WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Конфліктний вимір етнонаціонального розвитку України (пошукова робота) - Реферат

Конфліктний вимір етнонаціонального розвитку України (пошукова робота) - Реферат

роль етнічного ідентифікаційного чинника, посилиться вплив нових соціальних сегментів суспільства.
7) Кризовість та конфліктність пострадянської ідентифікації етноспільнот поглиблює специфіка конфесійної ситуації, розмитість релігійних уявлень. Релігія перетворилася в дезінтегруючий фактор.
8) Відчуття власної неповноцінності та, як наслідок колоніальної спадщини, комплекс української меншовартості ускладнюють процес української національної ідентифікації. Користуючись колоніальною свідомістю українського населення, частина української еліти зробила ставку на російські культурні цінності, особливо в районах з питомою часткою російського населення. Реідентифікація цієї частини українського соціуму - першопричина кризових явищ у процесі становлення національної ідентичності.
9) Спроба частини української еліти нав'язати етнічну модель нації посилила прояви регіоналізації.
10) Додатковим чинником етнічної поляризації суспільства став етнополітичний регіоналізм в Криму та прояви кримського сепаратизму як наслідок політизації кримськотатарської етнічності.
Дотримання принципів багатокультурності, регіональний підхід у реалізації соціо-гуманітарної політики, формування єдиної національної ідеології в умовах пострадянської ідентифікації та нової соціальної стратифікації - це умови толерантного співіснування різних компонентів етнонаціональних спільнот.
Багатоманітність культур, етнолінгвістична відмінність, різні конфесійні орієнтації населення не створюють ситуації загрози етнополітичній безпеці держави. Спроби штучної політизації етнічного чинника, абсолютизація процесу самоідентифікації, безвідповідальної, штучної націоналізації суспільства, звинувачення в "непатріотизмі" можуть спровокувати найдеструктивніші міжнаціональні конфлікти.
Література:
1. Див.: Frank T. Are Human Rights Universal? // Foreign Affairs. - 2001. - Vol. 80. - №1.
2. Див.: Соломатин Ю., Корнейчук М. Западный миф о правах человека как средство агрессии против прав народов и всего человечества // Віче. - 2002. - №4.
3. Див.: Jonston D. Native Rights as Collective Rights: A Question of Group Self-Preservation // Kymlicka W. (ed.). The Rights of Minority Cultures. - Oxford, 1995.
4. Див.: Хантингтон С. Столкновение цивилизаций./ Пер с англ.- М., ООО "Издательство АТС", 2003.
5. Цит. за: Frank T. Are Human Rights Universal? // Foreign Affairs. - 2001. - Vol. 80. - №1.
6. Див.: Otto D. Rethinking the "Universality" of Human Rights Law // Columbia Human Rights Law Review. - 1997. - Vol. 29. - №1.
7. Див.: Ignatieff M. The Attack on Human Rights // Foreign Affairs. - 2001. - Vol. 80. - №6.
8. Див.: Rosdolsky R. Engels and the "Nonhistoric" Peoples: The National Question in the Revolution of 1848. - Glasgow, 1986.
9. Див.: Nimni E. Marx, Engels and the National Question // Science and Society. - 1989. - Vol. 53. - № 3.
10. Liebich A. Janus at Strasbourg: The Council of Europe Between East and West // Helsinki Monitor. - 1999. - Vol. 10. - № 1.
11. Див.: Kymlicka W. Introduction // The Rights of Minority Cultures. - Oxford, 1994.
12. Див.: Van Dyke V. The Individual, the State, and Ethnic Communities in Political Theory // Kymlicka W. (ed.) The Rights of Minority Cultures. - N.Y., 1995.
13. Див.: Hobsbawm E. Nations and Nationalism since 1780: Programe, Myth and Reality. - Cambridge, 1990.
14. Див.: Powell C. Introduction: Locating Culture, Identity, and Human Rights // Columbia Human Rights Law Review. - 1999. - Vol. 30. - № 2.
