WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Роль політичних еліт України і Росії в модернізаційних процесах початку 1990-х років - Реферат

Роль політичних еліт України і Росії в модернізаційних процесах початку 1990-х років - Реферат

строкатість населення, швидке соціально-економічне розшарування суспільства тощо. І Росія, і Україна зустрілися з проблемами загострення суспільних конфліктів і протиріч. Серед них чільне місце посідають різка економічна диференціація і конфлікти на етнонаціональному грунті.
Поглиблення матеріального розшарування характерне для всіх пострадянських суспільств. Основним завданням еліти в цьому аспекті є пом'якшення негативних ефектів цього процесу, запровадження ефективної системи соціального захисту для найбідніших прошарків населення. Натомість владні верстви обох країн орієнтувались переважно на власні вузько корпоративні інтереси і не надавали достатньої уваги питанням "соціальної ціни" перетворень. Це призвело до дискредитації ідей модернізації в очах значної частини народу, позбавлення реформ широкої масової підтримки та істотної кризи легітимності самих еліт. Крім того, в умовах розпаду старої системи влади на пострадянських теренах істотно посилились сепаратистські настрої в республіках. Більш гостро ця проблема постала в РФ, де питання збереження державної цілісності і утримання автономних республік в орбіті Росії стало одним з найважливіших завдань перших років незалежності. Але не завжди це питання було вирішено мирним шляхом. В деяких випадках владі не вдалось уникнути кровопролиття, серйозною проблемою в довготерміновій перспективі стала війна в Чечні.
В Україні у цій сфері влада зайняла ефективнішу інтегруючу позицію. Можливо, питання етнонаціональних відносин були вирішені українською політичною елітою найбільш вдало і ефективно, принаймні, у порівнянні з її успіхами в інших сферах суспільного життя.
Таким чином, українська і російська політичні еліти на початковому етапі модернізаційних перетворень відзначалися значною кількістю спільних рис. Така схожість обумовлювалась, перш за все, переважанням старої радянської номенклатури в їх лавах. Втім, сукупність політичних, економічних, географічних і ментальних чинників стала причиною істотних відмінностей у становищі, яке отримали російська і українська політичні еліти в суспільствах. В Росії процеси посилення владної вертикалі, концентрації значної частини управлінських повноважень навколо президента і виконавчої гілки влади призвелидо зосередження основних важелів впливу на суспільні процеси взагалі і модернізацію зокрема в руках певної частини еліти, представленої найвищим чиновництвом і власниками крупного капіталу. Інші ж елітні групи, як ось регіональні і парламентські, були істотно обмежені в доступі до прийняття найважливіших державних рішень. Такий стан хоч і сприяє підвищенню ефективності держави, але створює небезпеку замикання еліти, втрати зворотного зв'язку з суспільством, залучення до її складу нових сил, що є необхідною умовою успішної модернізації. Натомість в Україні існування глибоких суперечностей між різними елітними сегментами і постійна боротьба між ними стали на заваді консолідації політичного класу і перетворення його на реального суб'єкта модернізаційних змін. Крім того, можна стверджувати, що вітчизняна еліта, яка сформувалась у добу незалежності, не стала виразником інтересів більшості прошарків суспільства, що також перешкоджає її ефективній діяльності.
Безсумнівно, українські і російські політичні еліти відіграють значну роль в модернізаційних процесах. Це зумовлено і специфікою пострадянського перехідного періоду, коли громадянське суспільство, що могло б стати повноцінним партнером держави у справі реалізації перетворень, перебуває лише на початковій стадії формування, і ментальністю населення, яке звикло до пасивної позиції у питаннях життя держави, і тривалими традиціями ініціювання та запровадження реформ "згори", характерними для СРСР. Втім, за таких умов можновладці обох держав, не відчуваючи контролю і стимулювання до реформ з боку суспільства, віддають перевагу суто формальним перетворенням, а не реальним системним змінам. Але і в цьому аспекті між елітами двох країн існують певні відмінності. Російська владна верства в силу певних своїх якісних характеристик більше орієнтована на посилення ролі держави в суспільних процесах. А історичний досвід свідчить, що саме такий шлях є найбільш вдалим для виходу із стану кризи, в якому опинилися всі сфери життя соціуму.
Отже, бачимо, що еліти України і Росії, за всіх відмінностей між ними, виявили недостатню ефективність. Єдиним виходом з такого стану може бути лише суттєве підвищення їх якості шляхом глибокого оновлення та залучення нових людей, які краще відповідали б потребам модернізації.
Література:
1. Барсенков А. С., Вдовин А. И. История России. 1917-2004. - М.: Аспект Пресс, 2005. - 816 с.
2. Бойко О. Д. Україна 1991 - 1995 рр.: Тіні минулого чи контури майбутнього? (Нариси з новітньої історії). - К.: Магістр-S. - 1996. - 207 с.
3. Гаман-Голутвина О. В. Политические элиты России. Вехи исторической эволюции. М.: Интеллект, 1998. - 416 с.
4. Гельман В. Я. "Transition" по-русски: концепции переходного периода и политическая трансформация в России (1989 - 1996) // Общественные науки и современность. - 1997. - №4, - С. 64 - 81.
5. Демократична Україна (газ.). - 24 січня 1995 р.
6. Иоффе Ю. Я. Один на один с системой. - Луганск: Лугань. - 1995. - 271 с.
7. Крыштановская О. Анатомия российской элиты. - М.: Захаров, 2005. - 384 с.
8. Крыштановская О. В. Трансформация старой номенклатуры в новую российскую элиту // Общественные науки и современность. 1995. №1. - С. 51 - 65.
9. Куколев И. В. Трансформация политических элит в России // Общественные науки и современность. - 1997. - №4 - С. 82 - 91. - С. 82 - 91.
10. Політична еліта України: теорія і практика трансформації / В. С. Журавський, О. Ю. Кучеренко, М. І. Михальченко.- К., 1998. - 264 с.
11. Шульга М., Потєхін О., Бойко Н., Парохонська О., Шульга Т. Правляча еліта сучасної України / Інститут соціології НАН України; Український центр досліджень миру, конверсії і конфліктних ситуацій. - К., 1998. - 68 с.
12. Якименко Ю., Жданов І. Україна у ХХІ столітті: виклики для політичної еліти // Дзеркало тижня. - № 44(469), 15 - 21 листопада 2003 року. - http://www.zn.kiev.ua/nn/show/469/43795/.
13. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...