WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Сутність понять „локальна війна” і „воєнний конфлікт” та їх типологія - Реферат

Сутність понять „локальна війна” і „воєнний конфлікт” та їх типологія - Реферат

науковців лише у загальних рисах позначає межу між локальними війнами і воєнними конфліктами, зближуючи ці нетотожні форми збройного насильства.
За своїм соціально-політичним і стратегічним змістом будь-яка війна є воєнним конфліктом, але не кожен конфлікт є війною. Різницю між ними можна визначити, використовуючи критерії якісного аналізу. Йдеться, перш за все, про "ступінь залучення армії і суспільства до воєнного зіткнення" [9, с. 5]. Для воєнного конфлікту характерне виникнення особливого стану тільки збройних сил (чи певної їх частини) і, можливо, "незначної частини економіки держави" [15, с. 12]. Безумовно, якісні критерії рівневого поділу локальних війн і воєнних конфліктів повинні бути доповнені кількісними (просторовий розмах військових дій, кількість сил, тривалість, інтенсивність, діапазон застосованої зброї, форми і способи бойових дій тощо). Воєнні конфлікти характеризуються порівняно невеликими просторовими межами (окремий географічний район). Збройне протиборство ведеться, як правило, в прикордонних зонах, в окремих районах, на острівних територіях тощо. В них беруть участь тактичні, оперативно-тактичні, оперативні (в окремих випадках оперативно-статегічні) з'єднання збройних сил, як правило, без проведення мобілізаційних заходів.
Крім того, якщо локальні війни мають переважно коаліційний характер, то у воєнних конфліктах союзники двох протиборчих сторін, як правило, участі не беруть, а якщо й беруть, то не в прямій, а в опосередкованій формі, часом таємно. У воєнних конфліктах регіонально-ситуаційні політичні цілі і порівняно невеликі масштаби протиборства обумовлюють координаційний зв'язок між збройною боротьбою та іншими сферами суспільного життя. Застосування збройної сили висувається на перший план, визначає стан воєнного конфлікту в цілому, поєднується з економічною, ідеологічною, науково-технічною, дипломатичною боротьбою. Тому в цілому воєнний конфлікт не призводить до якісної зміни стану суспільства.
Чим локальна війна напруженіша, інтенсивніша, тим більші перетворення відбуваються у всіх елементах надбудови держави і у сферах суспільного життя. З початком такої війни державні органи управління наділяються значно більшими повноваженнями, посилюється централізація влади. Ідеологічний апарат держави в значній мірі обслуговує цілі війни. Економіка перебудовується на воєнні потреби. Відбувається поступова концентрація матеріальних і духовних сил держави.
Як зазначалося, важливо підкреслити міжнародно-правовий аспект, який відрізняє воєнний конфлікт від війни. Локальне збройне протиборство рідко супроводжується офіційним оголошенням війни між державами-учасницями. В цьому випадку далеко не завжди або ж не в повному обсязі вступають в силу певні правові наслідки, такі як розрив дипломатичних і консульських відносин, відкликання їх персоналу, припинення чинності політичних договорів між країнами (про ненапад, про нейтралітет, про військовий союз) [14, с. 36]. Припиняються також торговельні, фінансові операції, проводиться реквізиція торговельних суден, конфіскація власності і застосування спеціального режиму до громадян іншої сторони тощо [16, с. 78]. Тобто, при воєнному конфлікті загального стану війни немає.
Локальна війна відрізняється від воєнного конфлікту власне у військовому відношенні не так суттєво, як в соціально політичному. В першому випадку йдеться про кількісні військово-технічні характеристики. В другому - про рівень впливу військових дій на основні сфери життя суспільства.
Таким чином, ми, грунтуючись на висновках багатьох дослідників, визначаємо локальну війну як збройний конфлікт між державами, що зачіпає їх національні, політичні, територіальні, економічні та інші інтереси, і обмежений за політичними цілями і масштабами ведення військових дій. Воєнний конфлікт розуміємо як гостру форму зіткнення сторін при розв'язанні суттєвих протиріч в процесі соціальної взаємодії із застосуванням збройного насильства, який характеризується особливим станом збройних сил учасників.
