WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Світоглядні системи: потреба синтезу - Реферат

Світоглядні системи: потреба синтезу - Реферат

політичних процесах. Йдеться про створення дієвих соціально-політичних рухів і груп, які захищатимуть інтереси насамперед громадянського суспільства. Для останніх проблема пошуку ефективних інструментів політичного менеджменту стає вельми актуальною.
На думку політологів ліберального напрямку (Р.Даль, Г.Алмонд, Л.Пай), основним критерієм політичної модернізації є рівень залучення населення до системи представницької демократії. При цьому можливі такі варіанти політичного розвитку:
1. Пріоритет конкуренції еліт над участю пересічних громадян стає оптимальною передумовою для послідовної демократизації суспільства та здійснення політичних реформ.
2. За попередньої умови, але при низькій політичній активності основної маси населення, складаються передумови для встановлення авторитарного режиму та уповільнення реформ.
3. Домінування політичної участі населення над змаганням еліт сприятиме охлократичним тенденціям, які провокуватимуть розвиток жорстких форм правління та перешкоджатимуть реформам.
Для представників консерватизму (С.Хантингтон, Дж.Нельсон, Х.Лінц) головним джерелом модернізації стає конфлікт між наявністю структур з їх механізмами реалізації інтересів та досить низькою політичною активністю громадян.
Водночас певна відчуженість мас від політичного управління дещо зменшує його ефективність. Консерватори виділяють умови, необхідні для еволюційної модернізації:
- компетентність політичних лідерів;
- поетапність реформ з обов'язковим визначенням їх цільової пріоритетності;
- своєчасність проведення виборів.
Таким чином, консерватори акцентують увагу на забезпеченні політичного порядку за допомогою структурної диференціації політичної системи, а ліберали - на наявності можливостей для населення постійно впливати на тих, у кого влада.
Політичній модернізації, як правило, перешкоджають: націоналістична політика; політичний технократизм; неспроможність або небажання політичної влади поширювати імпульс модернізації з елітарного намасовий рівень; механічне сприйняття сучасних політичних цінностей при фактичному домінуванні традиційної політичної культури.
Висновки
Узагальнений огляд світового політичного розвитку свідчить про постійне ускладнення політичної сфери, чітко окреслену тенденцію взаємобміну політичними цінностями.
На думку автора, спостерігається формування "об'єднаної" політичної структури, яка містить і західні, і східні ознаки. Це стосується, передусім, поліетнічних і поліконфесійних суспільств з гетерогенністю (Захід - Схід) культурних традицій.
Досягнення між етносами та конфесіями політичного консенсусу щодо "вищих" цінностей, а не лише кон'юнктурних групових інтересів, може вважатися суттєвим підгрунтям для довготривалого взаєморозуміння учасників політичного процесу.
Якщо ж консенсус досягається за рахунок свідомого приниження ролі і статусу цінностей в житті сучасної людини, то існує реальна загроза появи нового масового споживача - політичного циніка та прагматика, який не переймається духовними проблемами. Як наслідок, у політичному менеджменті знову дієвим і актуальним стає принцип "мета виправдовує засоби".
Література
1. Азроянц Э.А. Проекты будущего в смутное время // Полигнозис - 2001 - №2 - С.3-18.
2. Васильев Л.С. История Востока. В 2 т. - М., Высшая школа, 1998 - Т.1 - 495 с.
3. Веймер, Девід Л., Вайнінг, Ейден Р. Аналіз політики: концепції і практика / Пер. з англ. - К., Основи, 1998 - 654 с.
4. Выдрин Д. Политика, история, технология, экзистенция. - К., 2001 - 432 с.
5. Воронкова В.Г., Ясыр И.Д. Зарождение и эволюция либерализма в Украине в XIX - начале XX в. - Донецк, 1993 - 156 с.
6. Гаджиев К.С. Политическая наука. - М., Междунар. отношения, 1996 - 400 с.
7. Гаєвський Б.А. Сучасна українська політологія. - К., 1999 - 266 с.
8. Головаха Є.І. Політичний портрет України: загальні тенденції розвитку. - К., 1993 - 235 с.
9. Голосов Г.В. Сравнительная политология. - Новосибирск, 1995 - 206 с.
10. Даль Р. О демократии. - М., Аспект-Пресс, 2000 - 208 с.
11. Ильин М.В. Слова и смыслы. Опыт описания ключевых политических понятий. - М., РОССПЭН, 1997 - 432 с.
12. Кафарський В. Нація і держава: Культура. Ідеологія. Духовність. - Івано-Франківськ, Плай, 1999 - 336 с.
13. Козловский В.В., Уткин А.И., Федотова В.Г. Модернизация: от равенства к свободе. - Спб., Изд-во Спб. ун-та, 1995 - 280 с.
14. Корнієнко В.О. Еволюція політичного ідеалу. - Вінниця, Універсум-Вінниця, 1999 - 430 с.
15. Матвеев Р.Ф. Теоретическая и практическая политология. - М., РОССПЭН, 1993 - 239 с.
16. Мигул І. Політичні ідеології: порівняльний аналіз - К., Фонд "Українська перспектива", 1997 - 52 с.
17. Морозова Е.Г. Политический рынок и политический маркетинг. - М., РОССПЭН, 1999 - 247 с.
18. Неклесса А.И. Постсовременный мир в новой системе координат // Восток - 1997 - №2 - С.35-50.
19. Пал, Леслі А. Аналіз державної політики / Пер. з англ. - К., Основи, 1999 - 422 с.
20. Панарин А.С. Политология. О мире политики на Востоке и на Западе - М., "Книжный дом "Университет", 1999 - 320 с.
21. Парсонс Т. Система современных обществ. - М., Аспект-Пресс, 1998 - 270 с.
22. Пойченко А.М. Політика: теорія і технологія діяльності. - К., 1994 - 139 с.
23. Почепцов Г.Г. Имидж: от фараонов до президентов. - К., Изд-во Адеф-Украина, 1997 - 328 с.
24. Романюк О.І. Суспільство, влада, політика. - Харків, 1993 - 27 с.
25. Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности. - М., Инфра-М, 1999 - 262 с.
26. Томенко М.В. Українська перспектива: історико-політологічні підстави сучасної державної стратегії. - К., 1995 - 103 с.
27. Тоффлер О. Третя хвиля. - К., Всесвіт, 2000 - 475 с.
28. Цыганков А.П. Современные политические режимы: структура, типология, динамика. - М., 1995 - 225 с.
29. Шайгородський Ю.Ж. Ціннисний конструкт міжкультурної комунікації //Український соціум - 2001 - №1 - с.41-48.
30. Эйзенштадт Ш.Н. Революция и преобразование общества. Сравнительное изучение цивилизаций. - М., Аспект-Пресс, 1999 - 416 с.
31. Эндрейн Ч. Сравнительный анализ политических систем. Пер. с англ. - М., ИНФРА-М, 2000 - 320 с.
32. Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М., ИНИОН, 1991 - 527 с.
33. David E. Epter. Introduction to Political Analysis. - Cambridge, MA: Winthrop, 1997.
34. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...