WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Проблема реституції церковного майна - Реферат

Проблема реституції церковного майна - Реферат

містилися заклади культури (клуби, бібліотеки, музеї тощо). В набагато гіршому стані опинилися церковні споруди, які використовувалися з утилітарною метою (складські приміщення, зерносховища, стайні тощо) чи не мали господаря взагалі.
Проблема реституції церковного майна не може вважатися остаточно розв'язаною доти, доки в Україну не будуть повернуті церковні реліквії, що перебувають за її межами, зокрема в Москві, Санкт-Петербурзі, Кракові, Варшаві, Відні та інших містах.
Велику загрозу для національної культури становлять розкрадання, купівля та несанкціоноване вивезення за кордон історико-культурних цінностей, серед яких чимало предметів релігійного культу, передусім старовинних ікон. Результативною у цьому плані могла б бути співпраця церкви з відповідними державними органами, зокрема - правоохоронними та митними.
Слід зазначити, що реституція церковного майна для українського суспільства є значною не лише фінансово-економічною, а й моральною проблемою. Адже держава повинна не тільки відшкодувати реквізоване майно, а й здійснити морально-політичну реабілітацію церков і релігійних організацій, які постраждали в умовах тоталітарного суспільства. З цією метою Президент України видав Указ "Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій" (№ 279 від 21 березня 2002 року). У ньому сформульовано низку доручень відповідним органам стосовно розробки механізмів відновлення порушених прав церков і релігійних організацій, подолання негативних наслідків тоталітарної політики, зокрема, повернення колишніх культових приміщень, іншого церковногомайна, що перебуває у державній та комунальній власності і використовується не за призначенням. Цим Указом вперше поставлено питання про передбачення у Державному бюджеті коштів для фінансування робіт, пов'язаних з поверненням релігійним організаціям культових будівель і майна.
Слід зазначити, що, завдяки проведеній роботі з реституції церковних будівель і майна, у власності держави лишилася незначна кількість храмових споруд, на які претендують віруючі. Нині резерв повернення культових будівель релігійним організаціям майже вичерпаний. Реальна ж потреба у культових будівлях значно більша. Відтепер її остаточне розв'язання залежить виключно від нового культового будівництва. Незважаючи на те, що за роки незалежності України, збудовано 3,2 тисячі нових храмів, забезпеченість релігійних організацій культовими приміщеннями становить лише 74,7 %.
Вважаємо цілком справедливою стурбованість тим, що, попри нинішні обмежені матеріально-технічні можливості, чимало нових культових будівель за своєю художньою цінністю значно поступаються давнім церковним пам'яткам. Нові споруди нерідко зводяться на низькому архітектурно-мистецькому рівні. Однією з причин є те, що до проектування, спорудження та облаштування храмів релігійні громади залучають малокваліфікованих людей, не зовсім обізнаних з специфікою церковної архітектури та мистецтва, традиціями вітчизняного храмобудування.
У процесі реституції церковного майна важливе значення має використання досвіду інших держав. Для України найціннішим може бути досвід таких країн, як Угорщина, Чехія, Румунія.
Повне забезпечення релігійних організацій культовими спорудами можливе, з одного боку, шляхом повернення націоналізованих раніше приміщень та майна їх законним власникам та будівництва нових храмів - з другого. Успішно розв'язати цю проблему можна лише спільними зусиллями держави і релігійних організацій.
Література:
1. Декреты Советской власти. - Т. 1 - М.: Госполитиздат, 1957.
2. Про припинення видачі коштів на утримання церков, каплиць, священослужителів і законовчителів і на відправу церковних обрядів. Наказ Народного Комісаріату державного опікування. 20 січня (2 лютого) 1918 р. //Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства за 1917-1918 гг.
3. Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства за 1917-1918 гг.
4. Декрет Ради Народних Комісарів УСРР "Про передачу майна монастирських церковних та інших релігійних установ у відання Народного комісаріату соціального забезпечення" //Узаконения и Распоряжения Рабоче-Крестьянского Правительства Украины за 1919 г.
5. Постанова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету "Про передачу церковних цінностей у фонд допомоги голодуючим" //Собрание Узаконений и Распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства Украины за 1922 год.
6. Постанова Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету та Ради Народних Комісарів УСРР "Про визнання колишньої Києво-Печерської лаври за історико-культурний державний заповідник і про перетворення її на Всеукраїнське музейне містечко". В кн.: Культурне будівництво в Українській РСР. Збірник документів. - Т. 1.
7. Указ Президента України "Про заходи щодо повернення релігійним організаціям культового майна"( № 125 від 4 березня 1992 р.).
8. Розпорядження Президента України "Про повернення релігійним організаціям культового майна" (№ 53 від 22 червня 1996 р.).
9. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Щодо забезпечення поетапного повернення релігійним організаціям культових будівель, які не використовуються або використовуються не за призначенням" (№ 290 від 17 травня 1998 р.).
10. Постанова Кабінету Міністрів України "Про умови передачі культових будівель - визначних пам'яток архітектури релігійним організаціям" від 14.02.2002 р.
11. Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації".
12. Церкви і релігійні організації України у 2001 році. Довідник. - К., 2002.
13. Корчемська Т. Реституція майна релігійних організацій в умовах сучасного українського суспільства //Релігія і закон: проблеми правового врегулювання державно-церковних відносин. - К., 2002.
14. Журавель Г. Г. Про стан пам'яток культової архітектури Полтавщини на початок 90-х років //Релігійна традиція в духовному відродженні України. - Полтава, 1992.
15. Указ Президента України "Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій" (№ 279 від 21 березня 2002 р.).
16. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...