WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Торговельна лібералізація: конкуренція інститутів - Реферат

Торговельна лібералізація: конкуренція інститутів - Реферат

бажає розробити такі правила, які б дали їй змогу хоча б частково контролювати діяльність РТУ, бути над ними в ієрархії суб'єктів міжнародної правової торговельної інфраструктури. Тому, в рамках Дохського раунду багатосторонніх переговорів, СОТ розглядає низку проблем функціонування РТУ, що окреслені у документі під назвою "Компендіум питань, що сосуються регіональних торговельних угод" [9].
Головним чином, аналізується практика застосування або інтерпретації існуючих положень СОТ, які відносяться до РТУ. Інші питання мають концептуальний характер і стосуються глибокого дослідження зв'язків між багатостороннім та регіональним підходами, а також рис РТУ, які проявилися протягом останніх років і не були повністю відображені в чинних нормах СОТ. Заходи, які пропонується впровадити щодо взаємодії СОТ з РТУ, об'єднані у семи групах і наведені у таблиці.
Тональність цих заходівсвідчить про прагнення СОТ регулювати діяльність РТУ, встановити для них певні межі й правові рамки. Вона намагається стати "надрегіональним" регулюючим органом, тоді як РТУ функціонують не під СОТ, а паралельно з нею. Отож як тільки країни винаходять ефективний спосіб боротьби з тотальною торговельною лібералізацією, то на їхньому шляху виникає нова перепона. Тобто, питання взаємодії з РТУ розглядається дещо однобічно. СОТ під співпрацею, вочевидь, розуміє можливість контролювати діяльність та диктувати "правила поведінки", хоча РТУ розвиваються за своїми правилами та за власною, внутрішньо притаманною їм логікою. Якщо в рамках СОТ сформуються надто жорсткі, негнучкі правила функціонування РТУ, то вони, напевно, будуть порушуватися й інколи відкрито ігноруватися. Справа в тому, що суттєво асимілювати РТУ у систему ГАТТ/СОТ неможливо, оскільки принципи їх діяльності абсолютно протилежні.
Регіонально-глобальна діалектика
Чинником, що підштовхує СОТ до намагання "очолити" регіональне співробітництво, є, як вказувалося вище, утвердження пріоритетності регіональних форм економічної взаємодії над глобальними. Ця теза потребує певної аргументації.
Одразу підкреслимо, що однозначної відповіді на питання, котра з двох інституційних форм лібералізації торгівлі (регіональна чи глобальна) ефективніша, немає. Майже всі країни-члени СОТ одночасно беруть участь в кількох РТУ (країни ЄС та Мексика є учасниками понад 10 РТУ; Бразилія, Колумбія, Венесуела, Чилі та деякі країни Центральної Америки є членами від 5 до 10 РТУ кожна). Деякі члени РТУ ще не увійшли до складу СОТ. До них належать менш розвинені країни, докладну інформацію про торговельну політику яких отримати й проаналізувати досить складно. Тому визначити вплив на державну зовнішньоекономічну політику окремо СОТ та окремо РТУ не просто.
Таблиця
Аспекти діяльності регіональних торговельних об'єднань, що розглядаються СОТ в рамках Дохського раунду переговорів
Група проблем, пов'язаних
з регулюванням РТУ Що конкретно слід розглянути/зробити
1. Основні вимоги СОТ до транспарентності (прозорості) РТУ. Необхідно:
визначити період часу, за який СОТ має отримати нотифікацію про укладення нової РТУ;
оскільки СОТ не отримала нотифікації про багато діючих РТУ, зокрема про преференційні режими між країнами, що розвиваються, необхідно передбачити механізм "пізньої нотифікації" (counter-notification);
РТУ повинні надавати повну інформацію, в тому числі статистичну, про свою діяльність;
РТУ повинні надавати звіт про стан імплементації досягнутих домовленостей про лібералізацію торгівлі до КРТУ щонайменше кожні два роки.
2. Механізми багатостороннього нагляду для РТУ.
Нагляд над діяльністю нотифікованих РТУ існує на багатьох рівнях і здійснюється з різною глибиною. Для нагляду був створений КРТУ. Однак разом з ним нагляд здійснюють і окремі робочі групи. Поліпшення діяльності за цими напрямами передбчається у таких аспектах:
на КРТУ повинна бути покладена функція системного аналізу результатів діяльності РТУ;
нагляд має здійснюватися виключно КРТУ;
досвід діяльності КРТУ засвідчив, що дві пов'язані цілі перевірки РТУ - збір інформації про конкретну РТУ і визначення того, чи відповідає ця РТУ релевантним правовим вимогам - викликають проблеми. Через різну інтерпретацію правил, критеріїв, закладених у правилах, механізм перевірки засвідчує свою неефективність вже понад 40 років;
значний негативний вплив на співпрацю СОТ та РТУ чинить потреба вирішення торговельних спорів. Вона часто призводила до паралічу процес перевірки нотифікованих РТУ;
досі не з'ясовано правового статусу в СОТ тих РТУ, що не пройшли процес перевірки. На практиці у цьому випадку вони вважаються "допустимими або такими, що вважаються сумісними з правилами" тощо.
3. Зв'язок між специфічними для РТУ процедурами СОТ та іншими правилами СОТ. одним з центральних питань цієї групи є те, чи слід вважати Статтю XXIV ГАТТ такою, що обмежує дію тільки режиму найбільшого сприяння або також й інших вимог ГАТТ. На практиці застосовувались обидва підходи;
не зрозуміло, чи стосується виняток з РНС, закладений у Статті XXIV ГАТТ, тільки положень, що містяться у тексті ГАТТ, чи він має відношення до усіх багатосторонніх угод.
4. Взаємозв'язок специфічних для РТУ процедур СОТ. Уточнення потребують:
розуміння вимог Статті XXIV ГАТТ, зокрема: чи вимагається від РТУ не збільшувати торговельні бар'єри загалом або не збільшувати кожний конкретний бар'єр тощо;
розуміння вимог Статті V ГАТС.
5. Інтерпретація окремих формулювань, що містяться у XXIV статті ГАТТ. Спірним є трактування таких положень:
"основний". У параграфі 8 цей термін застосовується тричі: "основна частина торгівлі" (параграфи 8(a)(i) і 8(b)), "в основному такі ж мита та інші засоби регулювання торгівлі" (параграф 8(a)(ii));
термін "інші обмежувальні засоби регулювання торгівлі", що двічі використовується у параграфі 8, не визначений у жодному документі СОТ;
виникло питання щодо того, чи дозволяється застосування преференційних тарифних ставок, що є нижчими за ставки РНС, але не є нульовими. Хоча таке застосування суперечить вимозі параграфу 8 про скасування мита й інших обмежувальних заходів відносно основної частини торгівлі, воно все ж таки сприяє лібералізації торгівлі і в деяких випадках стає першим кроком до скасування з часом відповідного мита;
необхідно розробити процедуру, згідно з якою здійснюватиметься компенсація третім сторонам, які постраждали від створення РТУ.
Група проблем, пов'язаних з регулюванням РТУ Що конкретно слід

 
 

Цікаве

Загрузка...