WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Українська національна ідея в дзеркалі преси - Реферат

Українська національна ідея в дзеркалі преси - Реферат

української національної ідеї на сторінках вітчизняної преси.
Опрацьовуючи програму власного аналітичного експерименту, автор спирався на досвід російських фахівців з прикладної лінгвістики А. Баранова, Д. Добровольського та М. Михайлова, які ще в 1996 - 1997 роках дослідили використання концепту "національна ідея" на сторінках газет і журналів Росії [10]. Запозичивши загальну логіку їх програми, автор дещо модифікував її в частині постановки завдань, а також процедур добору і опрацювання емпіричних даних. Крім того, було цікаво порівняти особливості обговорення національної ідеї в українських і російських мас-медіа з точки зору змісту цього поняття.
Аналітичний експеримент, серед іншого, передбачав такі завдання:
1. Визначити загальні тенденції розвитку дискусії щодо національної ідеї в українській пресі.
2. З'ясувати динаміку змін уявлень/інтерпретацій концепту "національна ідея" впродовж останніх років.
3. Встановити оцінну складову дискурсу національної ідеї, тобто баланс позитивних, негативних і нейтральних висловлювань з цієї нагоди.
Матеріали дослідження складалися з текстів двох загальноукраїнських газет - "День" і "Дзеркало тижня" за 1999, 2004 роки і неповний (по жовтень включно) 2005 рік. Вибір цих періодичних видань, які виходять трьома мовами, зумовлений їх поширенням в усіх регіонах країни, а також специфікою редакційної політики, орієнтованої на максимально можливу об'єктивність та альтернативність у висвітленні подій.
Визначаючи початкову й кінцеву точки вимірювання, автор виходив з припущення, що і 1999, і 2004 року, коли відбувалися вибори Президента України, суспільні дискусії щодо фундаментальних цінностей, консолідуючих ідей, минулого, сучасного і майбутнього України мали відбуватися досить жваво.
Методи дослідження поєднували елементи контент- і концепт-аналізу політичних текстів.
Технологічні особливості дослідницького експерименту. На першому етапі в загальному масиві газетних матеріалів, які містяться в електронних архівах зазначених видань, за ключовими словами ("національна ідея" та її змістові еквіваленти - "консолідуюча ідея", "українська ідея" тощо) було відібрано тексти статей, інтерв'ю, повідомлень. Після опрацювання на предмет усунення повторів та інформаційного шуму база даних склала близько 50 записів. Далі виокремлювалися фрагменти текстів з 3 - 6 речень, які дозволяли встановити загальний зміст, контекст і характер авторської оцінки К-змінної. Наступний етап передбачав аналіз вибраних фрагментів та їх класифікацію відповідно до інтерпретації змісту "національної ідеї", а також думок авторів щодо наявності такої ідеї в українському суспільстві чи необхідності її формування. Якщо в текстах містилося кілька значень К-змінної, то всі вони враховувалися для складання більш повного каталогу типів інтерпретацій поняття "національна ідея".
Результати аналітичного експерименту хоча і є, як зазначалося, попередніми, але дозволяють зробити певні висновки локального і загального характеру.
По-перше, відстежуючи динаміку розвитку дискусій щодо української національної ідеї у використаних друкованих джерелах, можна помітити досить послідовне зростання їх інтенсивності. Це засвідчують дані, наведені в таблиці 1.
Таблиця 1
Кількість газетних публікацій, в яких порушувалося питання
про українську національну ідею
Джерело 1999 рік 2004 рік 2005 рік Загальна кількість
"Дзеркало тижня" 7 12 16 35
"День" 3 5 7 15
