WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Розуміння сили в контексті національної безпеки - Реферат

Розуміння сили в контексті національної безпеки - Реферат

держави задля забезпечення сталого, з позитивною динамікою розвитку суспільства невідкладно вирішувати такі завдання:
· визначати суб'єкти суспільно-політичних процесів, що діють за неоптимальними моделями організації ресурсів;
· визначати композиції, аналізувати і систематизувати дезоптимізуючі чинники в діяльності суб'єктів суспільно-політичних процесів;
· визначати методи і засоби нейтралізації таких чинників;
· визначати баланс між суб'єктами суспільно-політичних процесів, що базуються на моделях різного рівня оптимальності організації ресурсів в обсязі окремих "силових" потоків;
· досліджувати і створювати методи і технології утворення "силової" картини країни і всього світу, використовуючи інформаційну базу державних і недержавних структур.
Требавідзначити, що означені вище заходи і завдання під тиском форс-мажорних обставин успішно виконувались групою аналітиків високого рівня в команді кандидата на пост Президента України В. Ющенка під час "помаранчевої революції" в період з 22 листопада по 8 грудня 2004 року. Команда В. Ющенка, що очолювала коаліцію "Сила народу", в складних умовах реалізувала політичні заходи, наслідком чого став унікальний у світовій політичній практиці успіх. Приведені в дію і керовані цією командою сотні тисяч громадян України одночасно брали участь в акціях протесту на майдані Незалежності в Києві - і при цьому не постраждала жодна людина, було збережено громадянський мир в країні.
Команда В. Ющенка правильно розрахувала параметри "силових" потоків і безпомилково використала їх потугу для досягнення суспільно корисної мети - оновлення влади в Україні. Такий результат є абсолютним з точки зору оптимальності організації ресурсів і досягнення суспільно корисної мети. Це викликало захоплення в усьому світі і засвідчило появу в Україні нової генерації політиків-практиків, нової політичної якості, що виникла і проявилась уперше в умовах інформаційного суспільства.
Визначення параметрів "силових" потоків, що діють як на території окремої країни, так і в усьому світі, дозволить ефективно координувати внутрішню політику держави, запобігати значним незворотним втратам ресурсів і сприятиме динамічному прогресивному розвиткові як окремих країн, так і світової спільноти в цілому. Це дозволить забезпечити конструктивну взаємодію системоутворюючих соціальних інститутів, які утворюють "силові потоки", що, зрештою, є змістом діяльності всієї системи національної безпеки.
Означений підхід не суперечить Концептуальним підходам до формування системи національної безпеки країни, розробленим структурами РНБО України в останні роки, а також вимогам Президента В. Ющенка щодо забезпечення енергетичної та інформаційної безпеки країни і впровадженню європейських принципів контролю за силовими структурами держави. Такий підхід може стати однією із складових основи для вироблення нової філософії та ідеології національної безпеки в широкому розумінні цього слова. Цей підхід визначає національну безпеку як стан суспільства, в якому всі системоутворюючі (фундаментальні) соціальні інститути, збалансовано функціонуючи і конструктивно взаємодіючи, забезпечують сталий, з позитивною динамікою, розвиток особистості, суспільства і держави, своєчасно і ефективно нейтралізують внутрішні і зовнішні загрози, запобігаючи втратам суспільних ресурсів. Загрози нейтралізуються з метою підтримання характеристик суспільно-політичної системи країни та її здатності зберігати свою ідентичність і пристосовуватись до мінливих умов глобального соціального середовища. Стан національної безпеки досягається формуванням і поміркованою корекцією суспільно корисних цілей та оптимальних моделей організації ресурсів для їх досягнення на рівні фундаментальних інститутів суспільства, при відповідному реагуванні на виникнення неоптимальних (насильницьких) моделей організації ресурсів, спрямованих на досягнення цілей, що не є суспільно корисними.
Проблема конструктивної взаємодії системоутворюючих соціальних інститутів є фундаментальною проблемою національної безпеки з огляду на запропоноване нове розуміння сили і насильства та на роль системоутворюючих соціальних інститутів у суспільстві.
Література:
1. Бойл Е. "Открытое общество" Карла Поппера: личный взгляд / Эволюционная эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер и его критики / Сост. Д. Г. Лахути и др.; пер. с англ. Д. Г. Лахути; вступ. ст. и общ. ред. В. Н. Садовского. - М.: Эдиториал УРСС, 2000. - С. 340 - 356.
2. Гегель Г. Философская пропедевтика / Работы разных лет. В 2-х т. Т. 2 / Сост., общ. ред. А. В. Гулыги. - М.: Мысль, 1971. - 630 с.
3. Дьюи Дж. Общество и его проблемы. Перевод с англ. И. И. Мюрберг, А. Б. Толстова, Е. Н. Косиловой. - М.: Идея-Пресс, 2002. - 160 с.
4. Кант, Іммануїл. Критика чистого розуму. - Сімферополь: "Реноме", 2003. - 464 с.
5. Манхейм, Карл. Человек и общество в эпоху преобразования. Диагноз нашего времени.: Пер. с нем. и англ. - М.: Юрист, 1994. - 700 с.
6. О'Коннор Джозеф, Мак-Дермотт Ян. Искусство системного мышления. Творческий подход к решению проблем и его основные стратегии. Пер. с англ. - К: "София", 2001. - 304 с.
7. Пилипенко В. Е. и др. Экономическая социология: Учеб. пособие / В. Е. Пилипенко, Э. А. Гансова, В. С. Казаков и др.; Под ред. В. Е. Пилипенко. - К.: МАУП, 2002. - 296 с.
8. Поппер Карл Р. Логика социальных наук. Эволюционная эпистемология и логика социальных наук: Карл Поппер и его критики / Составление Д. Г. Лахути и др.: Пер. с англ. Д. Г. Лахути; вступ. ст. и общ. ред. В. Н. Садовского; послесловие В. К. Финна. - М.: Эдиториал УРСС, 2000. - 464 с.
9. Рассел Бертран. История западной философии. - Ростов н/Д.: Изд-во "Феникс", 1998. - 992 с.
10. Сорокин П. А. Общая социология / Человек. Цивилизация. Общество / Общ. ред., сост. и предисл. А. Ю. Согомонов: Пер. с англ. - М.: Политиздат, 1992. - 543 с.
11. Тойнбі Арнольд. Дослідження історії. В 2 т. Т. 1. / Пер. з англ. В. Митрофанова, П. Таращука. - К.: Основи, 1995. - 614 с.
12. Шаблінський І. І. До поняття про "силу" і "силову картину світу" / "Стратегіна панорама", 2002. - №2. - С. 193 - 184.
13. Шаблінський І. І. Конструктивна взаємодія (В контексті соціологічних поглядів П. Сорокіна) / "Політичний менеджмент", 2003. - №3. - С. 133 - 142.
14. Шаблінський І. І. Розуміння сили. Нова філософія сили. - Севастополь: СВМІ ім. П. С. Нахімова, 2004. - 215 с.
15. Шейдина И. Л. Невоенные факторы силы во внешней политике США. - М.: Наука, 1984. - 351 с.
16. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...