WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Імперативи формування і розвитку інституту соціального діалогу - Реферат

Імперативи формування і розвитку інституту соціального діалогу - Реферат

ставлення до "наддержавності соціальної політики", що набула трьох основних форм: "наддержавне регулювання, наддержавний перерозподіл та наддержавне забезпечення... в інтересах соціального захисту та добробуту. На світовому рівні такі інструменти й політичні заходи перебувають ще в зародковому стані. Головна проблема: чи можна піднести до глобального рівня суспільне регулювання капіталізму, як це практикується країнами Європейського Союзу?" [24 с. 18].
Отже, на практиці сталося так, що в ЄС роль соціальної політики та участь соціальних партнерів у її формуванні не просто зазнали значної трансформації. Виникло принципово нове, наднаціональне і наддержавне розуміння курсу, спрямованого "в інтересах соціального захисту і добробуту громадян". Якщо з часу укладення Римського договору 1957 року соціальна політика ЄС мала дуже обмежену і лише допоміжну роль (вирішення питань з реформування ринку), то останні зміни ознаменували перенесення питань зайнятості та набору основних соціальних проблем, включаючи шляхи розвитку соціального діалогу, у сферу визначення основних напрямів реформування соціальної політики та досягнення рівня добробуту в однаковій мірі в кожній з країн Співдружності.
Втім, справедливості ради, слід зазначити, що постійно лідером цього широкоохопного процесу залишалась Швеція. Починаючи з 1930-х років, вона першою в Європі інституціоналізувала соціальний діалог у формі тристороннього органу (уряд - конфедерація роботодавців - профспілки), який погоджував основні параметри економічної і соціальної політики, умови праці та рівень її оплати. З тих пір він був і лишається основою соціально-економічного устрою країни. Просто надалі шкала діалогу змінювалась і розширювалась. В цій країні завжди (починаючи з тих же 1930-х років) кожен проект публічної політики (насамперед - проекти бюджетів) ще до схвалення його урядом (а пізніше - парламентом, як того вимагає законодавство), публічно обговорювалися в якомога ширших колах, включаючи структури адміністрації, політичних партій, органів самоврядування.
До речі, шведський досвід ніколи не розглядався окремішньо, поза загальноєвропейським контекстом. Саме з врахуванням шведських досягнень було ухвалено Маастрихтський договір 1989 року, яким визначалися обсяги соціальної політики на загальноєвропейському рівні та принципи сприяння соціальному діалогу й партнерству. А ось Амстердамський договір 1997 року запропонував інноваційний підхід до координування політики зайнятості (з чітко визначеними роллю та відповідальністю соціальних партнерів).
Відтак, в Євросоюзі соціальний діалог став частиною загальної стратегії, яка має забезпечувати конкурентоспроможну позицію вже всього Співтовариства стосовно основних його партнерів у світі. Саме соціальний діалог становить суть сучасної цивілізації в розвинених демократичних країнах, суть цивілізованого й ефективного регулювання соціально-трудових відносин, запобігання або мирного вирішення соціальних конфліктів.
На цей процес орієнтуються держави, які мають намір приєднатись до ЄС, але в силу свого сучасного соціально-економічного розвитку ще не відповідають багатьом нормам Євросоюзу, чому й мають намір суттєво переглянути національну практику інституціалізації соціального партнерства. Для них соціальний діалог - єдино можлива альтернатива, з одного боку, соціальній безхребетності, що призводить до нехтування насущних інтересів і прав працівників, з іншого боку - соціальним потрясінням з їх проявами насильства, безробіттям і бідністю.
Література:
1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року - К.:ЮРІНКОМ, 1996. - 55 с.
2. Даймонд Л. Прошла ли "третья волна" демократизации? // Полис. - 1999 - №5. - С. 6 - 14.
3. Шумпетер Й. Капитализм, социализм, демократия. - М.: // Прогресс, 1995. - 540 с.
4. Цапф В. Теория модернизации и различие путей общественного развтия // Социс. - 1998. - №8.- С. 15 - 16.
5. Соціальне партнерство - шлях до злагоди. - К.: Проект Міжнародної організації праці "Україна: сприяння реалізації основних принципів та прав у світі праці", 2003. - 279 с.
6. Безродна В. І. Особливості становлення громадянського суспільства в Україні у контексті модернізації // Держава і право. - 2002.- Він. 17. - С. 481 - 484.
7. Шемяков О. Роль профспілок в досягненні соціального миру в умовах ринково-трудових відносин // Бюлетень національної служби посередництва і примирення. - 2005. - №8. - С. 43 - 51.
8. Цвих В. Ф. Сучасні підходи для визначення сутності на межі функціонування груп інтересів (тиску) // Людина і політика. - 2002.- №1. - С. 41 - 53; Цвих В. Ф., Неліпа Д. В. Система соціального партнерства: проблеми формування та функціонування // Політологічний вісник. - 2003. - № 13. - С. 203 - 216; Цвих В. Ф. Профспілки і громадянське суспільство: особливості програми відносин: Дис… д-ра політ. наук: 23.00.02. - К., 2004. - 455 с.
9. Верцман И. Жан-Жак Руссо. - М.: Худож. лит., 1976. - 312 с.
10. Маршалл А. Принципы экономической науки, т. 1. М.: Издательская группа "Универс" ("Экономическая мысль Запада". Для научных библиотек), 1993. - 416 с.
11. Маршалл А. Принципы экономической науки, т. 1. - М.: Издательская группа "Универс" ("Экономическая мысль Запада". Для научных библиотек), 1993. - 416 с.
12. Ганслі Теренс М. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки. - К.: Основи, 1995. - 280 с.
13. Маршалл А. Принципы экономической науки, т. 1. - М.: Издательская группа "Универс" ("Экономическая мысль Запада". Для научных библиотек), 1993. - 416 с.
14. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування та пенсійне забезпечення: у цифрах і фактах. - К.: Міністерство праці та соціальної політики України, 2002. - 45 с.
15. Блэк С. Введение в паблик рилейшнз. - Ростов на Дону: Феникс, 1998. - 240 с.
16. Соціальне партнерство - шлях до злагоди. - К.: Проект Міжнародної організації праці "Україна: сприяння реалізації основних принципів та прав у світі праці", 2003. - 279 с.
17. Головаха Є. Соціальний захист населення і соціальна політика в Україні // Соціальна політика і соціальна робота: Український науковий і громадсько-політичний часопис. - 1996. - № 1. - С. 39 - 43.
18. Ганслі Теренс М. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки. - К.: Основи, 1995. - 280 с.
19. Ганслі Теренс М. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки. - К.: Основи, 1995. - 280 с.
20. Маркович Д. Социология труда. Пер. с сербохорв. Под. об. ред. Н. И. Дряхлова, Б. В. Князева. - М.: Прогресс, 1988. - 632 с.
21. Спікер П. Соціальна політика: теми та підходи. - К.: Фенікс, 2000. - 400 с.
22. Ганслі Теренс М. Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки. - К.: Основи, 1995. - 280 с.
23. Спікер П. Соціальна політика: теми та підходи. - К.: Фенікс, 2000. - 400 с.
24. Дікон Б., Халс М., Стабс П. Глобальна соціальна політика. Міжнародні організації й майбутнє соціального добробуту. / Пер. з англ. - К.: Основи, 1999. - 346 с.
25. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...