WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Іміджеутворююча діяльність органів державної влади (пошукова робота) - Реферат

Іміджеутворююча діяльність органів державної влади (пошукова робота) - Реферат

"Чи можна назвати Україну правовою державою?". Це вивело дослідження від конкретики до рівня узагальнення (діаграми 9 - 11).
Діаграма 9
Чи можна назвати Україну правовою державою?
(Дільничні інспектори міліції)
Діаграма 10
Чи можна назвати Україну правовою державою?
(Співробітники ДАІ)
Діаграма 11
Чи можна назвати Україну правовою державою?
(Співробітники ППСМ)
Бачимо суттєві розбіжності в думках між співробітниками ДАІ і ППСМ та дільничними інспекторами. Так, на користь правової держави в ДАІ висловилися 70 %, проти - 19 % респондентів; в ППСМ - 86 %, проти - 13 %; дільничні інспектори - 37 %, проти - 54 %.
З тим, щоб скласти уявлення про особистісний склад респондентів, було поставлено запитання, чому вони обрали професію міліціонера. Варіанти відповідей пропонувалися такі: "Мріяв з дитинства бути міліціонером", "Подобається форма та інші атрибути служби", "Подобається відчувати владу над рештою людей", "Хотілося відчувати власну захищеність з боку системи МВС", "Для вирішення особистих проблем", "Подобається відновлювати справедливість і захищати людей", "Інше" (діаграма 12).
Діаграма 12
Мотивація обрання професії міліціонера
В основному респонденти засвідчили, що мріяли з дитинства бути міліціонерами, бажали відновлювати справедливість і захищати людей. Водночас серед дільничних інспекторів досить великий відсоток респондентів не віддав перевагу жодному із запропонованих варіантів, написавши "Інше" (35 %). На нашу думку, виявлення мотивації до служби в міліції може бути темою окремого соціологічного дослідження, оскільки діагностика такої мотивації допоможе зрозуміти, чого очікують співробітники від своєї корпорації (системи МВС), а це, в свою чергу, допоможе спрогнозувати їхні дії за тих чи інших ситуацій, зокрема, екстремальних або кризових.
Так, досить тривожними є дані щодо дільничних інспекторів: 6 % опитаних пішли служити заради вирішення особистих проблем, 9 % бажали відчувати власну захищеність з боку системи МВС (така мотивація, власне, перегукується з попередньою), а 3 % респондентів подобається відчувати владу над рештою людей. Сумарно це становить 18 %. Такі співробітники навряд чи є окрасою служби.
Водночас дані опитування по ДАІ та ППСМ не сприймаються об'єктивними, бо, як зазначалося, в цих колективах, вірогідно, спостерігається реакція престижу.
Досить показовими є відповіді співробітників столичної міліції на запитання, чи бажали б вони, щоб їхні діти теж обрали професію міліціонера. Відповіді досить показові; вони містять квінтесенцію оціночних суджень і щодо власного іміджу, і щодо задоволеності власною долею, і щодо оцінки авторитетності й престижності служби, оскільки дітям, як водиться, батьки бажають кращої долі, ніж собі (діаграма 13).
Діаграма 13
Чи хотіли б ви, щоб ваші діти обрали професію міліціонера?
Дільничні інспектори менше за всіх бажають бачити своїх дітей в міліцейських погонах - 12 %. Натомість співробітники ДАІ та ППСМ бажали б цього - відповідно 38 % і 50 %. Це свідчить, що їхня служба їм подобається, корпорація (система МВС) виправдала їхні сподівання і прагнення до самовираження.
72 % дільничних не хочуть для своїх дітей такого майбутнього, відповідно 39 % і 28 % респондентів з ДАІ та ППСМ бажають своїм дітям іншої долі.
