WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Формування української політичної нації - Реферат

Формування української політичної нації - Реферат

етнічні групи, як угорці, румуни, молдавани, поляки, словаки, чехи, болгари схильні орієнтуватися [15] на країни походження своїх предків, тим більше, що більшість з цих країн є безпосередніми сусідами України.
Отже, на сьогодні в Україні недовикористано ресурси для формування та зміцнення сприятливої для суспільства, держави цілісної національної ідентичності. Тут існують такіпояснення: по-перше, недооцінка з боку державної влади цінності цього явища; по-друге, надмірний вплив в Україні тих політичних сил, які виступають за консервацію наявного "постколоніального" стану ідентичностей.
В Україні триває процес зміцнення і становлення державності, відродження національної традиції, пошуків національної ідентичності. Оформлення національної ідентичності серед громадян України характеризується накладанням низки суперечливих і проблемних процесів. Втім, було б несправедливо відзначати лише деструктивний вплив неоднорідності, що проявляється у мовних, конфесійних, етнічних, культурних, ментальних відмінностях тощо. Відмінності не завжди призводять до конфліктів. Разом із тим, очевидно, що для національних інтересів держави необхідно, аби ця загальноукраїнська ідентичність за впливом мала б бути потужнішою, аніж ідентичності окремих етнічних, культурних спільнот українського суспільства. Тому Україні необхідне, по-перше, оптимальне поєднання загальнонаціональних і локальних (етнічних, культурних, конфесійних, регіональних тощо) інтересів; по-друге, успішне поєднання інтересів титульного етносу - українців - із інтересами, вподобаннями, запитами інших етнічних груп України.
Контекст національної безпеки передбачає аналіз стану української національної ідентичності, що мав би узгоджуватися із фундаментальними інтересами держави, суспільства, громадянина. Найпомітніші риси та тенденції у формуванні національної ідентичності мають узгодженості із національними інтересами України.
Проблема дослідження сучасної української ідентичності передбачає розуміння специфіки не тільки міжетнічних відносин, але й відносин міждержавного рівня. Оформлена національна ідентичність тісно пов'язана із зовнішньополітичною самореалізацією держави, нації. Інакше кажучи, наявність власної національної ідентичності (що визнається як всередині самої держави, так і в країнах-сусідах) є неодмінним атрибутом "голосу" нації на геокультурному, геополітичному рівнях.
Серед підставових (фундаментальних) інтересів української держави і політичної нації мають бути: збереження територіальної цілісності; власної національної, культурної, мовної тощо самобутності; подальша консолідація всередині суспільства і нації; рівноправні і повноцінні стосунки із іншими державами і націями.
Таким чином, визрівання єдиної національної ідентичності при збереженні й розвиткові етнічних, культурних тощо ідентичностей усіх спільнот, спроможне значно сприяти зміцненню державної єдності країни, суспільства, істотно посилити державу. Це, у свою чергу, дозволить посилити сприйняття української держави як "своєї" серед представників різних етнічних груп; зменшити або нівелювати можливість виникнення сепаратистських тенденцій серед етнічних груп компактного розселення в Україні; задіяти повною мірою потенціал усіх громадян України. Досягнення таких цілей повністю відповідає інтересам України.
Література
1. Кресіна І.О. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси: (Етнополітологічний аналіз). - К., Вища школа, 1998. - С.89.
2. Обушний М.І. Етнонаціональна ідентичність в контексті формування української нації. Автореферат на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук / НАН України. Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. - К., 1999. - С. 1-3.
3. Див.наприклад: Діяк І.В. Українське відродження чи нова русифікація? - К.,Гранослов, 2000. - С.170-181.; Державність української мови і мовний досвід світу / За ред. М.Жулинського, І.Драча та ін. Матеріали міжнародної конференції (Конгрес української інтелегенції). - К.,ІНВіП, 2000. - 445 с.
4. Феномен нації: основи життєдіяльності / За ред. Б.Попова. - К.: Тов-во "Знання", 1998. - С.169-170.; Уткін О. Українське прикордоння - фактор взаєморозуміння чи нестабільності? // Віче. - 2001. - №2. - С.36-53.
5. Колодій А. Радянська ідентичність та її носії в незалежній Україні //www.politics.lviv.ua/nations/soviet; Белецкий М.И., Толпыго А.К. Национально-культурные и идеологические ориентации населения Украины. По данным социологических опросов // Социс. - 1998. - №4. - С.76-78.
6. Priezel I. National Identity and Foreign Policy: Nationalism and Leadership in Poland, Russia, Ukraine. Cambrigde: Cambridge University Press, 1998. - 371 p.; Гаврилишин Б. Україна між Заходом і Сходом, Північчю та Півднем: геополітичні можливості та обмеження // Україна на шляху до Європи / За ред. Лутц Хоффманн - К., Фенікс, 2001. - С.17-27.
7. Климанська Л. Філософсько-соціологічний аналіз проблеми політичної ідентичності // Зміни у свідомості українського суспільства на зламі тисячоліть. - К., Видавничий дім "KM Akademia", 2001. - С.111-119.
8. Stebelsky I. National Identity of Ukraine // Geography and National Identity / Edited by Hooson D. Oxford: Blackwell Publisher, 1994. - P.233-248.
9. Див. наприклад: Нагорна Л. Українська політична нація: лінії розламу і консолідації // Віче. - 2000. - №1. - С.132-146.; Зміни у свідомості українського суспільства на зламі тисячоліть / За ред. С.Рябова та ін. - К., Видавничий дім "KM Akademia", 2001. - 268 с. ; Popson N. Ukrainian National Identity: The 'Other Ukraine'// www..ics.si.edu/kennan/reports/1999/wilson.htm
10. Ситник П.К., Дербак А.П. Духовні засади та механізми формування національної самосвідомості //www.niurr.gov.ua/ukr/publishing/panorama/
11. Колодій А. Етно-національні ідентичності і легітимність влади в Україні //www.politics.lviv.ua/nations/legitimacy.
12. Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001р. // www.ukrstat.gov.ua/
13. Цит. за Дашкевич Я. Українське відродження і національні меншості // Україна в сучасному світі. - К., 1990. - С.51.; Феномен нації: основи життєдіяльності / За ред. Б. Попова. - К., Тов-во "Знання",1998. - С.230.
14. Див. наприклад: Лісовий В., Проценко О. Націоналізм, нація та національна держава // Націоналізм: Антологія - К., Смолоскип, 2000. - С.32-34.; Діяк І.В. Українське відродження чи нова русифікація?. - К., Гранослов, 2000. - С.213-216.
15. Білорус О.Г., Лук'яненко Д.Г. та ін. Глобальні трансформації і стратегії розвитку. Монографія. - К., Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН України, 1998. - С.148.
16. Докладніше див.: Уткін О. Українське прикордоння - фактор взаєморозуміння чи нестабільності? // Віче. - 2001. - №2. - С.41 - 45.
17. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...