WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Політична реклама як комунікативна складова формування парламентської еліти (пошукова робота) - Реферат

Політична реклама як комунікативна складова формування парламентської еліти (пошукова робота) - Реферат

претендували на представництво інтересів сільського населення, ще три називали себе представниками інтересів українських жінок [30]. Отже, йдеться про вельми потужний інформаційний потенціал можливої політичної пропаганди, який залишається теоретичною категорією через те, що переважна більшість партій не має організаційних, матеріальних, кадрових, а головне - змістово-інформаційних потенцій для участі у процесах політичної комунікації. Водночас, як свідчить досвід партійного будівництва парламентських партій, пропагандистська модель депутатсько-електоральних зв'язків стає помітним явищем в інформаційному просторі суспільства. У їхніх діях можна знайти відповідь на запитання, чому, приміром, Г. Джоветт і В. О'Доннелл розмежовують пропаганду і звичайну комунікацію на підставі того, що в пропаганду вони також вписують цілі, котрі не входять до кола інтересів одержувачів інформації [31].
Отже, перспективи поширення політичної пропаганди засобами комунікації залежать від об'єктивних потреб соціально-політичної еволюції суспільства у напрямі розвитку таких моделей формування суспільної думки, які передбачають когнітивну основу суб'єктно-об'єктних зв'язків. На відміну від спонукальних функцій реклами, котра апелює переважно до емоційної складової реципієнта, засоби політичної пропаганди за своєю інформаційною сутністю денотативно підвищують політичну культуру населення, збагачують тезаурус електорального соціуму. Саме тому на порядок денний висуваються визначальні складові, що забезпечують реалізацію пропагандистської функції, а саме:
· формування наукової школи здійснення політичної пропаганди;
· партійна ідентифікація провідних концептів парламентського дискурсу;
· поширення комунікативної мережі парламентських партій;
· організаційне наближення інститутів громадянського суспільства до інформаційних ресурсів депутатських фракцій;
· професіоналізація пропагандистської діяльності на постійній основі каналами політичної комунікації.
Безперечно, реалізація таких завдань багато в чому залежить від законодавчого зміцнення конституційних засад парламентаризму як основи представницької демократії.
Література:
1. Дашутін Г., Михальченко М. Український експеримент на терезах гуманізму. К.: Парламентське вид-во, 2001. - С. 124.
2. Лисовский С. Ф.Политическая реклама. - М.: ИВЦ "Маркетинг",
2000. - С. 13.
3. Ольшанский Д. Политический PR. - СПб.: Питер, 2003. - С. 122.
4. Пушкарева Г. В. Политический менеджмент. - М.: "Дело", 2002. -
С. 208.
5. Егорова-Гатман Е. В., Плешаков К. В., Байбачова В. Б. Политическая реклама. - М.: Никколо-медиа, 2002. - С. 12-13.
6. Бляхер Л. Конвенциональные понятия в структуре политического дискурса // Принципы и практика политических исследований. - М.: РОССПЭН, 2002. - С. 77.
7. Політична наука: категорії, поняття і терміни / За ред. Б. Кухти. - Львів, "Кальварія", 2003. - С. 11.
8. Губаєва Т. В. Русский язык в профессиональной деятельности юриста. - Казань, КГУ, 1988. - С. 17.
9. Рибачук М. Ф. Вибори та інформаційний простір України: правовий та організаційний контекст // Роль і місце засобів масової інформації у виборчому процесі. - К.: ЦВК України, 2000. - С. 83.
10. Див. Словник законодавчих і нормативних термінів: Юр. cлов. І. Дахна. - К.: Б-ка права тижневика "Бізнес", 1998. - 352 с.
11. Красницька А. В. Юридичні документи: техніка складання, оформлення та редагування. - К.: Парламентське вид-во, 2003. - С. 255.
12. Цит. за: Кривоносов А. Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций. - СПб: "Петербургское Востоковедение", 2002. - С. 71.
13. Нельга О. В., Забара Т. Б. Рівень нормативно-правового забезпечення та деякі практичні проблеми ведення передвиборчої і референдумної агітації // Вибори і референдуми в Україні: проблеми теорії та практики. - К.: ЦВК України, 2001. - С. 145.
14. Вознесенська О. Політичний текст і електоральна поведінка населення // Соціальна психологія. - №5. - 2004. - С. 81 - 82.
15. Див.: Бондар Т. Динаміка довіри населення до Президента України, Прем'єр-міністра, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та ЗМІ // Український соціум: соціологічні дослідження та моніторинг соціальної політики. - №1. - 2002. - С. 144-148.
16. Цит. за: Кочубей Л. Методи соціально-психологічного впливу на електорат // Політичний менеджмент. - №1. - 2004. - С. 101.
17. Див.: Бекешкіна І. К. Партійні преференції та вибір кандидатів // Загальнонаціональні опитування exit poll: Парламентські вибори - 1998. Президентські вибори - 1999. Парламентські вибори - 2002. - К.: Заповіт, 2002. - С. 69 - 73.
18. Шиллер Г. Манипуляторы сознанием. - М.: Мысль. - 1980. - С. 5
19. Пушкарева Г. В. Зазн. праця. - С. 146.
20. Викл. за: Зливков В. Психологія перемоги: віртуальні та реальні чинники // Соціальна психологія. - №3. - 2005. - С. 37.
21. Дроздова М. Динаміка політичної свідомості студентів у процесі виборчої кампанії 2004 року // Соціальна психологія. - №4. - 2005. - С. 35.
22. Головатий М. Хто стане третім Президентом України? Про ідеологічні метаморфози наступних президентських виборів // Політичний менеджмент. - №2. - 2003. - С. 71.
23. Викл. за: Інтернет-газета "Оглядач". http://www.podrobnosti.com.ua.
24. Хома Н. Вплив політичної реклами на мотивацію електоральної поведінки громадян // Політична психологія / За ред. Лозинського О. Л., Суляницького І. В., Грабовської С. Л. - Л.: "Ліга - Прес", 2003. - С. 186 - 178.
25. Нагорна Л. П. Політична культура українського народу: історична ретроспектива і сучасні реалії. - К.: Стилос, 1998. - С. 241.
26. Литвин А. П. Соціокультурні чинники електоральної поведінки українських виборців. Автореф. дис. ...канд. соціолог. наук: Київ. нац. держ. ун-тет ім. Т. Шевченка. - К., 2003. - 19 с.
27. Пахарєв А. Д. Державне управління і кадрова політика в сучасній Україні. - К.: Світогляд, 2005. - С. 42.
28. Зубченко О. С. Електоральна культура: поняття, сутність // Грані. - №2. - 2005. - С. 77 - 82.
29. Горбатенко В. Пропаганда // Політологічний словник: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. М. Ф. Головатого та О. В. Антонюка. - К.: МАУП, 2005. - С. 624.
30. Див.: Політичні партії України: В 3-х т. / Уклад. Ю. Шайгородський. - К.: Український центр політичного менеджменту, 2005. - Т. 1. - С. 16.
31. Викл. за: Почепцов Г. Г. Теория коммуникации. - М.: "Рефл-бук", К.: "Ваклер". - 2001. - С. 134.
32. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...