Підсумки соціологічного опитування
Проведене опитування в міліцейському середовищі на прикладі трьох служб - ДІМ, ДАІ та ППСМ дозволяє зробити такі висновки щодо внутрішнього (корпоративного) налаштування співробітників:
· співробітники міліції переважно оцінюють якість виконання своїх обов'язків (дотримання вимог законності, ефективність власної діяльності та діяльності міліції взагалі) високо; розбіжності в поглядах спостерігаються лише в службі ДІМ, яка є менш структурованою за субординаційним принципом;
· свій імідж в очах пересічних громадян - реципієнтів міліцейських послуг - співробітники міліції оцінюють як середній та вище середнього; події "помаранчевої революції" для підвищення власного іміджу сприймають позитивно; погіршення свого іміджу з подіями "помаранчевої революції" пов'язують лише співробітники ДІМ;
· невдоволення службою (на прикладі бажаннянебажання бачити своїх дітей в лавах міліції) спостерігається у представників усіх служб, однак більшою мірою в співробітників ДІМ, меншою - ДАІ та ППСМ;
· прогнозована дослідниками реакція престижу в міліційному середовищі спостерігається в службах, в яких виняткове значення має колектив і, відповідно, колективна думка;
· з метою вивчення мотивації приходу співробітниками на службу в міліцію та на підставі цього формування уявлень про очікування співробітників та прогнозування їхніх дій в кризових та екстремальних ситуаціях слід провести поглиблене соціологічне опитування із залученням аналітиків-психологів; на підставі отриманих даних виробити відповідні рекомендації для кадрових служб;
· під час розробки анкет для наступних соціологічних опитувань включити запитання щодо освітнього рівня респондентів, джерел надходження правової та іншої інформації (в тому числі іміджеформуючого характеру), що впливає на формування світоглядних орієнтирів у співробітників міліції та оцінку їх ролі як у державотворчих процесах, так і в процесах формування позитивного іміджу міліції України.
Висновки
Побудова внутрішнього (корпоративного) іміджу системи МВС Українивідбувається на рівнях: ідеологем; технік і технологій впровадження (механізми, їх організаційно-правове закріплення); на концептуальному рівні, що уособлює певний управлінський цикл, котрий грунтується на виробленні та легітимації механізмів впровадження внутрішньої (корпоративної) ідеології і формування внутрішнього (корпоративного) іміджу системи МВС; на рівні виокремлення організаційного та фінансового ресурсу для реалізації програм з підвищення внутрішнього (корпоративного) іміджу і створення ідеологічного продукту на рівні корпорації; на рівні обрання джерел ідеологічного впливу, коригування програм з підвищення внутрішнього іміджу, затвердження та змін планів PR-заходів; на поточному та остаточному контролі, пролонгації дії тих механізмів, що пройшли успішну апробацію і були перевірені на слушність.
Пропонується зстосовувати комплексний підхід до вирішення проблем корпоративного характеру, які заважають формуванню здорової атмосфери в міліційному середовищі, побудові позитивного внутрішнього (корпоративного) та публічного іміджу системи МВС.
Література:
1. Викентьев И. Приемы рекламы и Public Relations. - СПб.: ТОО "ТРИЗ-ШАНС", Изд. дом "Бизнес-пресса", 1998. - 238 с.
2. Королько В. Г. Основы паблик рилейшнз. М., "Рефл-бук", К.: "Ваклер" - 2000. - 528 с.
3. Голосніченко І., Сущенко В. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ та проблеми її правового регулювання // Удосконалення правового регулювання адміністративної діяльності ОВС. - К., 1995. - С. 5 - 10.
4. Коркунов Н. Русское государственное право. Т. 1. - СПб. - 1908.
5. Советский энциклопедический словарь. М., 1980.
6. Шаповалов А. Кому работать в милиции? // Преступность в Украине. - К., 1994.
7. Мельник П. В., Гумин А. М., Терещенко Л. В. Взаимодействие органов милиции и населения как криминологическая проблема: Монография. - Киев-Львов, 1999. - 217 с.
8. Философский энциклопедический словарь. - М., 1997. - С. 10.
9. Бражников С. Профессиональная этика милицейской службы. - К., 1979.
10. Формирование профессиональной чести и служебного достоинства у сотрудников органов внутренних дел // Милицейская этика и проблемы нравственного воспитания сотрудников органов внутренних дел. - К., 1991.
11. Гегель. Философия права. - М. - Л., 1934. - Т. 7.
12. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...