WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → „Інститут” та „інституція”: проблема розрізнення понять - Реферат

„Інститут” та „інституція”: проблема розрізнення понять - Реферат


Реферат на тему:
"Інститут" та "інституція": проблема розрізнення понять
Все частіше в риториці як українських політиків, так і науковців (зокрема, тих, що вивчають явища, процеси, феномени політичної сфери) звучить поняття "інститут" - "політичний інститут", "правовий інститут" чи, приміром, "інститут держави". Іноді вживається й інше поняття - "інституція". Вживається безсистемно, але, що показово, найчастіше або як синонімічне "інституту" поняття, або ж як опозиційне до нього. У зв'язку з цим виникає питання: чи ж правомірною (обгрунтованою, науково спроможною) є така взаємозамінність, своєрідна смислова нівеляція, чи ж навпаки - відверте протиставлення двох понять? Відповідь однозначна: ні.
Щоб зрозуміти різницю між поняттями "інститут" та "інституція", варто взяти до уваги, найперше, те, що термін "інститут" походить від латинського "institutum", що означало встановлення, запровадження, звичай. "Institutio", "institutiones" називався підручник. Чи не першою відомою інституцією став підручник римського юриста Гая (друга половина ІІ століття), що складався з чотирьох книг. Згодом з'являються інші інституції. Зокрема, у VІ столітті широко відомою під такою назвою стала одна з чотирьох частин зводу чинного римського права, створеного за ініціативою імператора Східної Римської імперії Юстиніана І [1]. Отже, в латинській мові чітко простежувалися своєрідні смислові межі між цими однокореневими поняттями.
У подальшому терміни "institutum" та "institutio" були сприйняті багатьма мовами світу. Особливу ж увагу дослідники, зокрема О. Конт (1798 - 1857 рр.) та Г. Спенсер (1820 - 1903 рр.), почали приділяти "інститутам" тільки з початком ХІХ століття, використовуючи в процесі їх аналізу наявний дослідницький інструментарій - еволюціоністський чи позитивістський підходи. Відтак починає формуватися інституціоналізм як принцип дослідження.
Інститути витлумачувалися як "природні" утворення. Обгрунтовуючи їх сутність, дослідники розмислювали над сферою компетенції інститутів загалом і політичних інститутів зокрема. Вони акцентували на тому, що політичні інститути слугують задоволенню такої фундаментальної життєвої потреби суспільства, як забезпечення безпеки та соціального порядку. Саме завдання виживання суспільного організму в умовах його еволюції породжувало, як вважав Г. Спенсер, необхідність формування погоджувальної й координуючої суспільної підсистеми - особливого виду регулятивного інституту, в якості якого й поставав політичний інститут [2].
Згодом, на противагу "природному" обгрунтуванню виникнення інститутів, в це поняття включаються (зокрема, М. Вебером та К. Марксом) елементи "штучності", або соціальної інженерії. Інститути починають розглядати як конструкти, що склалися в результаті послідовно проведеної людьми об'єктивації реальності. Крім цього, Т. Парсонс, приміром, вбачав у них сукупність специфічних нормативних комплексів, задіяних в процесі регуляції статусно-рольової поведінки індивідів; М. Оріу - особливу юридичну техніку, покликану втілювати в практику норми об'єктивного права [3].
Поряд з цим з'являються дослідники (які, приміром, дотримувалися консервативної парадигми), котрі здійснюють спроби витлумачити інститути через традицію, мораль та звичку, протиставляючи "інституту" таке поняття, як "конституція" [4]. Перший з цих термінів вживався консерваторами для позначення соціальних і політичних структур, котрі були плодом традиції, історії, моралі, звички, а другий (що використовувався лібералами) підкреслював вторгнення волі, спрямованої на надання політичній владі раціональної та міцної організації.
Перша половина ХХ століття стала часом надзвичайного поширення інституційного підходу в англо-американській науці, наслідком чого була поява цілого ряду досліджень, серед яких "Соціальні інститути" Дж. Хертзлера (1929 р.) та його ж праця "Американські соціальні інститути" (1961 р.), "Інститути" У. Гамільтона (1932 р.), "Сучасні американські інститути" Ф. Чепіна (1935 р.), "Соціальні інститути" Л. Балларда (1936 р.), "Соціальні інститути" Г. Барнза (1942 р.), "Головні соціальні інститути" К. Панунзіо (1946 р.), "Інститути суспільства" Дж. Фейблмана (1956 р.) [5]. Дослідники, розкриваючи сутність терміна, розуміли під інститутами (насамперед - соціальними) досить розмаїте коло речей: форми мислення, що встановилися [6]; вербальні символи, за допомогою яких можна описати групу соціальних звичаїв, що набули поширення і стали незмінними [7]; ідеї [8]; моделі настанов поведінки членів групи [9]; зразки стандартизованих очікувань, які управляють поведінкою індивідів та соціальними відносинами [10]. Згодом М. Дюверже висловив думку, що термін "соціальний інститут" можна було б резервувати для позначення сукупності ідей, вірувань, звичаїв, які складають впорядковану і організовану цілісність [11].
Попри дослідницькі успіхи інституціоналістів, з початком 1950-х років інтерес до вивчення інститутів почав слабнути. І тільки в середині 1980-х років відбулося своєрідне "нове відкриття" політичних інститутів. Постав "новий інституціоналізм". Відтоді, а особливо нині, їм, за твердженням Р. І. Гудіна та Х.-Д. Клінгемана, (їх сутності, проявам, функціям тощо) науковці приділяють чільну увагу. Більше того: інституційний підхід панує в політичних дослідженнях.
Наслідком праці дослідників-неоінституціоналістів (серед яких Дж. Г. Марч, Дж. П. Олсен, Д. Норт, Р. Патнем, К. Шепслі, Д. Найт, Е. Остром [12]) стало те, що в межах неоінституційного підходу склалось кілька напрямів: історичний, соціологічний, з позиції теорії раціонального вибору (в економічній і політичній науках), семіотичний. Між ними існують розбіжності, кожний з напрямів має свої слабкості, але всі вони є взаємодоповнюючими.
Показово, що в сучасних текстах західних авторів чітко розмежовується "institution" і "institute", хоча повної згоди щодо визначення сутності "інституту" та "інституції" серед них не існує [13]. Попри це, послуговуючись саме цими термінами, усі гуманітарні науки проводять дослідження інституційних утворень у різних площинах. Наприклад, правова наука незмінно розглядає інститути як стійкі комплекси юридичних правил, "які, переслідуючи одну спільну мету, управляють перманентним та абстрактним

 
 

Цікаве

Загрузка...