WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Розуміння сили - Реферат

Розуміння сили - Реферат

суспільства чи членів окремих спільнот. Саме такий стан забезпечує вирішення проблемних питань суспільства ненасильницьким шляхом.
Ненасильство - вища форма суспільно-політичних стосунків у контексті дії творчої сили, яка грунтується на свідомому сприйнятті точки зору опонента, без будь-яких ознак репресивності і внаслідок тільки переконання, на умовах рівності прав опонентів захищати свою думку, а також дотриманні "моральних стандартів взаємної терпимості у вирішенні конфліктних ситуацій" [17]. Іншими словами, це дія і взаємодія суб'єктів і об'єктів суспільно-політичного процесу, яка абсолютно виключає будь-які форми тиску.
Насильство - наслідок порушення збалансованості відносин у суспільстві. В момент "золотої середини" воно зникає, витісняється ненасильством. Насильство набуває найбільшої потужності при руйнуванні балансу відносин і виході дій окремих людських спільнот і осіб за межі позитивної людської практики, при нехтуванні людського виміру існування та законів гуманності.
Між силою і насильством весь час точиться запекла боротьба за ресурси матеріальні і духовні. Апогеєм цієї боротьби стала епоха протистояння двох військово-політичних блоків - НАТО і Варшавського договору, коли насильницькі методи вирішення міжнародних проблем мали в своєму розпорядженні колосальні ресурси провідних країн світу. Проте безпрецедентне нарощування потенціалів насильства, яке поставило під загрозу існування людства, було свідомо призупинено і розпочато процес його зниження. Частина ресурсів насильства була трансформована в ресурси сили - стримування агресії та війни.
Незважаючи на колосальні втрати через дію насильства, людство продовжує свій динамічний розвиток. Це свідчить, що позитивна людська практика значно переважає негативну, що в світовій спільноті загальний потенціал діючих творчих (силових) моделей набагато переважає потенціал діючих руйнівних (насильницьких) моделей організації ресурсів.
Сила - тотожність творчого руху, розвитку, творіння, самого життя. Життєвості сили перешкоджає і чинить опір все, що відмирає або стоїть на місці.
Перешкода притягує силу як об'єкт, на якому остання себе випробовує і перевіряє. При подоланні перешкоди сила руйнується як недостатня і несвоєчасна (що сприяє перехопленню ресурсів моделями насильницького типу) або зростає після подолання перешкоди і шукає нових випробувань. Вона не існує без руху і перешкод.
Сила - явище всезагальне і всеосяжне - в розумінні дії, що творить і будує, бо будь-який суб'єкт сили чи об'єкт, що перебуває під її впливом, пронизані різноманітними і взаємодіючими її проявами.
"Природа - священна, первісна сила світу, що вічно творить і породжує з себе самої і, діючи, творить речі" [18]. Всі об'єкти, що існують у природі і суспільстві, піддаються впливам різних сил і, в свою чергу, можуть генерувати силу залежно від своїх потенцій, проявляючи синергетичні якості, і засвідчувати в такий спосіб своє існування - за умови їх залучення в якості ресурсів сили до певної системи відносин для досягнення суспільно корисних цілей - цілей творення.
Не можна уявити предмет, який не був би уособленням сили чи її ресурсом. У цьому розумінні і певна людська спільнота, і певна людина, сама по собі чи в поєднанні з механізмом, і сам по собі механізм є ресурсом і водночас уособленням сили в залежності від залучення до певної цілісної системи організації ресурсів чи виступаючи у вигляді такої.
Сила проявляє себе в різноманітних формах організації енергії. Ці форми можуть посилювати одна одну і, навпаки, протидіяти, але ніколи не знищувати і руйнувати. Неспроможність двох чи більше сил знайти форму взаємодії для збільшення своїх потужностей - ознака переродження і втрати їх позитивних творчих якостей, свідчення появи в спектрі їх діяльності елементів негативної людської практики. Зіткнення, взаємопослаблення і взаємознищення свідчать про боротьбу моделей організації ресурсів насильства, про перевагу негативної практики над позитивною.
Природний рух матерії, дія законів природи і суспільства спрямовані на пошук найдосконаліших форм організації ресурсів. Рівень досконалості моделі організації перевіряється через прояви сили.
