WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Становлення державного етнополітичного менеджменту в Україні - Реферат

Становлення державного етнополітичного менеджменту в Україні - Реферат

зафіксована в ухвалених парламентом правових актах, і вона, очевидно, потребує свого оформлення в більш адекватних подібним ситуаціям внормовуючих формулах персоніфікованої і персональної відповідальності конкретних осіб за поширювані через ЗМІ відомості.
Важливими складовими об'єктного поля вітчизняного етнополітичного менеджменту є також взаємини України з іншими державами, особливо з історичними батьківщинами етнічних меншин, а також рівень і якість відносин зі своїми етнічними батьківщинами самих меншин та їхніх об'єднань, стосунки останніх з міжнародними організаціями тощо. Ця сфера також потребує ініціативного й дієвого опрацювання з боку держави та її управлінських структур [28]. Їм належить дбати про таке поєднання загальнонаціональних інтересів з інтересами і потребами етнічних громад, яке забезпечувало б не тільки розвиток останніх, а й зростання самосвідомості та консолідацію належних до них осіб як громадян України.
Отже, належна увага структур державного управління до всього спектра етнонаціональних відносин, а не тільки до його окремих елементів, є необхідною умовою інтегративного розвитку і політичної консолідації багатоетнічного українського соціуму. Задля цього державний етнополітичний менеджмент має постійно саморегулюватися й самовдосконалюватися з урахуванням суспільних змін, на засадах забезпечення динамічного балансу між централізацією і децентралізацією управлінської діяльності, через вироблення й проведення єдиної державної етнонаціональної політики і одночасне забезпечення необхідної самостійності органів регіональної влади й місцевого самоврядування. Активне залучення самих етнічних спільнот та їх організацій до процесу ухвалення важливих для них рішень теж посилюватиме функціональну дієвість виконавчої вертикалі.
Водночас делегування вищими ланками цієї вертикалі частини повноважень ланкам нижчим в умовах загальної демократизації суспільства і пов'язаного з цим процесом розширення етнополітичної суб'єктності суттєво ускладнює етнонаціональні відносини. За цих умов владним органам важливо уникнути спокуси спростити ситуацію посиленням адміністративних методів регулювання та регламентування етнонаціональної сфери. Адже адміністрування зазвичай рідко дає очікувані результати, надто у випадках, коли доцільність тих або інших управлінських рішень і дій не доводиться до свідомості етнічного загалу і не знаходить його підтримки. Невиправдане адміністрування взагалі може спровокувати появу деструктивних різновидів політичної мобілізації етнічних спільнот та їх гуртування навколо конфліктно орієнтованих лідерів, програм і гасел, спричинити етнічну солідаризацію на ґрунті відмови від ліберально-демократичних цінностей та безкомпромісного протиставлення своїх інтересів інтересам інших суспільних суб'єктів з державою включно.
Література:
1. Див.: Проекты законов о языках - экспертный анализ. Изд. второе, дополненное / Науч. ред. Н. А. Шульга. - К., 2001. - 332 с.; Рябошапко Л. Правове становище національних меншин в Україні (1917 - 2000). - Львів, 2001. - 482 с.; Котигоренко В. Формування сучасного українського законодавства у сфері етнонаціональних відносин: єдність і протилежності концептуальних засад / Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. - К., 2002. - Вип. 22. - С. 64 - 111 та ін.
2. Див.: Євтух В. Б. Етнополітика в Україні: правничий та культурологічний аспекти. - К., 1997. - 214 с.; Його ж. Урядові та громадські організації у системі етнополітичного менеджменту України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. - К., 2001. - Вип. 15. - С. 136 - 143; Його ж. Етнополітичний менеджмент // Етносоціологія: терміни та поняття. Навчальний посібник. - К., 2003. - С. 220 - 226; Міжнаціональні відносини і національні меншини України: стан, перспективи / За ред. Р. Чілачави. - К., 2004. - 382 с. Фаховий аналіз літератури за темою містить книга: Рафальський О. Національні меншини України у ХХ столітті. Історіографічний нарис. - К., 2000. - 447 с.
3. Національні відносини в Україні у XX ст. Збірник документів і матеріалів / Редкол.: І. Ф. Курас (голова), М. І. Панчук та ін. - С. 457 - 459.
4. Див. про це: Євтух Є. Етнополітичний менеджмент… - С. 220.
5. Див.: Євтух В. Б. Етнополітика в Україні... - С. 100.
6. Зміст названих документів див. у: Захист прав національних меншин в Україні: Збірник нормативно-правових актів. - К., 2003. - С. 223 - 240.
7. Зміст названих документів див. у: Президентській вісник. - 2000. - № 21. - С. 31 - 32; Офіційний вісник України. - 2000. - № 25. - С. 149 - 155.
8. Етнополітика в Україні: Документи і матеріали. - К., 1998. - С. 179.
9. Там само. - С. 181.
10. Там само. - С. 182.
11. Етнополітика в Україні: Документи і матеріали. - С. 291.
12. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні: Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. - К., 2000. - 377 с.
13. Урядовий кур'єр. - 2000. - 24 липня.
14. Див.: Форум націй. - 2003. - №10/17 (жовтень). - С. 2, 8.
15. Повний текст Типового положення див.: Офіційний вісник України. - 2001. - №7 (2 березня). - С. 129 - 132.
16. Чілачава Р., Пилипенко Т. Пріоритети та стратегія реалізації державної політики у сфері міжнаціональних відносин України // Сприяння поширенню толерантності у поліетнічному суспільстві. - С. 51, 305 - 306.
17. Стабільність міжнаціональних відносин в Україні - наше основне завдання / Розмова Т. Хорунжої з Головою Держкомнацміграції України Г. Г. Москалем // Форум націй. - 2003. - №10/17 (жовтень). - С. 3.
18. Довідково: Цей закон не набрав чинності через вето Президента України.
19. Deutscher Kanal. - 1996. - № 2 (Februar).
20. Євтух В. Урядові та громадські організації…- С. 137 - 140.
21. Див.: Україна: етнонаціональна палітра суспільного розвитку. - К., 1997. - 272 с.; Римаренко Ю. І. Національний розвій України: проблеми і перспективи. - К., 1995. - 272 с.
22. Бюлетень Державного комітету України у справах національностей та міграції. - №3. - 1999. - С. 18.
23. Контекст-Медиа / Крым. - 2004 г. - 25 февраля // http:// www.context. ua.com.
24. Новости. -Вып. 2 (53). - 2004. - 10 февраля. - 19.20 // Крымское Информационное Агенство // http: www. kicenter.crimea.ua.
25. Цивільна справа №2-1211С4 р. Рішення ім'ям України. 28 січня 2004 року. Шевченківський районний суд м. Києва // http: // www.mignews.com/ua.
26. Про пресові публікації з ознаками ксенофобії див.: Вибори 2002 у контекстті міжнаціональних відносин. Матеріали моніторингу, проведеного за підтримки "Фонду сприяння демократії" посольства США, Київ. - Випуск п'ятий (Керівник групи експертів В. Міндлін) / Конгрес національних громад України. - К., 2002. - 55 с.
27. Принципи МФЖ щодо поведінки журналістів // http: //www.irex.kiev.ua / promedia / b elect.php - ProMedia.
28. Детальніше див.: Котигоренко В. Вплив зовнішніх чинників на етнополітичну ситуацію в Україні // Людина і політика. - 2001. - №4(16). С. 10 - 28.
29. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...