WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → „Агресія” і „насильство” – поняття не тотожні - Реферат

„Агресія” і „насильство” – поняття не тотожні - Реферат

позитивно ставляться до агресії і демонструють високий рівень імпульсивності. І, навпаки, злочинцями іноді стають так звані надмірно стримані агресори - "пасивні, м'які за характером люди. Вони зовсім не імпульсивні і їх важко спровокувати. Вони здаються дуже терплячими, здатними страждати протягом тривалого часу і вміють себе стримувати". Надмірно стримані агресори демонструють те, що Е. Фромм називав доброякісною агресією, тобто такою, що є реакцією на загрозу вітальним інтересам. Це люди, які "зірвалися" під пресом непомірно тяжких зовнішніх обставин. Отже, правопорушники (насильники), як і всі інші люди, досить чітко поділяються на дві групи, поведінку яких можна умовно назвати "людською" і "не-людською" [22, р. 10 - 13].
Агресія органічно пов'язана з насильством і є його природним підгрунтям, як для людського суспільства - соціальної матерії підгрунтям є природне середовище, зокрема, жива матерія, в якій агресія є обов'язковим атрибутом. Проте агресія як явище не є тотожною насильству, як не тотожні жива матерія і соціальна матерія.
П. Сорокін зазначав: "Соціальне явище є соціальний зв'язок, що має психічну природу і реалізується у свідомості індивідів, виступаючи водночас за змістом і тривалістю за його межі" [16, с. 39]. І ще: "Під психічною взаємодією ми розуміємо такий процес, "матерією" якого слугують відчуття, сприйняття, уявлення і поняття, страждання і насолода та вольові акти в точному значенні цих термінів, яке зобов'язує завжди вважати ці елементи усвідомленими; …неусвідомлене будь-яке відчуття або уявлення не є відчуття і уявлення, неусвідомлена воля - не є воля, неусвідомлені страждання і насолода - не є страждання і насолода" [16, с. 38]. Й насамкінець: "Всі "неусвідомлені переживання", зокрема "фізіологічні акти" і простіші емоції, а так само рефлекси, інстинкти, автоматичні акти не можуть слуговувати "матерією" психічної взаємодії. Це - матерія, якщо завгодно, біологічних процесів (фізіології і психофізіології), а не психічних" [16, с. 39].
Насильство як вид агресії, що відбувається тільки в суспільстві, є продуктом спотвореної, хворої свідомості людини, сумою негармонійно усвідомлених станів - хибно організованої психосоціальної енергії. Носієм психосоціальної енергії може бути тільки людина, бо тільки вона здатна до "дієвого контролю над неусвідомленими мотивами через усвідомлені цілі діяльності, в досягнення яких вона включається" [11, с. 37].
Висновки
1. Агресія- це вид деструкції на рівні біологічної матерії (енергії), яку характеризують доцільність та обмеженість, обумовлені процесом еволюційного розвитку біологічних організмів.
2. Насильство - це вид деструкції на рівні соціальної матерії (енергії), обумовлений психічною природою соціальної взаємодії, соціальна дія (явище), яке пов'язане і є наслідком тільки певних (спотворених) станів людської свідомості.
3. Насильство є видом агресії особливої якості порівняно з агресією в природі і трапляється тільки в людському суспільстві. Насильство - окремий випадок по відношенню до ширшого поняття "агресія", бо має підставою тільки усвідомлені спотворені психічні стани людини. Поняття "агресія" ширше за поняття "насильство", воно включає в себе поняття "насильство".
Література:
1. Агрессия. Военный энциклопедический словарь. - Редкол.: А. П. Горкин, В. А. Золотарев и др. - М.: Большая Российская энциклопедия, "РИПОЛ КЛАССИК", 2002. - 1664 с.
2. Агрессия. Политология: Энциклопедический словарь / Общ. ред. и сост.: Ю. И Аверьянов. - М.: Моск. коммерч. ун-та. - 1993. - 431 с.
3. Берон Р., Ричардсон Д. Агрессия. - СПб.: Питер, 1998. - 336 с.
4. Вазюлин В. А. Логика истории. Вопросы теории и методологии. - М.: Изд-во МГУ. 1988. - 328 с.
5. Гегель Г. Конституция Германии. Политические произведения / Под ред. Б. М. Кедрова. - М.: Изд-во Наука, 1978. - 437 с.
6. Гегель Г. Философия религии. В 2 т., Т. 2. Общ. ред. А. В. Гулыги. Пер. с нем. П. П. Гайденко. - М.: Мысль, 1977. - 573 с.
7. Ильин В. В. Политическая антропология / Под редакцией В. В. Ильина. - М.: Изд-во МГУ, 1995. - 254 с.
8. Краус В. Нігілізм сьогодні, або Терплячість світової історії / Перекл. з німецької М. Павлюка; - К.: Основи, 1994. - 124 с.
9. Кузнецов В. Понять науку в контексте культуры. Кун Т. Структура научных революций: Пер. с англ. / Кун Т.; Сост. В. Ю. Кузнецов. - М.: ООО "Издательство АСТ", 2001. - 608 с.
10. Лоренц К. Агрессия (так называемое "зло") / Пер. с нем. Г. Швейника. - СПб.: Амфора, 2001. - 349 с.
11. Мышление: процесс, деятельность, общение. - Отв. ред. А. В. Брушлинский. - М.: Наука, 1982. - 287 с.
12. Насилие военное. Военный энциклопедический словарь. - Редкол.: А. П. Горкин, В. А. Золотарев и др. - М.: Большая Российская энциклопедия, "РИПОЛ КЛАССИК", 2002. - 1664 с.
13. Ольшанский Д. В. Психология терроризма. СПб.: Питер, 2002. - 288 с.
14. Основи політичної науки: Курс лекцій за ред. Б. Кухти. Ч. 4.: Міжнародна політика / Б. Кухта, Г. Ткаченко, Л. Старицька та ін. - Львів: Кальварія, 1999. - 436 с.
15. Парсонс Т. Роль идей в социальном действии. Парсонс Т. О социальных системах / Под ред. В. Ф. Чесноковой и С. А. Белановского. - М.: Академический Проект, 2002. - 832 с.
16. Сорокин П. А. Общая социология / Человек. Цивилизация. Общество / Общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Согомонов: Пер. с англ. - М.: Политиздат, 1992. - 543 с.
17. Террор. Политология: Энциклопедический словарь / Общ. ред. и сост.: Ю. И. Аверьянов. - М.: Изд-во Моск. коммерч. ун-та. - 1993. - 431 с.
18. Шаблінський І. І. До поняття про "силу" і "силову картину світу" // Стратегічна панорама. - 2002. - №2. - С. 194.
19. Шаронов В. В. Основы социальной антропологии / СПб.: Изд-во Лань, 1997. - 192 с.
20. Шестаков В. Террор - мировая война. - М: ОЛМА - ПРЕСС Образование, 2003. - 320 с.
21. Элиас Норберт. О процессе цивилизации. Социогенетические и психологические исследования. Т. 1. Изменения в поведении высшего слоя мирян в странах Запада. - М.: СПб.: Университетская книга, 2001. - 332 с.
22. http: //www. perehid. kiev. ua / editors /7. html
23. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...