WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Демократичні перетворення в країні. Діалектичні і соціально-психологічні аспекти (пошукова робота) - Реферат

Демократичні перетворення в країні. Діалектичні і соціально-психологічні аспекти (пошукова робота) - Реферат

тощо 65 35 67 33
незгуртованість патріотичних, демократичних політичних партій 75 25 74 26
розрив економічних, технологічних і фінансових (неринкових) зв'язків з підприємствами Росії 40 60 56 44
криміналізація суспільства (корупція, рекет, хабарництво, злочинність) як наслідок несправедливої приватизації загальнонародної власності
75
25
80
20
історична забитість селян, робітників та службовців, що століттями перебували у складі російської та радянської імперій 60 40 58 42
Аналіз наведених соціально-психологічних та інших характеристик молоді, що навчається, свідчить, що її ментальність недостатня для консолідації її самої і сприяння консолідації населення в єдину конкурентоспроможну націю порівняно з більш політично свідомою молоддю демократичних країн, у тому числі посткомуністичних центрально-європейських.
У зв'язку з недостатньою визначеністю ефективності реформ, з трудністю оцінити кожному, що дали реформи кожній конкретній особі з числа опитаних, не просто бачити обриси перспектив розвитку суспільства. В наступній таблиці відображено здатність учнівської і студентської молоді оцінити перспективи розвитку країни.
Який, на вашу думку, шлях розвитку українського суспільства? Старшокл. (%) Студенти (%)
в Європейському Союзі разом з посткомуністичними країнами
в Союзі з Росією і Білоруссю як єдиній державі
самостійно, поза всякими об'єднаннями держав
інше 43
20
36
1 31
29
30
9
За результатами опитування, про консолідацію молоді в єдиній нації говорити рано, оскільки існує розбіжність щодо бачення шляхів розвитку українського суспільства: більшість старшокласників (43 %) бачать себе у Європейському Союзі, удвічі менша кількість пов'язує майбутнє з союзом з Росією (20 %) і понад третина вбачає самостійний шлях розвитку (36 %). Натомість рівноцінно, по третині, студенти віддають перевагу кожному з названих шляхів розвитку суспільства, тобто можна думати, що в такій же пропорції розділиться студентський електорат, а отже й обрані депутати, внаслідок чого важко очікувати консолідованих дій у реформуванні суспільства.
Остаточно перспектива розвитку суспільства визначається стратегічними орієнтаціями молоді. Із аналізу наведених далі відповідей випливає, що більшість опитаної молоді відійшла від тоталітарно-комуністичних позицій і бачить своє майбутнє у демократичному суспільстві європейського зразка: близько 90% опитаних дотримуються саме такої думки.
Ви хочете жити в Україні, розбудованій: Старшокл. (%) Студенти
(%)
за національною демократичною ідеологією країн Європи?
за комуністичною ідеологією колишнього Радянського Союзу? 87
13 89
11
Порівнюючи стан реформування і рівень життя в Україні з посткомуністичними країнами, молодь шукає шляхів для виправлення скрутного становища в суспільстві, оскільки проведення реформ не привело до очікуваних результатів. У таблиці подано результати роздумів молоді над заходами щодо підвищення ефективності реформ і демократизації суспільства.
