WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Фундаментальна праця українських істориків і політологів - Реферат

Фундаментальна праця українських істориків і політологів - Реферат

умов через, перш за все, поступову "інкорпорацію краю до суспільно-політичної й соціально-економічної систем" [с. 637]. Проте, як справедливо зазначає С. Віднянський, замість законодавчих актів, які б підтвердили автономність краю, що гарантувалося й міжнародними документами, "на практиці в 20-х роках почалося запровадження централізованої адміністративної системи управління" [с. 642]. Вчений нагадує й інші порушення договірних умов.
Але, якщо вже говорити про існування елементів демократії в Чехословаччині, то слід пам'ятати, що її державно-політична система сприяла активізації українського суспільно-політичного руху. Особливі зрушення відбулися в політичній, соціальній та культурній сферах. Як наголошує автор, "демократичні засади чехословацької конституції створювали сприятливі можливості й умови для розгортання процесів політизації й структуризації закарпатського суспільства, зокрема для виникнення й діяльності політичних партій, громадських об'єднань, культурно-освітніх товариств" [с. 643 - 644].
Діяльність політичних партій у Закарпатті у 1920 - 1930 роках (а їх було понад 30) - ще одна особливість політичної системи країни. Історик змальовує специфіку їх діяльності, еволюційний характер політичних відносин між однорідними політичними організаціями тощо. Автор цілком справедливо зазначає, що "не випадково головною відмінністю партійних програм були їх протилежні національно-культурні орієнтації, зокрема ставлення до мовного питання у Закарпатті, за яким політичні партії поділялися на русинські (руські - авт.) (автохтонні), проросійські і проукраїнські" [с. 644]. Така поляризація засвідчує, зокрема, плюралістичний характер чехословацької демократії.
Характеризуючи процес становлення та діяльності найпотужніших партій краю, автор основну увагу відводить тим особливостям, котрі вирізняли їх з-поміж інших практично однотипних політутворень. Визнаючи, що більшість партій реального впливу на перебіг політичних подій не мали, а тим більше не могли брати участі в прийнятті політичних рішень загальнодержавного значення,історик аргументовано доводить і позитивний аспект їх роботи. Так, він зазначає, що "виникнення й діяльність численних політичних партій у Закарпатті в 1920-і роки сприяли, з одного боку, формуванню політичної свідомості та політичної культури населення краю і все більшій його інтеграції в політичну систему Чехословацької Республіки, а з іншого - процесу її політичного зміцнення і стабільного розвитку як єдиної багатонаціональної держави" [с. 653].
С. Віднянський системно підійшов і до хронології політичного розвитку Закарпаття у міжвоєнний період. Якщо 1920-ті роки він характеризує як спробу адаптації крайової політичної системи до загальнодержавних стандартів, то 1930-ті, а особливо їх другу половину, вважає такими, що вирізняються значною радикалізацією громадсько-політичного життя, а це сприяло національно-культурному розвитку краю та реалізації його прав на автономію. І справді, цей період відзначався пожвавленням діяльності передусім автономних політичних партій, які зневірилися в обіцянках центральної влади щодо реалізації декларованих перспективних планів щодо Закарпаття.
Разом з іншим політичними силами вимагали рішучих кроків на шляху до реалізації автономістських планів проукраїнські партії та їх лідери, які діяли більш злагоджено, ніж, скажімо, русофіли. Те, що згодом українці вибороли автономію й державність Карпатської України, тільки підтверджує цей висновок.
Політичні аспекти державності Карпатської України в 1938 - 1939 роках стали об'єктом особливо уважного дослідження. С. Віднянський, визнаючи значний вплив міжнародних факторів на суспільно-політичні процеси в Європі взагалі та в Чехословаччині і Закарпатті зокрема, пропонує усвідомлювати й специфіку національно-визвольної боротьби закарпатських українців. Автор послідовно розкриває усі аспекти карпато-української дійсності, акцентуючи увагу на становленні та діяльності автономних урядів, евакуації уряду з Ужгорода до Хуста, формування єдиної проурядової політичної партії "Українське національне об'єднання", вибори до Сойму Карпатської України і, нарешті, проголошення її незалежності та оборону [с. 667 - 688].
Шостий том "Політичної історії України. ХХ століття" - "Від тоталітаризму до демократії (1945 - 2002)" відзначається новизною інтерпретації політичних процесів, що відбувалися після завершення Другої світової війни. Автори тому, очолювані доктором історичних наук О. Майбородою, охопили складний історичний період сталінської тиранії, пов'язаний з проблемами адаптації до мирних умов життя, а також з суспільними катаклізмами та людськими трагедіями (голодомор, депортація, політико-ідеологічна реакція, ставлення до церкви, "совєтизація" тощо). З цікавих позицій подано добу М. Хрущова в Україні та поступовий реванш командно-адміністративної системи, правову легітимацію тоталітаризму.
І, нарешті, в "Політичній історії України" глибоко проаналізовано процеси трансформації УРСР в незалежну державу Україна. Тут вже можна спостерігати й формування громадянського суспільства, і процеси націотворення, і вияви політичного плюралізму як запоруки демократичного вибору українського народу. Політика внутрішня тісно переплітається із зовнішньою, з геополітичним становищем країни.
На таке академічне видання, як "Політична історія України. ХХ століття", читач очікував уже давно. Авторам цієї фундаментальної праці вдалося всебічно, на високому науковому рівні проаналізувати весь спектр вузлових проблем української політичної думки і політичних ідей в новітній історії України, показати складний шлях українського народу до державної незалежності.
Література:
Вегеш М., Токар М. Фундаментальна праця українських істориків і політологів // Політичний менеджмент. - 2004. - № 5 (8). - C.167-173
Політична історія України. ХХ століття. - В 6 т. - Київ: Видавництво "Генеза", 2003 - 2004.
www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...