WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Українська наука про політику. Спроба оцінки потенціалу (пошукова робота) - Реферат

Українська наука про політику. Спроба оцінки потенціалу (пошукова робота) - Реферат

допарадигмального стану науки про політику [19].
Другий день Всеукраїнської зустрічі політологів був в основному присвячений обговоренню доцільності створення та окресленню обрисів недержавного профоб'єднання з робочою назвою "Форум українських політологів". Учасники зібрання розділилися на кілька робочих груп, кожна з яких опрацювала одне конкретне питання, і запропонували відповідний проект діяльності "Форуму...". Назви робочих груп були такими: "Стратегічне планування", "Щорічні (всеукраїнські) конференції", "Журнал", "Web-site", "Модернізація навчального процесу".
Розроблені групами проекти були представлені загалові і критично обговорені. Зараз навряд чи є сенс викладати перебіг дискусії, оскільки її, особливо з першого та останнього питань, було визнано необхідним продовжити, зокрема через Internet. Водночас було досягнуто принаймні двох конкретних результатів. Перший - це підкріплена певними зобов'язаннями згода щодо підготовки і видання у 2004 році наукової збірки "Стан і перспективи політичної науки в Україні", що можна буде розглядати як перший крок на шляху реалізації проекту "Журнал". Другий результат - намір оперативного створення веб-сайту "Форуму..." як одного з тих "зерняток", навколо і засобами якого розгорнеться подальша кристалізація нового громадсько-професійного об'єднання [20].
Результативність розгляду питань про створення веб-сайту, видання наукової збірки і, в певній мірі, проведення у 2004 році всеукраїнської конференції як (з часом) регулярного заходу "Форуму..." є обнадійливим симптомом розгортання процесу самоорганізації вітчизняного співтовариства дослідників і викладачів науки про політику. Водночас відносні труднощі обговорення стратегії "Форуму.." чи принципових обрисів модернізації учбового процесу не менш показові. Вони свідчать, що й дотепер бракує визнаних більш-менш значними спільнотами змістовних досягнень-зразків, необхідних для реального переведення української політичної науки в парадигмальний режим подальшого розвитку. Філософська підготовка умов їх генези поки що являє собою скоріше спроби виходу за межі марксизму-ленінізму та фрагментарного запозичення конкуруючих підходів, а не "продукування підґрунтя для нової традиції" через виважене "зняття" вітчизняного і світового досвіду.
Отже, моя оцінка наявного стану вітчизняної науки про політику складається з двох компонент: його насправді можна визнати незадовільним - за внутрішніми стандартами "нормальної науки" чи то навіть "власне науки"; разом з тим, з точки зору кунівської концепції розвитку наукового пізнання, цей стан має низку типових ознак допарадигмальної фази і, під таким кутом зору, видається досить природним. Тому невдоволення з приводу труднощів, суперечливості і навіть хаотичності сьогоднішніх реалій, підсилюване заздрістю до усталеного режиму буття світової науки, мало б знаходити у повсякденних зусиллях вітчизняних політологів не тільки руйнівний, а й, зрештою, конструктивний вихід. За такої умови, а також за певної відкритості до світових надбань, сил і процесів, у нас є шанс підтвердити висновок ще одного мислителя ХХ століття: хаос здатний народжувати порядок. Але це аж ніяк не більше, ніж шанс.
Література:
1. Политическая наука в Украине: становление и перспективы / Под ред. д. ф. н. О. А. Габриеляна, д. ф. н. А. Д. Шоркина. - Симферополь, 2002. - 344 с.
2. Габриелян О. А. О развитии и преподавании политической науки в Украине // Политическая наука в Украине: становление и перспективы. - Симферополь, 2002. - С. 6 - 17.
3. Поппер К. Логика и рост научного знания. - М., 1983. - 607 с.
4. Кун Т. Структура научных революций. - М., 1977. - 321 с.
