WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Ідея середнього класу як гаранта стабільного розвитку - Реферат

Ідея середнього класу як гаранта стабільного розвитку - Реферат

громадянського суспільства.
В Україні, зауважує політолог І. Поліщук, "вибори 2004 року стали знаряддям формування нового політичного менталітету українських виборців (у тому числі й представників середнього класу - І. К.), у якому руйнуються старі тоталітарні та авторитарні уявлення про владу і можновладців, формується прихильне ставлення до політичних лідерів, які продемонстрували принципову опозиційність режиму олігархічної кланократії та запропонували альтернативний проект демократизації і побудови справедливішої соціальної системи" [7]. Саме "помаранчева революція" породила сподівання, що в України може утворитися сильний прошарок середнього класу, здатного на рішучі вчинки задля розвитку демократії. Наш середній клас, в особі його найактивніших представників, схильний підтримувати тих політиків, котрі асоціюються у нього з можливістю активізації економічних і соціальних реформ.
Проблема ідентифікації середнього класу в сучасних країнах з перехідною економікою, в тому числі й в Україні, обумовлена наявністю соціально-політичних явищ, пов'язаних з незавершеністю трансформаційних процесів. Для більшості країн пострадянського простору характерні динамічність структури суспільства; недостатній, якщо порівнювати з періодом спаду, період економічного зростання; розірваність ланцюга "освіта - професія - доходи"; значна економічна активність населення поза сферою легальної економіки.
Своєрідне трактування місії середнього класу знаходимо в програмі громадського об'єднання "Віче", затвердженої на позачерговому VII з'їзді 16 вересня 2005 року як "План розвитку країни". Укладачі цього документа зауважують, що ідея суспільства миру та соціальної гармонії становить живий інтерес для всіх соціальних груп українського суспільства. "Нам треба пройти складний шлях від рівності у бідності при радянській владі до рівності можливостей у новій сучасній країні миру й соціальної гармонії. За наявності невеликого державного багатства цей шлях можна пройти лише поетапно, створюючи одну за одною верству матеріально і духовно багатих людей. На нинішньому етапі основні зусилля мають бути зосереджені на забезпеченні матеріального, духовного й численного зростання "середнього класу". Окрім "середнього класу", соціальними партнерами у розв'язанні цього завдання стають держава та великий бізнес, які кровно зацікавлені у стабільному суспільстві і високій купівельній спроможності населення.
До соціальної групи достатньо забезпечених громадян, яку заведено називати "середнім класом", мають увійти підприємці, судді, кваліфіковані робітники, чиновники, фермери, вчителі, лікарі, технічна, творча та наукова інтелігенція, військові і працівники правоохоронних органів, домогосподарки, представники вільних професій. Численний "середній клас" - базова сила громадянського суспільства.
Такий вигляд це має в теорії. Але є і практична сторона проблеми. Йдеться, перш за все, про фінансову основу, або так званий стартовий капітал розвитку власного бізнесу. Зауважимо, що представників середнього і малого бізнесу ми вже маємо чимало. Вони яскраво проявили себе в процесі "помаранчевої революції" - і своєю присутністю на майданах, і матеріальним забезпеченням її учасників. Водночас потрібно було б створити умови для розвитку малого і середнього бізнесу так званих заробітчан, що стало б вагомою підставою для поповнення середнього класу. Як уже зазначалося, капітал заробітчан вкладається переважно в нерухомість та освіту дітей, що є позитивним явищем. Однак це одноразові вкладення й тимчасові, а не довготривалі інвестиції. Проведення 2005 року зустрічей на рівні Президента України та Кабінету Міністрів з представниками малого і середнього бізнесу засвідчило намагання пошуку нових шляхів розвитку середнього класу в українському суспільстві.
