WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → PR-маніпуляційний вплив. Комунікативна теорія і практика - Реферат

PR-маніпуляційний вплив. Комунікативна теорія і практика - Реферат

втягнув нас у війну";
· заклик до примирення сторін, створення іміджу миротворця. Наприклад, Генеральний секретар ООН Кофі Аннан у новинах на ВВС World (17 лютого 2003 року, о 23 годині 10 хвилин за київським часом) сказав: "Я думаю, ми всі можемо погодитись, що Ірак повинен роззброїтись" (підкреслення наше - О. З., П. З.);
· стратегія блефу: автор політичного дискурсу вдає, що йому байдужий можливий негативний розвиток подій. Наприклад, у новинах ВВС World (18 лютого 2003 року, о 19 годині 05 хвилин за київським часом) було названо політичним блефом висловлювання Дж. Буша, ніби йому байдужа друга резолюція ООН (після резолюції № 1441), оскільки США можуть обійтися і без неї.
До прийомів переконування у психолого-орієнтованих дослідженнях відносять:
· відбір і традиційне подання тільки позитивних чи тільки негативних фактів;
· подання тверджень чи запитань, що можуть викликати емоційну реакцію об'єкта переконування;
· використання образливих епітетів та метафор;
· експлуатацію сакральних для народу понять та почуттів;
· підміну значень;
· експлуатацію думок, поглядів авторитетних осіб;
· підбір фраз, які вимагають тотожності у поведінці і створюють враження, ніби так роблять усі;
· створення ілюзії незалежного вибору;
· замовчування;
· напівправду;
· карикатуризацію;
· відверту неправду;
· натяк;
· підміну раціонально-логічних підходів та суджень емоційними висловлюваннями для створення негативних стереотипів [16].
Перераховані прийоми можна доповнити такими:
· посилання на минулі успішні, з точки зору автора політичного дискурсу, події та виправдання дій, які пропонуються у дискурсі. Наприклад, міністр закордонних справ Великої Британії Дж. Стро під час дебатів щодо ймовірності воєнних дій в Іраку зазначив, що подібні побоювання були й перед тим, як союзники увійшли до Кабула. Тепер Кабул - набагато краще місце (ВВС World від 16 лютого 2003 року, о 14 годині 55 хвилин за київським часом);
· прийом залякування, коли малюються негативні наслідки несприйняття заходів, які демонстративно протиставляються автором політичного дискурсу такому негативному розвитку подій.Наприклад, у вже згадуваних дебатах на ВВС World Дж. Стро вказав, що взаємовідносини між політиками і населенням будуть зіпсовані, якщо не продемонструвати лідерства (16 лютого 2003 року, о 14 годині 57 хвилин за київським часом). Дуже близькою до залякування є стратегія атаки: в ній використовується негативний опис дій політичного суперника. Вона відрізняється від залякування тим, що спрямована не на майбутнє, а на нинішній стан речей;
· прийом метакомунікації прямо називає та зазвичай позитивно характеризує дії союзного авторові дискурсу політичного діяча. Це ніби "розкриває карти" політичного діяча, "всі" його наміри і сприяє створенню іміджу щирого, відкритого політика. В новинах презентація прем'єр-міністром Великої Британії Тоні Блером доказів, представлених біженцями з Іраку, була описана як боротьба за громадську думку (ВВС World від 18 лютого 2003 року, о 14 годині 10 хвилин за київським часом).
Таким чином, на основі комунікативних інтенцій, схем, стратегій, прийомів і залежно від конкретних осіб та цілей, складаються конкретні PR-маніпуляційні сценарії політичних дискурсів, які мають свої закономірності. Все активніше використання певних комунікативних загальних інтенцій, схем мислення, стратегій, тактик та прийомів політичного дискурсу як у традиційних, так і у нових мас-медіа є характерною тенценцією глобальної професіоналізації політичного дискурсу інформаційної доби.
Література:
1. Зернецкий П. В. Речевое общение на английском языке. - К.: Лыбидь, 1992. - С. 17 - 18.
2. Див.: Зернецька О. В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини. - К.: Освіта, 1999. - С. 145 - 196.
3. Graber D. A. Proceccing the News: How People Tame the Information Tide. - New-York, London: Longman. 1984. - P. 147.
4. Ibid., p. 178 - 218.
5. Зернецкий П. В. Коммуникационные стратегии: классификационный аспект // Методология исследования политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов. - Минск: БГУ, 2000. - С. 194 - 198.
6. Martel M. Political Campaign Debates. - New-York, London: Longmans. - 1983. - P. 62 - 63.
7. Див. докладно: Ibid.: P. 89 - 121.
8. Brenner B., Dawson C. A Peek at Plan Koizumi // Businessweek. - July 18, 2001. - P. 30.
9. Зернецька О. В. Трансформація типів новинних передач в політичній комунікації // Нова політика. - 2000. - № 1. - С. 194 - 198.
10. What to Do About Global Warming // Businessweek. - June 25, 2001. - P. 72.
11. http://news8.thdo.bbc.co.uk/vote2001/hi/english/audiovideo/default.stm - 18/06/2001.
12. Dunham R. S. Bush's 50.1% Solution. He Needs to Change Just a Few Minds in Key States by 2004 // Businessweek. -September 17, 2001. - P. 44.
13. Walczak L. It Will Take Three Debates to pick the Winner // Businessweek. - October 16, 2000. - P. 40.
14. Див. докладно: Факр С. А. Приемы стратегии и тактики предвыборной борьбы: PR-секреты общественных отношений. - Спб.: Стольный град, 1998. - С. 136; Почепцов Г. Г. Паблик рилейшнз. - К.: Ин-т международных отношений Киевского университета им. Т. Шевченко. - 200 с.; Моисеев В. А. Паблик рилейшнз: Теория и практика. - К., 1999; Бабич-Декань О. Проблеми використання політичного паблік рілейшнз у системі технологічного забезпечення сучасної соціальної політики // Вісн. Укр. Акад. Держ. Упр. При Президентові України. - 1999. - № 2. - С. 224 - 230; Королько В. Г. Основи паблік рілейшнз. - К., 1997; Воеводин А. И. Стратегемы - стратегии войны, манипуляция ума, обмана. М., 2000. - С. 143.; Мороз В. Р. Принципи інформаційного заміщення як запорука успішної стратегії на виборах // Націон. Ун-т "Києво-Могилянська академія". Наук. записки. - Т. 20. Спеціальний випуск. - Ч. І. - К.: Видавничий дім "КМ Академія". - 2002. - С. 251 - 252.
15. Солонская С. А. Недбаевский С. Д. Практика манипулирования массовым сознанием в СМИ и способы ее нейтрализации // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - Збірник наук. праць Ін-ту міжнародних відносин Київського національного ун-ту імені Тараса Шевченка, 2002. - Вип. 36, ч. 1. - С. 105 - 106.
16. Там же, с. 107.
17. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...