15. Докладно див.: Huntington S. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. - N.Y., 1996.
16. Див.: Rosenfeld M. Can Human Rights Bridge the Gap Between Universalism and Cultural Pluralism? A Pluralist Assessment Based on the Rights of Minorities // Columbia Human Rights Law Review. - 1999. - Vol. 53. - №2.
17. Див.: Roberts A., Kinsburry B. United Nations, Divided World. - N.Y., 1993.
18. Практика глобализации: игры и правила новой эпохи. / Под ред. М. Г. Делягина. - М.:, 2000.
19. Див.: Pei M. Paradoxes of American Nationalism // Foreign Policy. - May/June - 2003.
20. Див.: Living With a Superpower // The Economist. - January 4th, 2003.
21. Див.: Soros G. The Bubble of American Supremacy. - N.Y., 2004.
22. Див.: Koskenniemi M. The Policy in Temple, Order, Justice and the U.N.: A Dialectical View // European Journal of International Law. - 1995. - № 6.
23. Див.: Van Dyke V. Collective Entities and Moral Rights: Problems in Liberal-Democratic Thought // The Journal of Politics. - 1982. - Vol. 44. - № 1.
24. Див.: Shapiro I. The Evolution of Rights in Liberal Theory. - Cambridge, 1986.
25. Див.: Janowsky O. Nationalities and National Minorities - N.Y., 1945; Claude J. (Jr), National Minorities. An International Problem. - N.Y., 1969; Bruegel I. A Neglected Field: The Protection of Minorities // Human Rights Journal. - 1971. - Vol. IV. - № 2 - 3.
26. Див.: Glazer N. Individual Rights Against Group Rights // Kamenka E., Tay A. (Jr.). Human Rights. - L., 1978.
27. Див.: Арендт Х. Джерела тоталітаризму. - К., 2002.
28. Див.: Esman M. Public Administration and Conflict Management in Plural Societies // Public Administration and Development. - 1999. - № 19.
29. Див.: Esman M. Ethnic Politics. - N.Y., 1994.
30. Див.: Esman M. Public Administration and Conflict Management in Plural Societies // Public Administration and Development. - 1999. - № 19.
31. Див.: Esman M. Ethnic Politics. - N.Y., 1994.
32. Див.: Svensson F. Liberal Democracy and Group Rights // Political Studies. - 1979. - № 37.
33. Див.: Montgomery J. Administration of Human Rights // Public Administration and Development. - 1999. - № 19.
34. Див.: Van Dyke V. The Individual, the State, and Ethnic Communities in Political Theory // World Politics - 1977. - Vol. 29. - № 3.
35. Див.: Абдулатипов Р. Г. Национальный вопрос и государственное устройство России. - М.: Славянский диалог, 2000.
36. Див.: Старосольський В. Й. Теорія нації. - К.: Вища школа, 1998.
37. Див.: Реализация международно-правовых норм во внутреннем праве / Отв. ред. Денисов В. Н., Евинтов В. И. - К.: Наукова думка, 1992.
38. Див.: Національні меншини (групові права) // Міграційні процеси у сучасному світі: світовий, регіональний та національний виміри (Понятійний аппарат, концептуальні підходи, теорія та практика). Енциклопедія. / За ред. Ю. Римаренка. - К.: Довіра, 1998.
39. Див.: Римаренко Ю. І., Шкляр А. Є., Римаренко С. Ю. Етнодержавознавство. Теоретико-методологічні засади. - К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001.
40. Див.: Костицький В. М. Українська політико-правова доктрина як методологічна база законотворення // Концепція розвитку законодавства України. Матеріали науково-практичної конференції. Травень 1996. - К., 1996.
41. Див.: Соломатин Ю., Корнейчук М. Западный миф о правах человека как средство агрессии против прав народов и прав всего человечества // Віче. - 2002. - №4.
42. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...