WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Сутність концепції демократичної участі (За Йонезі Масудою) - Реферат

Сутність концепції демократичної участі (За Йонезі Масудою) - Реферат

військових витрат або збільшення допомоги країнам, що розвиваються, то заклики до негайних військових дій не сприйматимуться. Але для того, щоб ці та інші заходи, спрямовані на запобігання війни, були справді ефективними, треба, щоб громадяни не лише однієї країни, але й інших ворогуючих країн вдавалися до скоординованих дій, що підтверджує необхідність міжнародної або "глобальної участі громадян".
"Третя проблема - це те, як вирішувати проблему, котра не може бути розв'язана навіть шляхом поваги до меншості". Найважливішим аспектом вироблення політики шляхом демократії участі є те, що вона більше спрямована на пошуки багатосторонніх, комплексних рішень, які враховують думку меншості (take into account minority opinions), ніж на прийняття одного-єдиного рішення, як це має місце при парламентській демократії. Цей метод дозволяє завойовувати підтримку більшості громадян. Однак, якщо купка громадян виступить проти запропонованого рішення, як можна забезпечити дотримання принципу поваги до меншості? - запитує Й. Масуда. І відповідає: "Цього можна досягти через поінформованість та освіту, які допоможуть громадянам прийняти дух синергії та взаємопідтримки". Радикальний шлях розв'язання цього питання - спрямувати таку поінформованість і освіту не лише на окремих громадян чи групи, які можуть бути в опозиції до якогось рішення, але й на весь народ, починаючи від дітей в їх родинах і школах та у всіх сферах їх діяльності. На завершення цього розділу Й. Масуда зазначає, що, разом з об'єктивно-орієнтованим взірцем поведінки, дух синергії та взаємної підтримки громадян є найбільш важливим для інформаційного суспільства.
Такими (у вкрай стислому вигляді) є основні положення концепції демократії участі інформаційного суспільства, сформульовані Й. Масудою. Ставитися до них можна по-різному. Але поступовий і невідворотний перехід до інформаційного суспільства, поглиблення кризи класичної, тобто представницької демократії, та зростання участі широких народних мас у вирішенні багатьох життєво важливих проблем, у тому числі й політичних (підтвердженням чого є події в Україні кінця 2004 - початку 2005 року), примушує уважніше поставитися і до самої демократії участі (особливо до її достоїнств і креативного потенціалу), і до шляхів та методів її запровадження. Тим більше, схоже, що перехід до інформаційного суспільства та формування демократії участі є початком четвертої (після трьох хвиль С. Гантінгтона) глобальної хвилі демократизації. Україна не повинна втратити свого шансу і вкотре опинитися на узбіччі магістрального шляху розвитку людської цивілізації.
Література:
1. Масуда Й. Комп'ютопія / Перекл. з англ. В. Ляха // Філософська і соціологічна думка. - 1993. - №6. - С. 36 - 50.
2. Див.: Маруховський О. Переваги та вади інформаційного суспільства: До 40-річчя виходу у світ "Комп'ютопії" Й. Масуди // Політичний менеджмент. - 2005. - №1 (10). - С. 127 - 136.
3. Див.: Masuda Y. The Information Society as Post-Industrial Society. - W., 1983.
4. Див.: Jones A. Athenian Democracy. - Oxford, 1957; Agard W. What Democracy Meant to the Greeks. - Madison, 1965; Hansen M. The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes. Structure, Principles and Ideology. - Oxford, 1991; Толочко П. Київська Русь. - К., 1996. - С. 215 - 220.
5. Silvert K. The Reason for Democracy. - N.Y., 1977; Bingham P. Contemporary Democracies. - Cambridge, 1982; English R. Constitutional Democracy vs. Utopian Democracy. - W., 1983; Sartori G. The Theory of Democracy. - N.Y., 1987; Democracy in Japan / Ishida T., Krauss E. (eds.). - Pittsburgh, 1989; Fishkin J. Democracy and Deliberation: New Directions for Reform. - New Haven and London, 1991; Soros J. Underwriting Democracy. - N.Y., 1991; Held D. (ed). Prospects for Democracy: North, South, East, West. - Stanford, 1993; Held D. Models of Democracy. - Stanford, 1996; Richardson B. Japanese Democracy. - New Haven; Lnd., 1997; Diamond L. (ed). Consolidating the Third Wave Democracies. - Baltimore, 1997.
