WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → „Інститут” та „інституція”: проблема розрізнення понять - Реферат

„Інститут” та „інституція”: проблема розрізнення понять - Реферат

традицій. Зовнішній вияв інститутів проявляється через правове закріплення норм, однак глибинний вияв вони знаходять у цінностях, що сповідуються тим чи іншим народом. Як твердив П. Рікер, інституції є не чим іншим, як віддзеркаленням стану волі та почуттів певної людської групи в певний момент історії; інституції - то завжди абстрактний знак, який ще треба розшифрувати [27]. Вважається, що індивід формує своє розуміння інституціональної сфери на основі певних традиційних суджень, які засвоюються в процесі соціалізації. Отже, існує певний "текст", на базі якого і виникають інститути. Тобто, їх основою є щось уявне, а не лише раціональне.
Теоретик семіотичного підходу К. Касторіадіс виокремлює дві складові інституту - символічну (правові зв'язки) та уявну (міф, спільна історія), зазначаючи при цьому, що інститут - це символічна, соціально санкціонована система, в якій комбінуються у різних пропорціях і відношеннях функціональна та уявна складові [28]. Уявне виконує функцію легітимації символічної інституції та є джерелом різних модифікацій політичних інститутів (хоча, здавалося б, вони забезпечують одну й ту саму потребу). Тому інститути як концентрат ціннісного і правового забезпечують справжню інтеграцію суспільства як на зовнішньому, державному, так і на глибинному, колективно-несвідомому рівнях.
Отже, питання синонімії понять "інститут" та "інституція" вирішується шляхом окреслення специфіки застосування кожного з них та неприпустимості ототожнення їх значень. Інституціям відводиться значення символічних, звичаєвих, семіотичних значень та практик, закріплення і відтворення яких здійснюється за допомогою таких соціальних організацій, як інститути (зокрема, політичні).
Література:
1. Быченков В. М. Институты. Сверхколлективные образования и безличные формы социальной субъектности. - М., 1996. - С. 8 - 9.
2. Гавра Д. П. Понятие социального института
http://www.soc.pu.ru/materials/golovin/reader/gavra/r_gavra1.html
3. Бержель Ж. Л. Общая теория права. - М.: Nota Bene, 2000. - С. 318.
4. Дюверже М. Политические институты и конституционное право. // Антология мировой политической мысли. В 5 т. - Т. 2. Зарубежная политическая мысль. ХХ в. / Нац. обществ.-науч. фонд.Акад. полит. наук; Руководитель проекта Г. Ю. Семегин и др.; Ред.-науч. совет: пред. совета Г. Ю. Семегин и др. - М.: Мысль, 1997. - С. 645.
5. Hertzler J. O. Social Institutions. - N.-Y, 1929; Barnes H. E. Social Institutions. - N.-Y., 1932; Hamilton W. H. Institutions. // Encyclopedia of The Social Sciences. - Vol. 8. - L., 1932; Ballard L. V. Social Institutions. - N.-Y, 1936; Chapin F. St. Contemporary American Institutions. A Sociological Analysis. -N.-Y, 1935; Panunzio C. Major Social Sciences. - N.-Y, 1946; Feibleman J. K.The Instiutions of Society. - L., 1956.
6. Cooley Ch. H. Social Organization. A Study of the Large Mind. - N.-Y., 1929. - P.313.
7. Hamilton W. H. Institutions. - P. 84.
8. Cilman G. An Inquiry into the Nature and Use of Authority. // Organization theory in Industrial Practice. - N.-Y., 1962. - P. 119.
9. Chapin F. St. Contemporary American Institutions. - P. 412.
10. Parsons T. Essays in Sociological Theory. - N.-Y., 1962. - P. 143.
11. Дюверже М. Политические институты и конституционное право. - С. 644.
12. Goodin R. E. Institutions and their design. // The theory of institutional design. / Goodin R. E. (ed.). - Cambridge, 1996; Croskery P. Conventions and norms in institutional design. - Boston: Institutional Design, 1995; Hall P. A., Taylor R. C. R. Political science and the four new institutionalism. // Political Studies. - 1996. - Vol. 44; March J. G., Olsen J. P. 1984. The new institutionalism: Organizational factors in political life. // American Political Science Review. - 1984. - Vol. 78; Норт Д. Вклад неоинституционализма в понимание проблем переходной экономики // http://ie.boom.ru/Referat/North.htm.
13. The Encyclopedia Americana: international edition (in thirty volumes). - Glolier incorporated, 1998. - Volume 15. - Р. 227.
14. Бержель Ж. Л. Общая теория права. - С. 314.
15. Арон Р. Мир і війна між націями. - К.: МП "Юніверс", 2000. - С. 179, 180.
16. Зазнаев О. И. Вторая молодость "долгожителя": концепт "политический инситут" в современной науке. // Проблемы политической науки. - Казань: Центр инновационых технологий, 2005. - С. 12.
17. Иншаков О. В. Экономические институты и институции: к вопросу о типологии и классификации. // Социологические исследования. - 2003. - №9. - С. 44.
18. Одним із свідчень цього є, наприклад, переклад праці Д. Герда, Е. МакГрю, Д. Голдблатта та Дж. Перратона "Глобальні трансформації. Політика, економіка. Культура". ( Пер. з англ. Переднє слово Ю. Павленка. - К.: Фенікс, 2003. - 584 с.) Так, на с. 430 читаємо: "Мабуть, найбільш однозначним елементом сучасної культурної глобалізації є розвиток інфраструктури й інституцій, що забезпечують виробництво, передавання та сприймання різного роду продуктів культури та засобів комунікації". Зрозуміло, що доцільніше у цьому контексті було б говорити про інститути, а не про інституції.
19. Див.: Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки. - К.: Основи, 2000. - 198 с.
20. Бергер П. Л. Що таке інституція? Випадок мови. / Пер. Ю. Яремко. http://www.ji.lviv.ua/n35texts/berger.htm
21. Турен А. Повернення дієвця. - К.: "Альтерпрес", 2003. - С. 19.
22. Ребкало В. А., Шкляр Л. Є. Політичні інститути в процесі реформування системи влади. - Вид-во НАДУ. - Міленіум, 2003. - С. 23.
23. Кирдина С. Г. X и Y экономики. Институциональный анализ. - М.: Наука, 2004. - С. 31.
24. Бержель Ж.-Л.Общая теория права. - С. 318.
25. Див.: Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. - М.: Фонд экономической книги "Начала", 1997. - С. 17 - 21.
26. Терборн. О границах и динамике норм и нормативного действия. // Социологическое обозрение. - Том 3.- 2003.- №4.- С. 50.
27. Рікер П. Історія та істина. - К.: "КМ Академія", 2001. - С. 302.
28. Касториадис К. Воображаемое установление общества. - М.: Гнозис; Логос, 2003. - С. 149.
29. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...