Якщо завдання якісного зростання "середнього класу" буде успішно розв'язане протягом найближчих десяти років, то країна зможе всі зусилля та ресурси спрямувати на соціальну адаптацію матеріально незабезпечених громадян і розв'язати остаточно проблему бідності. Розв'язання проблеми бідності без опори на великий національний капітал та середній клас - соціальна утопія. Будь-яке суспільство і держава мають знаходити гармонійний баланс між багатими, "середнім класом" і бідними. В іншому разі виникають соціальні конфлікти, і суспільство "розривається" зсередини" [6].
Отож, ставлячи мету, слід визначати засоби, за допомогою яких ця мета досягається. Але чи є метою українського суспільства створення та зміцнення середнього класу? Хіба можна стверджувати, що дефініція "середній клас" - це клас, який є проміжною ланкою між класом багатих і класом бідних? І чи наявність в суспільстві такого прошарку, як середній клас, - це спосіб подолання бідності і зменшення "олігархічності" в економіці й політиці? А також можливість подолання дисбалансу в соціальній системі суспільства?
Висновки
Як бачимо, проблема середнього класу перебуває в центрі уваги як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників. Політологи, політики, соціологи вважають середній клас важливим чинником соціально-політичного структурування та політичної стабільності в системі. Значна увага приділяється пошукові шляхів його чисельного зростання і підвищення вагомості в суспільстві. Водночас існує проблема створення політико-правничих та економічних передумов такого зростання і вироблення конкретних заходів, які б сприяли започаткуванню і розвитку малих та середніх підприємств.
Вважаємо, що базовими факторами формування середнього класу можна назвати такі:
а) економічні фактори - ринкова економіка, конкуренція, приватна власність. Поряд з цим важливим є залучення коштів заробітчан як інвестицій у створення малих і середніх підприємств, що сприяло б підвищенню питомої ваги середнього класу і корисності його для всього суспільства;
б)політико-правові фактори - політична стабільність, правова свідомість громадян, стабільна законодавча база, розвиток громадянського суспільства. І не лише декларації про спрощену систему відкриття своєї справи на кшталт "єдиного вікна", а реальне його забезпечення;
в) соціальні фактори - освіта, соціальна роль, соціальний статус. Тут важливо не тільки сприяти розвиткові освіти, але й вести роз'яснювальну роботу через ЗМІ щодо підвищення соціальної ролі та соціального статусу представників середнього класу. А це, в свою чергу, сприятиме формуванню позитивного іміджу "середняка" в суспільстві.
Ще одним важливим фактором є подальше теоретико-методологічне опрацювання проблеми. Це, передусім, завдання політології і соціології, які могли б долучитися не тільки до теоретичного аналізу проблеми, але й до вироблення конкретних шляхів для практичної реалізації, і для цього потрібен ще певний час і немалі зусилля. А ще більше часу необхідно буде для практичної реалізації нової для нашого суспільства ідеї.
Середній клас, який з'явився в посткомуністичних суспільствах країн Балтії, або, наприклад, в Чехії чи Угорщині, має інший характер свого зародження й формування, адже то країни з іншими історичними традиціями. Скажімо, хто чув про "олігархів Балтії" чи "олігархів Чехії?" Тому, вивчаючи досвід інших країн, інших суспільств, необхідно, враховуючи його безумовно, відшукувати власні шляхи, спираючись на наші жорсткі реалії й власні історичні передумови.
Література:
1. Андрусяк І. Міфи й упередження середнього класу / http:www.dialogs.org.ua/ru/materials/full/2/270
2. Арістотель. Політика. К. - Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2003. - 115 с.
3. Грицанюк В. Середній клас: теоретичні аспекти // Етнокультурні проблеми політичного процесу в Україні. - Львів, 2001.
4. Марков І. Український середній клас зароджується в Італії / http:www. for-ua.com
5. Пахомова Н. Середній клас в Україні: неоплачені перспективи / http:// www.dialogs.org.ua від 15.10.03
6. План розвитку країни / Під ред.: І. Богословської, І. Дідковського, О. Чалого. - К.: Видавнича компанія "Воля", 2005, - 97 с.
7. Поліщук І. Виборчий процес як детермінанта сучасної політики / Політичний менеджмент. - К., №3, 2005. - С. 137 - 139.
8. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...