WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Системні недоліки розвитку Збройних Сил України на сучасному етапі - Реферат

Системні недоліки розвитку Збройних Сил України на сучасному етапі - Реферат

вироблення обумовлювалося "вимогами часу та змінами в сфері воєнної безпеки", але не обґрунтовувалося положеннями Стратегії воєнної безпеки (якої не існує). Тому Верховна Рада була поставлена перед фактом необхідності фінансування цього процесу без попереднього погодження, вже при розгляді проекту Закону "Про Державний бюджет України".
Але вже з 2004 року цю процедуру було зкореговано. Відтепер Президент України, звертаючись до Верховної Ради з щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище країни, оприлюднює Стратегію національної безпеки України та подає, за необхідності, пропозиції про зміни до чинних законів з питань національної безпеки і оборони. Відповідно, Верховна Рада має змогу заздалегідь ознайомитися з перспективами розвитку воєнної сфери, в тому числі й військового будівництва, що має сприяти виробленню єдиних поглядів законодавчої і виконавчої гілок влади щодо їх фінансування і всебічного забезпечення [17]. Проте такий варіант не реалізовано й досі.
Крім того, одночасно з реформуванням ЗС, в Україні здійснюються заходи, пов'язані з трансформацією інших силових відомств, що теж потребує додаткових витрат бюджетних коштів. А оскільки ЗС та інші військові формування розвиваються відособлено, без належного узгодження, то й трансформаційні процеси (відповідно - їх фінансова основа) плануються неузгоджено, без врахування запитів інших складових ВОД, хоча фінансуються з одного бюджету. Це є ще одним аргументом на користь вироблення Державної програми розвитку ВОД, що дозволить уникнути певних проблем як фінансового, так й інших видів забезпечення вищезазначених процесів.
Отже, на сьогодні у фінансуванні запитів оборонної сфери склався комплекс невідповідностей різного характеру та рівня. Основні з них: неузгодженість діяльності законодавчої та виконавчої гілок влади в контексті фінансування оборонної сфери, яка в даному випадку межує з проявами безвідповідальності державних інститутів щодо забезпечення потреб системи забезпечення воєнної безпеки України; в системі оборонного планування України не існує документів, які визначають стратегію держави у сфері національної безпеки, зокрема, її воєнної складової; незавершеність процедури створення ВОД, що унеможливлює вироблення комплексної програми розвитку її складових на синхронній основі.
Розглядаючи еволюцію ЗСУ, ми виявили низку нерозв'язаних проблемних питань як методологічного, так і нормативно-правового характеру, які спричинили зародження та розвиток негативних тенденцій і, зрештою, обумовили низькі показники за більшістю напрямів сучасного етапу військового будівництвав Україні.
Серед них основними слід вважати: безсистемний, "мозаїчний" характер роботи органів державної влади у сфері формування та удосконалення нормативно-правової бази розвитку системи воєнної безпеки держави, зокрема - процесу військового будівництва; неузгодженість діяльності законодавчої і виконавчої гілок влади в контексті всебічного забезпечення сталого розвитку ЗСУ; незадовільний рівень фінансування оборонних потреб держави; структурно-функціональну незавершеність ВОД.
Вирішення цих проблем дозволить створити передумови якісного підвищення рівня обороноздатності держави, сприятиме утвердженню позитивного іміджу України у світі та прискорить процес її євроатлантичної інтеграції.
Література:
1. В. Смолянюк. Військова реформа в Україні: Необхідність? Вимушеність? Приреченість? // "Людина і політика". - 2000. - № 5. - С. 27 - 30.
2. Державна програма реформування та розвитку Збройних Сил України на період до 2005 р. http://www.mil.gov.ua/derg_prog/dpbr.htm.
3. Советская военная энциклопедия. (В 8 томах). Пред. гл. ред. комиссии А. А. Гречко. М., Воениздат, 1976. Т. 2. - 640 с.
4. В. Гречанинов. Проблемы образования Военной организации Украины // Свобода. - 2000. - № 19. - С. 10.
5. Закон України "Про основи національної безпеки України" // Відомості Верховної Ради. - 2003. - № 39. - С. 351.
6. О. Кузьмук відзначає загрозу перетворення України на військово-міліцейську державу. - Defence Express News, 12 листопада 2002 р.
7. Дж. Шерр. Погляд з Великої Британії: оборонна реформа в Україні і НАТО. Оборонна політика України: реалії та перспективи: Матеріали міжнародної конференції / Національний інститут проблем міжнародної безпеки. - К.: НІПМБ. - 2004. - 216 с.
8. Дж. Шерр. Украина и НАТО: реализм сегодня, членство завтра? // Зеркало недели. - 2005. - № 42. - С. 4.
9. Актуальні проблеми військової політології. Частина І. Авт. кол. Требін М. П., Катеринчук Б. А., Папікян А. Л., Скарженюк В. І. / Вінниця: "Нова Книга". - 2003. - 204 с.
10. А. Бабакин. Силовые ведомства атакуют Минобороны... // Независимое военное обозрение. - 2005. - №34. - С. 4.
11. А. Чикал. Украинская система оборонных координат. // Независимое военное обозрение. - № 20. - 2005. С. 2.
12. Крючков Г. К. Питання законодавчого забезпечення формування і реалізації оборонної політики України. Оборонна політика України: реалії та перспективи: Матеріали міжнародної конференції / Національний інститут проблем міжнародної безпеки. - К.: НІПМБ. - 2004. - С. 23 - 32.
13. А. Медин. К вопросу о "трансформации" вооруженных сил США. // Зарубежное военное обозрение. - 2005. - № 7. - С. 2 - 8.
14. Стратегічний оборонний бюлетень України на період до 2015 року: (Біла книга України). - К.: Аванпост-прім. - 2004. - 98 с.
15. А. Єрмоленко. Проблеми законодавчого врегулювання процесів розвитку Воєнної організації держави // Політичний менеджмент. - 2005. - № 4. - С. 38 - 49.
16. Национальная военная стратегия США // Зарубежное военное обозрение. - 2005. - № 3. - С. 54 - 64.
17. Закон України "Про організацію оборонного планування" // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2005. - №4. - С. 97.
18. О. Бєлов. Оборонний огляд та законодавче забезпечення процесу реформування Збройних Сил України. Оборонна політика України: реалії та перспективи: Матеріали міжнародної конференції / Національний інститут проблем міжнародної безпеки. - К.: НІПМБ. - 2004. - С. 55 - 63.
19. Закон України "Про оборону України" // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 1992. - N 9. - С. 106.
20. Біла книга 2005 р. (Проект).
21. Конституція України / К.: Парламентське видавництво. - 1997. - 100 с.
22. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...