5. Вразливість своєї концепції розвитку науки навіть у галузі природознавства добре розумів вже й сам Т. Кун, наприклад, пропонуючи з часом замінити амбівалентне поняття парадигми точнішим поняттям дисциплінарної матриці (див.: Кун Т. Структура научных революций. - С. 237 і далі). Відома критика прихильників Т. Куна з боку К. Поппера, який цілком доречно підкреслював природність критичних дискусій навіть під час нормального розвитку наукового пізнання тощо (див., напр.: Поппер К. Логика и рост научного знания. - С. 584 - 588; порів.: Реале Д., Антисери Д. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 4. От романтизма до наших дней. - СПб., 1997. - С. 680 - 682). Але це, як і інші джерела проблемності пропонованої вихідної аналогії, не може бути підставою відмови від неї в такій же мірі, як розуміння недосконалості перших кроків дитини не може бути дієвим застереженням проти спроб навчити її ходити. Не забуваймо до того ж, що, за мудрим свідченням Ф. Бекона, істина скоріше народжується з помилки, ніж з неясності. (Див.: Бэкон Ф. Новый Органон // Бэкон Ф. Соч. в 2-х томах. - М., 1978. - Т. 2. - С.113).
6. Кун Т. Структура научных революций. - С. 230.
7. Ці висновки, як на мене, добре корелюють з даними В. Муляра та В. Венгерської щодо дисертацій з політичних наук, захищених в Україні накінець 2001 року. Дослідники відзначили, зокрема, що спеціалізовані ради з цього напрямку працюють переважно в Києві. Всього в столичних спеціалізованих радах захищено 139 кандидатських і докторських дисертацій, тобто майже 65 % від загального числа. Див. докладніше: Муляр В. І., Венгерська В. О. Аналіз докторських і кандидатських дисертацій, захищених в Україні за напрямком "Політичні науки" // Политическая наука в Украине: становление и перспективы. - Симферополь, 2002. - С. 54.
8. Габриелян О. А. О развитии и преподавании политической науки в Украине. - С. 6 - 7.
9. Габриелян О. А. Вказ. праця. - С. 11.
10. Деякі принципи та засоби політичної освіти і виховання, доречні за умов демократії, розглянуто мною у статті: Тягло О. В. Як розбудовувати громадянську освіту в Україні? // Наукові записки Києво-Могилянської Академії. Політичні науки. - К., 2000. - Т. 18. - С. 84 - 90.
11. Кун Т. Структура научных революций. - С. 123 - 124.
12. Див.: Вказ. праця. - С. 31 - 32, 233 та ін.
13. Габриелян О. А. О развитии и преподавании политической науки в Украине. - С. 11 - 12.
14. Шоркин А. Д. Индикаторы отличия "политологии" от "Political Science" // Политическая наука в Украине: становление и перспективы. - Симферополь, 2002. - С. 18 - 32.
15. Поппер К. Логика и рост научного знания. - С. 63.
16. Див.: Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 2. Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы. - М., 1992. - С. 98 - 101 и др.
17. З свого боку, В. Муляр та В. Венгерська, спираючись на вже згадуваний аналіз дисертаційних робіт, дійшли висновку як про недовершеність методологічної бази "молодої політичної науки України", так і про практичну відсутність праць методологічного спрямування (див.: Муляр В. І., Венгерська В. О. Аналіз докторських і кандидатських дисертацій, захищених в Україні за напрямком "Політичні науки". - С. 55, 62).
18. Порівн.: Габриелян О. А. О развитии и преподавании политической науки в Украине. - С. 12.
19. Порівн.: Кун Т. Структура научных революций. - С. 31 - 34 та ін.
20. Обов'язки створення веб-сайту взяли на себе професор О. Габріелян та аспірант-політолог М. Гаспарян з Таврійського національного університету. На виконання цього добровільного зобов'язання 8 серпня 2003 року електронною поштою групі фахівців було розіслане повідомлення про початок роботи сайту "Політологічний форум" з адресою www.upsa.crimea.ua.
21. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...