WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Андрій Бова. Transparency International: індекс сприйняття корупції (пошукова робота) - Реферат

Андрій Бова. Transparency International: індекс сприйняття корупції (пошукова робота) - Реферат

"внесок у ділове середовище" пов'язані між собою. Усі вони відносяться до певної шкали корупції, вимірюючи її сутність [4, с. 4]. Крім того, в літературі розрізнюють окремі форми корупції, наприклад, кумівство та корупцію у формі грошових виплат. Докладніше визначення корупції аналітичними структурами, дані яких були використані для розрахунку ІСК за 2003 рік, наводяться нижче [4, c. 4 - 5].
Щорічний довідник з міжнародної конкурентоспроможності Інституту розвитку управління в Лозанні (The Institute for Management Development, Lausanne (IMD), 2001-2003) включає думки респондентів стосовно того, "переважають чи ні хабарництво і корупція у державній сфері".
Служба консультацій з політичних та економічних ризиків в Гонконзі (The Political and Economic Risk Consultancy, Hong Kong (PERC), 2001) запитувала, "якою мірою вплив корупції погіршує соціальне і ділове середовище".
Служба інформації журналу "Економіст" (The Economist Intelligence Unit (EIU), 2003) визначає корупцію як ступінь використання службового становища (для вигод політичної партії) для отримання персонального фінансового зиску та прагне встановити рівень шкоди від корупції. Так, корупція є одним з більш ніж 60 індикаторів, що використовуються для виміру ризиків і прогнозування, якими переймається ця служба.
Прайсвотерхаузкуперс (PricewaterhouseCoopers (PwC), 2001) запитує про частоту корупції у широкому контексті, зокрема у сфері експорту/імпорту або субсидій, уникнення податків.
Дослідження "Перехідні суспільства" (Freedom House, Nations in Transit (FH), 2003) визначає рівень корупції без надання подальших визначень.
В обстеженні ділового середовища у світі (The World Bank's World Business Environment Survey (WBES), 2001) Світовий банк ставить два запитання щодо корупції. Перше з них дає змогу визначити частоту корупційних явищ, а друге - оцінити вплив корупції на бізнес.
Колумбійській університет (The State Capacity Survey by Columbia University (CU)), 2003) цікавиться серйозністю корупції у державних органах.
Світовий центр маркетингових досліджень (The World Markets Research Centre (WMRC), 2002) оцінює бюрократизм, можливість зіткнутися з корумпованими чиновниками та подібними групами. До цих видів корупції відносяться дрібні хабарі, значні за розміром випадки "відкату" та корпоративне шахрайство.
У проекті Світового банку і Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) "Обстеження бізнес-середовища та результатів роботи підприємств" (The Business Environment and Enterprise Performance Survey (BEEPS)), 2002) визначилася частина нерегулярних додаткових платежів і вплив корупції на стан і розвиток бізнесу.
Багатосторонній банк розвитку (Multilateral Development Bank (MDB), 2002) запитував експертів, відібраних з власних співробітників, пов'язаних з певною країною, про поширеність випадків корупції.
Методологія Світового економічного форуму (Global Competitiveness Report (GCR) of the World Economic Forum (WEF), 2001-2003) дещо змінювалася, залежно від року. Зокрема, 2001 року в "Огляді конкуренції у світі" СЕФ запитував, чи є "поширеними/не поширеними нерегулярні, додаткові виплати, пов'язані з дозволами на імпорт та експорт, отриманням ділових ліцензій, сплатою податків або отриманням кредитів". В "Огляді конкуренції в Африці" ставляться запитання про "проблематичність для бізнесу різних чинників, зокрема корупції" та "коли фірми вашої галузі ведуть бізнес з державою, яку частину від ціни контракту вони мають запропонувати як неофіційні додаткові виплати аби забезпечити укладання угоди".