Додамо, що взагалі в публікаціях "Дзеркала тижня" за 1996 - 1998 роки, які теж підлягали аналізу в межах масштабнішого дослідження, сам термін "національна ідея" згадувався досить рідко. Контекстом його застосування були здебільш матеріали історико-культурологічного спрямування. Що стосується газети "День", то початок її видання датується вереснем 1996 року, але доступ до електронного архіву відкрито лише 1999 року. За цих обставин порівняльний аналіз вживання К-змінної в зазначених джерелах був утрудненим.
Отже, в матеріалах, що з'являлися на сторінках обох видань в 2004 - 2005 роках, концепт "національна ідея" та її змістові еквіваленти використовувалися більш ніж удвічі частіше у порівнянні з 1999 роком. При цьому змінився й контекст його застосування. Основним спонукальним чинником міркувань авторів про національну ідею було прагнення підбити підсумки певного періоду суспільних трансформацій в Україні напередодні, в ході та після закінчення виборчої кампанії. Мабуть, саме тому суто політичний контекст відповідних висловлювань виходить на перший план.
По-друге, ми виокремили кілька найбільш поширених типів уявлень/інтерпретацій К-змінної і встановили відносну частоту їх використання. Результати наведено в таблиці 2.
Таблиця 2
Розподіл типів інтерпретацій концепту "національна ідея"
за роками
Інтерпретація К-змінної 1999 р. 2004 р. 2005 р. Загальна кількість
Державність 1 3 4
Засада об'єднання нації 1 6 2 9
Історичні традиції 1 1 2 4
Культура 1 1 1 3
Європейський вибір 3 3
Пріоритети особистості 1 2 1 4
Добробут 1 3 2 6
Родина 1 2 3
Соціальна справедливість 1 3 4
Економічний фактор 1 3 4 8
Зовнішньополітичний фактор 1 2 3
Ідеологія 3 1 4
Наведені типи інтерпретацій, звичайно, не покривають всього поля значень національної ідеї. Взагалі, переважна більшість висловлювань, врахованих в експерименті, відзначається двоїстістю або розмитістю змістових інтерпретацій. Окремі автори перелічують складові, які мають бути в центрі уваги держави. Наприклад: демократія, безпека, добробут, консолідація; або: родина, благополуччя, стабільність. Певно, йдеться про формування національної ідеї у вигляді державної доктрини, яка б поєднувала інтереси людини і суспільства. Згідно з контекстом відповідного висловлювання, було виокремлено ці складові за ознакою їх приналежності до особистісних чи суспільних пріоритетів (добробут народу і боротьба з бідністю як головна мета державної політики, здоров'я нації і родини, суспільна стабільність тощо). Якщо контекст не дозволяв скласти однозначну картину уявлень авторів щодо К-змінної, то ці варіанти інтерпретації не враховувалися.
Безумовно, кожен з дванадцяти типів інтерпретацій потребує докладнішого розгляду, оскільки погляди окремих авторів стосовно, скажімо, зовнішньополітичного чи ідеологічного аспектів національної ідеї можуть значно відрізнятися як за змістом, так і за оцінкою. Наприклад, поряд з визнанням необхідностівіднайдення нашою державою свого місця в світі (її цивілізаційної самоідентифікації) можна зустріти впевненість щодо особливої місії України - "остаточно завершити об'єднання великої Європи (хоча вона і опирається)" [11].
Ще більші розбіжності спостерігаємо у питанні наповнення змісту національної ідеї певними ознаками традиційних або модерних ідеологій. Так, доцільність використання постулатів соціал-демократичної або марксистської доктрини як основи відповідної ідеї здебільш заперечується, натомість цілеспрямоване формування "ідеології економічних реформ" [12] чи нової інтегративної "соціогуманітарної ідеології" [13] як національної ідеї визнається вкрай необхідним.
На жаль, в межах статті неможливо окреслити все розмаїття поглядів на зміст концепту "національна ідея" в зазначених джерелах, тому лише коротко прокоментуємо домінуючі типи уявлень/інтерпретацій К-змінної.
Найбільш поширеним є тлумачення національної ідеї як чинника або засади об'єднання нації (9

 
 

Цікаве

Загрузка...