М. Громадянське суспільство і національна держава. // Віче. - 1998. - №9. - С. 41.
12. Головаха Е. И., Бекешкина И.Э., Небоженко В. С. Демократизация общества и развитие личности. - К.: Наукова думка, 1992. - C. 101.
13. Войтенко Т. О., Гончарук О. С., Привалов Ю. О. Громадянське суспільство в Україні: аналіз соціального конструювання. Наукова збірка. / Відп. ред.: Ю. Саєнко - К.: Стилос, 2002. - С. 36.
14. Себайн Джордж Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки. / Пер. з англ. - К.: Основи, 1997. - C. 20.
15. Войтенко Т. О., Гончарук О. С., Привалов Ю. О. Громадянське суспільство в Україні: аналіз соціального конструювання. Наукова збірка. / Відп. ред.: Ю. Саєнко - К.: Стилос, 2002. - С. 69.
16. Там само. - С. 38.
17. Ахиезер А. Идеология - предмет науки, наука - элемент идеологии. // Общественные науки и современность. - 1991. - №1. - С. 89.
18. Лага В. Феномени "опозиційної ідеології" та "ідеології опозиційності". // Політичний менеджмент. - 2004. - №2. - С. 91 - 100.
19. Пащенко В. Поняття "громадянськості" і теорія громадянського суспільства. // Політичний менеджмент. - 2005. - №2. - С. 118 - 126.
20. Степаненко В. Українське громадянське суспільство. "Помаранчева" стадія становлення. // Віче. - 2005. - №2. - С. 49 - 55.
21. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...