Які напрямки реформування нашого суспільства ви вважаєте найбільш актуальними? Старшокл. (%) Студенти (%)
Так
1 Ні
0 Так
1 Ні
0
реформи освіти, спрямовані на виховання національно свідомої молоді 83 17 81 19
перейменування вулиць, міст, підприємств тощо на честь борців за незалежність України, видатних постатей України 30 70 18 82
прийняття податкового кодексу, легалізація тіньової економіки 54 46 74 26
приватизація великих підприємств, створення поряд з потужними банками, біржами економічної бази 59 41 67 33
соціальний захист, зарплата, не нижча прожиткового мінімуму 90 10 93 7
скасування права недоторканності депутатів усіх рівнів 77 23 71 29
скасування пільг чиновникам і депутатам 75 25 76 24
скорочення чиновницько-управлінського персоналу 68 32 79 21
обмеження доходів за рахунок надприбутків на користь малозабезпечених 63 37 64 36
впровадження програми, спрямованої на забезпечення юридичного та соціального захисту дитини 83 17 89 11
заохочення до видання україномовної літератури (наукової, технічної і художньої), преси, створення україномовних програм радіо, телебачення 70 30 51 49
зрівняння пенсій державних службовців і рядових пенсіонерів 72 28 74 26
боротьба з корупцією, криміналізацією суспільства 87 13 91 9
виведення церкви з московського підпорядкування і створення єдиної української помісної православної церкви 57 43 45 55
захист оточуючого середовища, благоустрій району, міста 85 15 89 11
спорудження пам'ятників видатним постатям України, борцям і подіям боротьби українців за незалежність 60 40 49 51
зміцнення північних і східних кордонів для запобігання напливу біженців, наркотиків, зброї 78 22 85 15
впровадження національної програми поліпшення становища жінок, спрямованої на встановлення гендерної рівності 63 37 74 26
проведення освіти громадськості щодо безпечних засобів планування сім'ї, рівних відносин подружжя упобуті та виховання здорових дітей 84 16 84 16
Відтак стають зрозумілими оцінки старшокласниками і студентами своїх можливостей забезпечити добробут і благополуччя власне і своєї сім'ї та самореалізації в майбутньому. З цим пов'язується почуття патріотизму українців, гордості щодо досягнень української нації в міжнародній діяльності, а звідси й бажання пов'язати свою долю з рідною батьківщиною. Але нижченаведені дані опитування свідчать, що, незважаючи на високу частку молоді (15 - 18 %), яка ідентифікує себе з громадянством України,
Чи відчуваєте ви себе громадянином України? Старшокл. (%) Студенти (%)
Так - 1
Ні - 0 85
15 82
18
значна частина її, як свідчать наведені далі дані, близько половини опитаних, пов'язує своє майбутнє з вірогідно успішнішою самореалізацією за кордоном.
Скажіть, найуспішніше ви змогли б реалізувати життєві плани Старшокл. (%) Студенти (%)
в Україні
за кордоном 47
53 52
48
Отже, за наведеними даними можна твердити, що з підвищенням рівня демократизації в розбудові українського суспільства підвищаться можливості самореалізації молоді, що, зрештою, приведе до самореалізації української нації.
Література:
1. Головаха Е. И., Бекешкина И. Э., Небоженко В. С. Демократизация общества и развитие личности: от тоталитаризма к демократии. - К., 1992.
2. Институт социальный //Философский энциклопедический словарь. - М.,1983. - С. 209.
3. Гегель Г. В. Ф. Наука логики. - М., 1970 - 72. - Т. 1 - 3; Он же. Энциклопедия философских наук. - М., 1974 - 77. - Т. 1 - 3; Он же. Работы разных лет. - М., 1970-71. - Т.1-2; .
4. Копнин П. В. Диалектика как логика и теория познания. - М., 1973.
5. Циба В. Т. Соціологія особистості: системний підхід.- К., 2000.
6. Циба В. Т. Регулятивно-детерміністська парадигма теорії особистості: системний аналіз //Проблеми загальної та педагогічної психології. - Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України /За ред. С. Д. Максименка. - К., 2002. - Т. ІV. - Ч. 7. - С. 287-293.
7. Циба В. Т. Основні ідеї регулятивно-детерміністської теорії особистості: системний підхід //Вісник Київського міжнародного університету. - К., 2002. - Сер. Пед. науки. Психол. науки. - Вип.ІІ. - С. 243 - 268.
8. Социальная установка //Ребер А. Большой толковый психологический словарь. - М., 2000. - Т. 2. - С. 286.
9. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...