WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Принципи самоорганізації в державному управлінні суспільними процесами - Реферат

Принципи самоорганізації в державному управлінні суспільними процесами - Реферат

організаціях [10; 13 - 15].
На відміну від об'єктів автоматичного управління, об'єкти управління в установах, як і системи управління установами, можуть піддаватися структурній перебудові, тобто самоорганізовуватися.
З огляду на викладене перейдемо до обгрунтування структури контуру самоорганізації в управлінні суспільними процесами. Відповідно до принципу метаспрямування, вихідні результати суспільних процесів повинні аналізуватися з урахуванням величин x(t). Отже, в структурі контуру самоорганізації необхідно мати аналізатор (Aп), який визначатиме для кожного процесу наявність розбіжностей x(t) між нормативами (нормами) x0(t), встановленими в результаті виробленого рішення y(t), і контрольованими виходами x(t) та їхній вплив на виконання поставлених завдань f(t). При цьому контролюватися повинні не тільки остаточні, але й проміжні результати етапів кожного суспільного процесу. Необхідність встановлення і контролю значень показниківефективності, що характеризують локальні цілі кожного етапу, пояснюється тим, що недосягнення локальних цілей призведе до невиконання (часткового чи повного) поставлених завдань. Більше того, поетапний контроль дозволяє оперативно вносити зміни в хід кожного із суспільних процесів.
Інформація з аналізатора Aп повинна надходити до оптимізатора (R), який формує організаційні рішення, спрямовані на структурну перебудову суспільного процесу для поліпшення його поетапних і вихідних показників. Реалізація організаційного рішення здійснюється за допомогою виконавчого елемента (W), який визначає механізм його реалізації (схема 2). Аналогічно до аналізатора Aп, до контуру самоорганізації слід ввести аналізатор процесу державного управління Aу (схема 3).
Схема 2
Контур самоорганізації з виконавичм елементом W
Принцип адаптації потребує врахування співвідношення між змінами умов зовнішнього l(t) й внутрішнього x(t) середовища і метою, що досягається. За визначенням Д. Гібсона [15], система адаптивного
Схема 3
Контур самоорганізації з аналізатором процесу державного управління Ау
Управління повинна забезпечувати одержання поточної інформації про нинішній стан об'єкта, тобто ідентифікувати процес; вона повинна порівнювати поточну якість роботи системи з бажаною або оптимальною і на підставі цього ухвалювати рішення так адаптувати систему, щоб якість її роботи наближалася до оптимальної; і, нарешті, вона повинна здійснити відповідну модифікацію, щоб привести систему до оптимуму. Ці три функції повинні бути притаманними будь-якій адаптивній системі управління. Отже, для реалізації принципу адаптації в контур самоорганізації необхідно ввести вимірювач I (схема 4).
Схема 4
Контур самоорганізації з вимірювачем I
Це дозволить фіксувати як негативні, так і позитивні для системи державного управління зміни умов зовнішнього і внутрішнього середовища, а також встановлювати домірність між відхиленням і реакцією на нього. Принцип адаптації доповнює принцип метаспрямування дій системи. Для реалізації таких принципів самоорганізації, як спроможність до дій, що передбачають єдність частин в цілому, розрізнення "задовільної" і "поганої" організації, збереження свободи вибору рішень, вносити до контуру самоорганізації додаткових елементів і зв'язків не потрібно, бо вони взаємозалежні з принципами метаспрямування й адаптації і повинні реалізовуватися в оптимізаторі R.
Принцип зовнішніх доповнень вимагає оцінки якості функціонування процесу управління вищими органами держави. Для цього необхідно ввести додаткові контури зворотного зв'язку (схема 5).
Схема 5
Контур самоорганізації з додатковими контурами
Таким чином, контур самоорганізації міститиме в собі аналізатори ходу суспільних процесів Aп і процесу державного управління Aу, вимірювач змін зовнішнього і внутрішнього середовища I, оптимізатор R і виконавчий елемент W. Такі контури слід мати в кожній підсистемі загальної системи державного управління.
На закінчення необхідно відзначити, що в цій статті увага акцентувалася тільки на загальній структурі контуру самоорганізації, який сам по собі ніколи не виникає, а може бути реалізований тільки організаційним шляхом.
Література:
1. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления. Курс лекций. - М.: Юрид. лит., 1997. - 400 с.
2. Эшби У. Р. Принципы самоорганизации // Принципы самоорганизации: Пер. с англ. - М.: Мир, 1966. - С. 314 - 343.
3. Винер Н. Кибернетика или управление и связь в живом и машине: Пер. с англ. - М.: Наука, 1983. - 343 с.
4. Бир Ст. На пути к кибернетическому предприятию // Принципы самоорганизации: Пер. с англ. - М.: Мир, 1966. - С. 48 - 99.
5. Ивахненко А. Г., Зайцев Ю. П., Димитров В. Д. Принятие решений на основе самоорганизации. - М.: Сов. радио, 1976. - 280 с.
6. Тронь В. П. Стратегія прориву.- К.: Вид-во УАДУ при Президентові України, 1995. - 334 с.
7. Ивахненко А. Г. Самообучающиеся системы распознавания и автоматического управления. - К.: Техніка, 1969. - 392 с.
8. Бесекерский В. А., Попов Е. П. Теория систем автоматического регулирования. - М.: Наука, 1972. - 768 с.
9. Саридис Дж. Самоорганизующиеся стохастические системы управления: Пер. с англ. /Под ред. Я. З. Цыпкина. - М.: Наука, 1980.
10. Основы теории управления войсками / П. К. Алтухов, И. А. Афонский, И. В. Рыболовский, А. Е. Татарченко / Под ред. П. К. Алтухова. - М.: Воениздат, 1984. - 221с.
11. Квейд Э. Анализ сложных систем: Пер. с англ. - М.: Сов. радио, 1969.
12. Клиланд Д., Кинг В. Системный анализ и целевое управление: Пер с англ. - М.: Сов. радио, 1974. - 280 с.
13. Дружинин В. В., Конторов Д. С. Идея, алгоритм, решение. - М.: Воениздат, 1972. - 326 с.
14. Мескон М. Х., Альберт А., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М.: Дело, 1992. - 702 с.
15. Янг С. Системное управление организацией: Пер. с англ. - М.: Сов. радио, 1972. - 456 с.
16. Gibson J. E. Non-linear Automatic Control. - New York: McGraw-Hill, 1962.
17. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...