WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Українська революція 2004 – 2005 років. Спроба теоретичного аналізу - Реферат

Українська революція 2004 – 2005 років. Спроба теоретичного аналізу - Реферат

посткомуністичні гуманістичні (з гегемонією меритократії).
7. За об'єктивною природою змісту пропонованихсуспільних змін: а) базовані на утопічних ідеях і планах і тому такі, що об'єктивно не можуть бути здійснені в задекларованому вигляді в даних історичних чи географічних умовах (а якщо й здійснюються на практиці, то лише як якийсь інший тип революції); б) достатньо реалістичні і прагматичні.
8. За ступенем розгортання свого потенціалу: а) завершені (в головному успішні); б) незавершені (частково успішні); в) придушені або такі, що самозруйнувалися, зазнали провалу.
9. За темпами (чи просто "темпераментом"): а) такі, що динамічно розгортаються; б) "повзучі", уповільнені.
10. За специфікою використання традиційних (діючих у певному суспільстві) правових процедур: а) такі, що здійснюються в межах чинних норм права; б) такі, що не спираються на чинні норми права або здійснюються з порушенням певної частини конституційно-правових (особливо процесуальних) норм.
11. За ступенем відносно позитивного сприйняття більшістю громадян (чи населення взагалі), а також іншими країнами: а) легітимні та б) нелегітимні.
12. За політичними результатами (щодо створення умов для встановлення того чи іншого політичного режиму): а) демократичні; б) такі, що створюють (на довгий період) систему диктаторських (авторитарних та/чи автократичних) органів влади або ж створюють умови для панування анархічного політичного режиму чи навіть режиму тотального терору і геноциду (як політичні революції початку 1990-х років в Сомалі, Руанді та Бурунді чи революція початку 1970-х років у Камбоджі).
13. За культурно-цивілізаційними та національно-культурними наслідками: а) націотворчі - такі, що об'єднують етнічну або культурно-політичну спільноту; б) сепаратистські (чи іредентистські); в) антиколоніальні; г) антиімперіалістичні; д) проімперіалістичні тощо.
14. За загальними соціально-економічними та іншими комплексними суспільними наслідками (щодо головних показників рівня суспільного розвитку та якості життя): а) конструктивні, прогресивні та б) деструктивні, контрпродуктивні.
15. За значенням для політичної загальносвітової (чи регіональної) суспільної практики і теорії: а) симптоматичні, повчальні; б) такі, що не мають важливого політичного значення, досить випадкові, периферійні для історичного процесу.
16. За ступенем схожості на інші революції: а) унікальні; б) типові.
17. За психологічними наслідками для своїх прибічників: а) надихаючі; б) такі, що розчаровують; в) такі, що з часом викликають відразу.
18. За переважним емоційним "навантаженням" в суспільстві - супроводжувані "вибухом" позитивних чи негативних емоцій: а) революції-свято та б) революції-біда, жах. (Так, О. Забужко з посиланням на "Окаянные дни" І. Буніна вказує на революції з "відкритим тріумфом кримінального елементу" [2]. Зокрема, хроніка початкового етапу киргизької революції 2005 року дає аналогічний матеріал для роздумів щодо правомірності цієї типології).
19. За наслідками стосовно цілісності держави і соціуму: а) об'єднуючі країну та б) такі, що розколюють народ і країну.
20. Стосовно місця країни у міжнародному просторі: а) які інтегруюють країну в світову спільноту та б) які протиставляють світові свою країну у вигляді держави-ізгоя.
Кожна наукова типологія суспільних процесів (в тому числі і революцій) та інституцій, що вводить або "чисті типи", або історичні типи, спрямована на те, щоб дати інструментарій для аналізу конкретних подій, які в межах цих типологій можуть мати вигляд таких, що відповідають ознакам того чи іншого чітко визначеного типу, або являють собою змішані та проміжні типи, "розташовані" між пропонованими "чистими" та історичними типами. Застосування різних типологій для характеристики сучасних процесів в Україні дасть можливість відтворити багатовимірну, багатоаспектну, комплексну картину нинішнього етапу суспільної трансформації в ній.
Для об'єктивності загальної й узагальнюючої картини дуже важливо, щоби факти (і відповідні аспекти дійсності) не просто підбиралися, тим більше - не виривалися з загального контексту, а досліджувалися і тлумачилися в усій їх сукупності й у максимально можливій повноті їх взаємозв'язків, щоб допускалася можливість різноманітних їх інтерпретацій.
З урахуванням безлічі різних класифікацій (типологій) революцій, варто зазначити, що їх типи (в межах аналізу однопорядкових, але якісно відмінних одна від одної груп революцій) виокремлюються на підставі тих чи інших критеріїв, що розглядаються як головна, сутнісна характеристика революції. Ті ж характеристики революцій, що розглядаються як неголовні (чи другорядні), використовуються як критерії виокремлення різновидів (видів) революцій у межах кожного з їх типів. Розгляд логічного ланцюга "тип революції - її різновид" ґрунтується на філософській традиції виявлення зв'язку між сутністю та явищем, а інтерпретації тих чи інших різновидів революції як конкретних форм революції (що відрізняються одна від одної за специфікою методів боротьби за владу) є проявом сприйняття дослідником як одного з головних методологічних інструментів категоріальної пари "зміст - форма" [3].
Із зазначеного цілком зрозуміло, що використання поняття "революція" для характеристики політичної кризи в Україні наприкінці 2004 - на початку 2005 року і подальших процесів може базуватися на різних ціннісних інтерпретаціях не лише самих цих надзвичайних (неординарних) подій, але й на різному ставленні їх інтерпретаторів до концептуально-методологічного інструментарію, зокрема - до відповідного категоріального апарату, багатоаспектного і пов'язаного з широким спектром можливих конотацій.
Політична революція
Цей аспект української революції 2004 - 2005 років, мабуть, найбільш простий з наукової точки зору, але найчастіше саме він (з огляду на зазначені вище її різні інтерпретації) виявляється досить складним і неоднозначним з практично-політичної та юридичної точок зору.
Структура і механізм реальної і віртуальної (що розгорталася насамперед на екранах телевізорів і на трибуні київського Майдану) "помаранчевої" революції була описана автором цієї статті в січні 2004 року в аналітичній записці, наданій в розпорядження політиків і юристів, що захищали у Верховному Суді України інтереси одного з кандидатів у Президенти - сторони судового процесу, що програла справу у, по суті, революційному Верховному Суді. Всі головні положення цієї аналітичної записки були відтворені в судовому засіданні народним депутатом України Н. Шуфричем і офіційно сприйняті протилежною стороною як "чергові вигадки" реакціонерів.
Основні ідеї, що стосуються справді революційного характеру політичних процесів в Україні, що почалися в день проведення другого туру президентських виборів (21 листопада 2004 року), можна звести до такого узагальненого переліку.

 
 

Цікаве

Загрузка...