Існують два основні типи моделей організації ресурсів для суспільно-політичної дії. Вони принципово відрізняються за двома ознаками: 1) ставленням до ресурсів - збереження (силова модель) і руйнування (насильницька модель); 2) за соціальною корисністю (силова модель) та шкідливістю (насильницька модель) мети, на досягнення якої спрямовані ресурси.
Виникнення спалахів насильства, переростання їх у масові руйнівні дії і війни, що ведуться державами і народами, - це є свідчення хибності обраних суспільних цілей, моделей організації ресурсів і, як наслідок, регресивного розвитку людських спільнот.
Сила свідчить про досконалість моделі організації ресурсів. Досконало організовані ресурси, навіть у невеликій кількості, спроможні породжувати багаторазове збільшення сили. Емерджентна здатність - наслідок використання найдосконаліших моделей організації ресурсів. Це - моделі "золотої середини".
Досконала модель організації ресурсів, у комплексі з чітко визначеною суспільно корисною метою, породжує досконалу силу, спроможну ефективно чинити опір руйнівним впливам насильства і позбавляти його ресурсів.
Література
1. Ноосфера. Философский энциклопедический словарь / Редкол.: С.С.Аверинцев и др.- 2-е изд. - М., Сов. энциклопедия, 1989. - С.428.
2. В.Ильин. Политическая антропология / Под редакцией В.Ильина.- М., Изд-во МГУ, 1995.- С.20.
3. Г.Алексеев. Энергия и энтропия.- М., Знания.- 1978.- С.14.
4. К.Маркс и Ф.Энгельс. Введение к "Диалектике природы" / Избранные произведения. В 3-х т. Т.1.- М., Политиздат, 1985.- С.54.
5. К.Маркс и Ф.Энгельс. Введение к"Диалектике природы" / Избранные произведения. В 3-х т. Т.1.- М., Политиздат, 1985.- С.54
6. В.Ильин. Политическая антропология / Под редакцией В.Ильина.- М., Изд-во МГУ, 1995.- С.21.
7. Сила. Политология: Энциклопедический словарь / Общ. ред. и сост.: Ю.Аверьянова.- Изд-во Моск. Коммерч. ун-та. 1993.- С.352.
8. Сила. Политология: Энциклопедический словарь / Общ. ред. и сост.: Ю.Аверьянова - Изд-во Моск. Коммерч. ун-та. 1993.- С.352.
9. К.Маркс и Ф.Энгельс. Фейрбах. Противоположность материалистических и идеалистических воззрений / Избранные произведения. В 3-х т. Т.1.- М.: Политиздат, 1985.- С.66.
10. К.Маркс и Ф.Энгельс. Письма / Избранные произведения. В 3-х т. Т.1.- М., Политиздат, 1985.- С.546.
11. Ресурсы. Н.Реймерс. Природопользование: Словарь-справочник. - М., Мысль, 1990. - С.451.
12. Г. Гегель. Наука логики. / В 3-х т.- М., Мысль, 1971.-Т.2.- С.160.
13. Об отношении изобразительных искусств к природе" / Соч. в 2-х т.М.- Изд. Мысль, Т.2. - С.55.
14. Практика. Философский энциклопедический словарь / Редкол.: С.Аверинцев и др.- 2-е изд. - М., Сов. энциклопедия, 1989. - С.503.
15. Ф.Шеллинг. Философское исследование о сущности человеческой свободы и связанных с ней предметах / Соч. в 2-х т.М.- Изд. Мысль, Т.2. -С.118.
16. Насилие. Политология: Энциклопедический словарь / Общ. ред. и сост.: Ю.Аверьянова.- Изд-во Моск. Коммерч. ун-та. 1993.- С.191.
17. Ненасильственные действия. Политология: Энциклопедический словарь / Общ. ред. и сост.: Ю. Аверьянова.- Изд-во Моск. Коммерч. ун-та. 1993.- С.216. (431 c.).
18. Ф.Шеллинг. Об отношении изобразительных искусств к природе / Соч. в 2-х т. М.- Изд. Мысль, 1989.- Т.2. - С.54.
19. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...