WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Історичні аспекти становлення виборчої системи України (пошукова робота) - Реферат

Історичні аспекти становлення виборчої системи України (пошукова робота) - Реферат

знайомі з їх найактивнішими представниками. Відповідно і виборці мають уявлення про те, кому вони довіряють захищати свої інтереси в органах влади; при мажоритарній системі на виборах перемагають представники сильнішої політичної течії. Це сприяє витісненню з парламенту та інших органів влади представників малих і середніх за своїм значенням партій; мажоритарна система сприяє виникненню і зміцненню тенденції до становлення у країнах, де вона використовується, дво- або трипартійних систем.
Переваги: у ній закладено можливості формування ефективно працюючого і стабільного уряду; вона дозволяє значним, добре організованим політичним партіям легко перемагати на виборах і створювати однопартійні уряди.
Недоліки: при мажоритарній системі для розподілу парламентських мандатів має значення тільки факт одержання кандидатом відносної більшості голосів; голоси, віддані всім іншим кандидатам, до уваги не беруться і пропадають; значна частина виборців країни залишається непредставленою в органах влади; партія, що одержала на виборах менше голосів, ніж її суперники, може виявитися представленою в парламенті більшістю депутатських місць; дві партії, що набрали однакову або приблизну кількість голосів, проводять в органи влади неоднакове число кандидатів.
Пропорційна система припускає голосування за партійними списками, поділ відповідних депутатських мандатів пропорційно числу голосів, набраних тією чи іншою партією на виборах. При цьому майже у всіх законодавствах існує бар'єр (часто це 4 - 5 % голосів виборців), який необхідно перебороти партії для того, щоб бути представленою в законодавчому органі.
Різновиди: а) пропорційна виборча система на загальнодержавному рівні. У цьому випадку виборці голосують за політичні партії у масштабах усієї країни, виборчі округи не виділяються; б) пропорційна виборча система на основі багатомандатних округів. У цьому випадку депутатські мандати розподіляються на основі впливу політичних партій у виборчих округах.
Переваги: сформовані за її допомогою органи влади відбивають реальну картину політичного життя суспільства,розстановку політичних сил; сприяють розвитку політичного плюралізму і багатопартійності; забезпечують систему зворотного зв'язку між державою і організаціями громадянського суспільства.
Недоліки: при пропорційній виборчій системі виникають труднощі з формуванням уряду. Причини: брак домінуючої партії з чіткою і твердою програмою; створення багатопартійних коаліцій, що включають партії з різними цілями і завданнями. Уряди, створені на такій основі, відзначаються нестабільністю; пропорційна виборча система призводить до того, що політичні сили, які не користуються підтримкою в межах усієї країни, можуть отримати представництво в органах державної влади; унаслідок того, що голосування відбувається не за конкретних кандидатів, а за партії, безпосередній зв'язок між депутатами і виборцями дуже слабкий; оскільки при пропорційній системі голосування йде за політичні партії, ця обставина встановлює сильну залежність депутатів від своїх партій та її керівництва. Ця обставина перешкоджає парламентарям і може негативно позначитися на процесі обговорення і прийняття важливих законодавчих актів.
Змішана виборча система включає елементи обох наведених систем. У сучасній Україні половина депутатів обирається за пропорційною, а друга - за мажоритарною системою. Суть змішаної системи полягає в тому, що певна частина депутатських мандатів розподіляється відповідно до принципів мажоритарної системи. Інша частина мандатів розподіляється відповідно до принципів пропорційної виборчої системи.
Враховуючи, що для підвищення ефективності державного управління в Україні надзвичайно важливо мати стабільний уряд, який би підтримувався парламентською більшістю, можна прогнозувати подальшу модернізацію виборчої системи у напрямку визначення її оптимальної моделі. У дійсності все буде залежати від реальної розстановки політичних сил.
Література:
1. Нейхардт А. А. Скифский рассказ Геродота в отечественной историографии / А. А. Нейхардт; Под ред. И. А. Шишовой. - Л.: Наука, 1982. - 240 с.
2. Історія держави і права України: Підруч. для юрид. вищих навч. закладів і фак.: У 2 ч. / За ред. акад. Академії правових наук України А. Й. Рогожина. - К.: Ін Юре, 1996. - Ч. 1. - 367 с.
3. Грушевський М. Ілюстрована історія України. - К.: Наук. думка, 1992. - 544 с.
4. Аркас Н. Н. История Украины-Руси. - 2-е факс. изд. - К.: Выща шк., 1991. - 395 с.
5. Щапов Я. Н. О функции общины в Древней Руси // Общество и государство феодальной России. - М.: Знание, 1975. - 176 с.
6. Костомаров М. Історія України в життєписях визначнійших її діячів - Л.: Наук. т-во ім. Шевченка, І918. - 376 с.
7. Субтельний О. Україна: історія: Пер. з англ. - 2-ге вид. - К.: Либідь, 1992. - 510 с.
8. Дорошенко Д. Нарис історії України: У 2 т. - К.: Глобус, 1992. - Т. 2. - 349 с.
9. Слюсаренко А. Г., Томенко М. В. Історія української конституції. - К.: Знання, 1993. - 192 с.
10. Тищик Б. Західноукраїнська Народна Республіка (державний апарат і законодавство) // Право України. - 1994. - № 5-6. - С. 39-46.
11. Кульчицький В. С., Тищик Б. Й. Історія держави і права України: Навч. посіб. - К.: Атіка, 2001. - 320 с.
12. Закон УРСР "Про зміни і доповнення Конституції (Основного Закону) Української РСР" // Відомості Верховної Ради. - 1990. - №45. - Ст. 606.
13. Закон УРСР "Про Президента Української РСР" // Відомості Верховної Ради. - 1991. - №33. - Ст. 446.
14. Закон України "Про вибори народних депутатів України". - К.: Право, 1993. - 38 с.
15. Закон України "Про вибори народних депутатів України" // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1998. - №2. - С. 205-255.
16. Рішення Конституційного Суду України від 26 лютого 1998 року № 1-рп/98 щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про вибори народних депутатів України" // Офіц. вісн. України. - 1998. - №23. - Ст. 850.
17. Закон України Про вибори народних депутатів України // Уряд. кур'єр. - 2001. - № 201-202. - 2 листоп.
18. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. - К.: Укр. енцикл., 1998. - Т. 1: А-Г. - 672 .
19. Избирательные системы: Сравнительное исследование мирового опыта: Материалы НДИ. - Вашингтон - Женева: Межпарламентский Союз, 1993. - 17 с.
20. Кіс Іван Теофіл. Виборчі системи та їх політичні наслідки // Нова політика. - 1996. - № 2. - С. 35 - 39.
21. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...