6. Хэллоуэлл Дж. Моральные основы демократии. - М., 1993; Демократія - це дискусія: Громадянська заангажованість у старих і нових демократіях. Посібник. / Пер. з англ. - Нью-Лондон, 1997; Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: сравнительное исследование. - М., 1997; Токвіль А. Про демократію в Америці. - К., 1999; Даль Р. О демократии. - М., 2000; Зидентоп Л. Демократия в Европе. - М., 2001; Даль Р. Демократія та її критики. - Х., 2002; Даль Р. Поліархія. Участь у політичному житті та опозиція. - Х., 2002; Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце ХХ века. - М., 2003; Пауел Дж. Сучасні демократичні країни. Участь у політичному житті, стабільність і насильство. - Х., 2004.
7. Острогорский М. Я. Демократия и политические партии. - М., 1997; Салмин А. М. Современная демократия: очерки становления. - М., 1997; Комарова В. В. Формы непосредственной демократии в России: Учеб. пособие. - М., 1998; Козлов Г. Я., Соколов Д. В. Демократия: Учеб. пособие.- Рязань, 2000;Бегунов Ю. К., Лукашев А. В., Пониделко А. В. 13 теорий демократии. - СПб., 2002.
8. Трипольський В. О. Демократія і влада. - К., 1999; Личко Б. Т., Назаренко С. І. Демократія в контексті еволюції суспільства. - Х., 2000; Конончук С. Г. Розвиток демократії в Україні: 2000 рік. - К., 2001; Цвєтков В. В., Горбатенко В. П. Демократія - Управління - Бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства. - К., 2001; Колодій А. Ф. На шляху до громадянського суспільства: Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні. - Л., 2002; Бессонова М. та ін. Основи демократії: Навч. посіб. - К., 2004; Толстоухов А. В. Філософія демократії: Есе. - К., 2005.
9. Ковлер А. И. Кризис демократии? Демократия на рубеже ХХІ века. - М., 1997; Даль Р. Демократия и её критики. - М., 2003; Crozier M., Huntington S., Watanuki J. The Crisis of Democracy. - N.Y., 1975; Linz J., Stepan A. (eds). Breakdown of Democratic Regimes. - Baltimore, 1978; Sartori G. The Theory of Democracy Revisited. - Chatham, 1987.
10. Pateman C. Participation and Democratic Theory. - Cambridge, 1970; Verba S., Nie N. Participation in America: Political Democracy and Social Equality. - N.Y., 1972; Lijphart A. Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration. - New Haven and London, 1977; Dahl R. Dilemmas of Pluralist Democracy. - New Haven, 1982; Powell G. Contemporary Democracies: Participation, Stability and Violence. - Cambridge, 1982; Barber B. Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age. - Berkeley, 1984; Budge J. The New Challenge of Direct Democracy. - Cambridge, 1996; Fishkin J. The Voice of the People: Public Opinion and Democracy. - New Haven, 1997; Direct Democracy: the Eastern and Central European Experience/Auer A., Butzer M. (eds). - Ashgate, 2001.
11. Keane J. The Media and Democracy. - Cambridge, 1991; Tsagarousianou R., Tambini D., Bryan C. (eds). Cyberdemocracy: Technology, Cities and Civic Networks. - L., 1998; Hague B., Loader B. (eds.) Digital Democracy: Discourse and Decision-Making in the Information Age. - N.Y., 1999; Kamarck E., Nye J. Democracy. Com: Governance in a Networked World - Hollis, 1999; Barney D. Prometheus Wired: The Hope for Democracy in the Age of Network Technology. - Chicago, 2000; Becker T., Slaton C. The Future of Teledemocracy. - Westport, 2000; Blumler J., Coleman S. Realising Democracy Online: A Civic Commons in Cyberspace. - N.Y., 2001;
12. Тут і далі матеріал і цитати подаються за: Masuda Y. The Information Society as Post-Industrial Society. - W., 1983.
13. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...