WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Сучасна європейська соціал-демократія: досвід і проблеми - Реферат

Сучасна європейська соціал-демократія: досвід і проблеми - Реферат

такі категорії, як "громадянин", "громадянське суспільство". Сутність їх полягає в пошукові основних положень, механізмів, що визначають баланс і взаємодію держави і суспільства. При цьому особлива увага звертається на процес перетворення людини, індивіда на громадянина. Головним протиріччям тут лишаються взаємовідносини, а точніше - протистояння між політичним (держава, влада) і соціальним (суспільство, народ).
Перехід до громадянського суспільства припускає, насамперед, цивілізований розвиток суспільства в цілому, його високу культуру, духовність, відповідність загальнолюдським нормам моралі. Все це має бути притаманним кожному громадянину, що потенційно належить до такого суспільства.
Є ще одна умова, без якої існування сучасного суспільства неможливе. Маю на увазі достатній рівень економічного і науково-технічного розвитку, що забезпечує пристойний рівень життя громадянина. Якщо цього немає, або ці умови недостатні, то у суспільстві виникає нестабільність, спостерігається прогресуюче соціальне розшарування, внаслідок чого посилюється політичне протиборство, що може завершитися соціальним вибухом. Відтак, належить говорити і про економічну демократію, принципи якої представлені в програмах соціал-демократичних партій.
Існує і соціальна демократія, що включає в себе систему суспільних відносин,пов'язаних із соціальним захистом населення, розвитком культурних і духовних засад, а також регулювання потоків соціального забезпечення. Міжнародна соціал-демократія, особливо в індустріально розвинених країнах, саме цей напрям вважає одним із головних у всій своїй діяльності. Яскравий приклад - Соціал-демократична робітнича партія Швеції (СДРПШ), що протягом своєї більш ніж столітньої історії нагромадила значний досвід соціальної роботи.
Сучасна соціал-демократія успішно діє в країнах, у більшості з яких поняття "ринкові відносини" ніколи не зникало. "Ринок" же, у свою чергу, диктує відносини у всіх сферах людської діяльності. Відзначимо, що за минулі піввіку європейська соціал-демократія переглянула, багато в чому змінила свої погляди на зміст економічної політики. У багатьох документах партій соціал-демократичного спрямування з'явилися виразні ознаки лібералізму.
Згадуючи так звану шведську модель, варто зазначити, що її необхідно розглядати комплексно. Основи цієї моделі було закладено після Другої світової війни, на початку 1950-х років. Ініціаторами її створення були профспілки, а потім СДРПШ підхопила ідею нової економічної політики. Головний її принцип: не існує причин для соціалізації засобів виробництва і відмови від вигод ефективної ринкової системи виробництва заради ідеологічних постулатів. Прагматичність цієї політики полягала в тому, що "немає сенсу різати курку, яка несе золоті яйця". Децентралізація, зростання виробництва приватного сектора, перерозподіл державної частини прибутків через податкову систему і державний сектор для підвищення життєвого рівня народу, але без впливу на основи виробництва, розвиток інфраструктурних елементів і колективних грошових фондів - ось деякі з найважливіших складових, що стали базовими для шведської моделі соціалізму.
Початок XXI століття для міжнародної соціал-демократії став новим періодом поглибленого і розширеного розвитку її ідей. В усіх країнах, де існує політичний плюралізм, багатопартійність, соціал-демократам доводиться активно боротися за свій пріоритет, за підтримку широких мас і, відповідно, мати можливість парламентським шляхом реалізовувати свої плани.
Найважливішим у теоретичних розробках залишається концепція "демократичного соціалізму". Як офіційна доктрина, вона існує вже понад сто років. Основний її принцип - парламентська боротьба в межах чинного законодавства. При цьому завжди підкреслюється, що "демократичний соціалізм" -явище не статичне, це процес, у якому мають брати участь широкі маси, і не тільки однієї країни. Соціал-демократи порівнюють "демократичний соціалізм" з новим ступенем людської цивілізації, аргументуючи це тим, що в його основу покладено загальнолюдські, а не класові цінності.
Існує і нова концепція соціал-демократії, так званий "Третій шлях". Вона орієнтує на постіндустріальний етап суспільного розвитку. Автори "Маніфесту Третього шляху", Г. Шредер і Е. Блер, виступають проти соціальних зловживань, інфантильності, стверджуючи, що "неприпустимо, щоб людина перекладала з себе на державу відповідальність перед батьківщиною і місцевою громадою" [9, №34 - 35. - 2004] В "Маніфесті" підкреслюється, що цінності соціал-демократії лишаються такими ж, як і раніше, однак необхідно врахувати нові умови життя, розвиток глобальних процесів.
Соціал-демократія народилася і сформувалася в Європі. Протягом десятиліть у міжнародної, і, насамперед, європейської соціал-демократії спостерігався розвиток інтегральних процесів: прагнення до об'єднання зусиль диктувалося потребою вирішення все значніших, глобальних, загальнолюдських проблем. Кінець XX століття проілюстрував усій світовій спільноті, якими динамічними і багатоплановими можуть бути суспільні процеси, в яких беруть участь мільйони людей на всіх континентах.
Література:
1. Программа принципов Социал-демократической партии Германии. Декабрь 1989 г. - М.: АОН НИО, 1990. - 100 с.
2. Современная социал-демократия: словарь - справочник / Швейцер В. Я.; под общей редакцией А. А. Галкина. - М.: Международные отношения, 1990. - 287 с.
3. Дидье Жюлиа. Философский словарь: Пер. с франц. - М.: Международные отношения, 2000. - 544 с.
4. Политика. Толковый словарь: русско-английский. - М.: ИНФРА; изд-во "Весь мир", 2001. - 768 с.
5. Человек и общество: краткий энциклопедический словарь - справочник (политология) / Отв. ред. Борцов Ю. С., науч. ред. Коротец Н. Д. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. - 608 с.
6. Антология мировой политической мысли. Зарубежная политологическая мысль XX в. / Нац. общ.-науч. фонд Акад. полит. науки. Рук. проекта Г. Ю. Семигин. - М.: Мысль, 1997. - Т. II. - 830 с.
7. Политическая социология. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. - 640 с.
8. Рябика В. Л. Генезис и эволюция социал-демократии: историко-политологическое исследование. Монография. - Одесса: Астропринт, 2004. - 400 с.
9. Газета "Товарищ" (орган Социалистической партии Украины).
10. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...