Обсяг статті не дає можливості глибше розглянути різницю між локальними війнами і воєнними конфліктами з точки зору їх якісної і кількісної складових. Можемо, проте, констатувати наявність широкого кола підходів у дослідженні типології війн (локальних війн), воєнних конфліктів та їх визначень. Врахування типології і специфіки їх розвитку має сприяти розумінню їх природи та вдосконаленню механізмів запобігання локальних війн і воєнних конфліктів.
Література:
1. Арцибасов И. Н., Егоров С. А. Вооруженный конфликт: право, политика, дипломатия - М.: Международные отношения, 1989. - 248 с.
2. Барынькин В. М. Локальные войны на современном этапе (характер, содержание, классификация) // Военная мысль. - 1994. - №6. - С. 7 - 11.
3. Дяченко В. І., Цюрупа М. В., Шумський П. В. Міжнародне гуманітарне право: філософсько-правова доктрина регулювання збройних конфліктів: Ч. І. Історія становлення. - К.: Сфера, 1999. - 128 с.
4. Клаузевиц К. О войне: Пер. с нем. - М.: Издательская корпорация "Логос", Международная академическая издательская компания "Наука". - 448 с.
5. Клименко А. Ф. К вопросу о теории военных конфликтов // Военная мысль. - 1992. - №10. - С. 24 - 35.
6. Мандрагеля В. А. Причини та характер воєн (збройних конфліктів): філософсько-соціологічний аналіз: Монографія - К.: ЄУ, 2003. - 570 с.
7. Мочалов В. В. Большая ложь о малых войнах. - М.: Воениздат, 1960. - 115 с.
8. Насиновский В. Е. Вооружённые конфликты: поиск решений. - М.: Объединённая редакция МВД РФ, 1996. - 128 с.
9. Осьмачко С. Г. Красная Армия в локальных войнах и военных конфликтах (1929 - 1941 гг.): боевой опыт и военная политика. - Ярославль.: Ярославский зенитный ракетный ин-т противовоздушной обороны, 1999. - 221 с.
10. Перепелиця Г. М. Генезис конфліктів на посткомуністичному просторі Європи - К.: Стилос, 2003. - 254 с.
11. Толубко В. Б., Бут Ю. І., Косевцов В. О. Основні закономірності сучасних локальних війн та збройних конфліктів - К.: НАОУ, 2002. - 68 с.
12. Цыганков П. А. Теория международных отношений - М.: Гардарика, 2003. - 590 с.
13. Воєнна доктрина України // Вартові неба. - 2004. - №№61 - 62.
14. Воєнні аспекти міжнародного права: Навчальний посібник.За ред. В. Б. Толубка - К.: Азимут-Україна, 2004. - 240 с.
15. Воєнні конфлікти другої половини XX століття: Зб. наук. статей. За ред. С. В. Кульчицького - К.: Інс-т історії Укр., 2004. - 100 с.
16. Война и мир в терминах и определениях. Под ред. Д. О. Рогозина - М.: Издательский дом "ПоРог", 2004 - 624 с.
17. Політологічний енциклопедичний словник / Упорядник В. П. Горбатенко; За ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка - К.: Генеза, 2004. - 736 с.
18. Політологія: Довідник. За ред. М. І. Обушного - К.: Довіра, 2004.
19. Россия (СССР) в локальних войнах и военных конфликтах второй половины XX века / Под ред. В. А. Золотарёва - М.: Кучково поле, Полиграфресурсы, 2000. - 576 с.
20. Словарь-справочник по военно-исторической терминологии. А. Т. Степанищев, Д. Н. Филиппов - М.: Гуманитарный издательский центр "Владос", 2004. - 256 с.
21. SIPRI Yearbook, 2005 - Oxford University Press, 2005.
22. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...