2002 року Світовий економічний форум в "Огляді конкуренції у світі", змінивши дещо формулювання, збільшив кількість запитань. Запитання були змінені і в "Огляді конкуренції в Африці". 2003 року респондентам пропонувалося відповісти на 7 запитань, оцінюючи поширення у фірмах недокументованих, додаткових виплат або хабарів, пов'язаних з: "(1) отриманням дозволів на експорт та імпорт; (2) діяльністю комунальних підприємств; (3) сплатою податків; (4) укладанням контрактів, отриманням ділових ліцензій; (5) отриманням кредитів; (6) впливом на законотворення та політику; а також (7) отриманням сприятливих юридичних рішень".
Інформейшн Інтернешнл (Information International (II), 2003) запитує про поширеність хабарів, впливу їхнього розміру на заняття бізнесом, частоту розподілу державних замовлень за принципом спорідненості та знайомств.
Гелап Інтернешнл на замовлення Трансперенсі Інтернешнл (Gallup International on behalf of Transparency International (GI/TI)) запитує: (1) наскільки поширене пропонування хабара політикам, керівникам держапарату і суддям та (2) якою мірою витрати, пов'язані з такого роду платежами, є перешкодою для надійного ведення бізнесу, а також (3) як часто державні контракти надаються скоріше діловим асоціаціям, друзям і родичам, ніж укладаються на засадах конкуренції.
В межах теми цієї публікації слід зазначити деякі інші підходи до визначення корупції в експертних опитуваннях, обстеженнях ділового середовища та побудови агрегованих показників корупції. Так, Служба оцінки політичних ризиків (Political Risk Services - PRS) з 1982 року видає Міжнародний довідник з ризиків у країнах (International Country Risk Guide). Оцінка корупції в уряді визначається на основі двох запитань: "ймовірність вимоги високих урядових чиновників надати спеціальні платежі" та "звичайність практики прийняття нелегальних платежів на нижньому рівні уряду" у формах "хабарів, пов'язаних з ліцензіями на імпорт і експорт, оподаткуванням, захистом поліції, позичками".
Фонд "Спадщина", аналізуючи статистичні дані, результати соціологічних та експертних опитувань з 1995 року, на підставі 10 факторів визначає комплексний індекс економічної свободи. Три фактори ("Торгова політика", "Права власності", "Регулювання") стосуються оцінки зловживань владою у відповідних сферах.
Світовий банк здійснює кілька проектів, спрямованих на комплексне визначення рівня корупції. Він з 1996 року, застосовуючи процедуру математичного об'єднання власних статистичних даних та інших джерел, що оприлюднюють відомі аналітичні й дослідницькі інституції ("Дім свободи", "Служба інформації журналу "Економіст", Служба оцінки політичних ризиків, Гелап Інтернешнл), будує агреговані показники, що відображають різні сторони державного управління. Показник контроль корупції охоплює різні типи і прояви хабарництва - використання державної влади для отримання приватного зиску, частота "нерегулярнихплатежів" чиновникам та працівникам суду, хабарі заради інтересу підприємства, сприйняття корупції у громадському секторі тощо. Проект "Обстеження бізнес-середовища та результатів роботи підприємств", здійснюваний Світовим банком спільно з ЄБРР (1999 та 2002 роки), визначає різні сторони корупції, у тому числі й певні аспекти корупції адміністративної.
Світовий банк провів також у 1999 - 2002 роках обстеження громадського сектора 22 країн, грунтуючись на інформації, отриманій від населення, підприємців і чиновників. Адаптований для кожної країни опитувальник для представників державних органів містив, зокрема, запитання щодо поширеності покровительства, сприйняття корупції, її динаміки, механізмів, форм, етичних цінностей, обізнаності з антикорупційними нормами. А дослідження Університету ООН 1998 року спрямовувалося на визначення експертних оцінок ефективності бюрократії у 50 країнах Африки та Азії, зокрема динаміки хабарництва, частоти нерегулярних

 
 

Цікаве

Загрузка...