WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Поняття геополітичного образу в сучасній російській геополітиці - Реферат

Поняття геополітичного образу в сучасній російській геополітиці - Реферат


Реферат на тему:
Поняття геополітичного образу в сучасній російській геополітиці
Синтез цілей-ідей, що визначаються геополітикою, та відповідних географічних конфігурацій і культурних архетипів досягається за допомогою поняття геополітичного образу, вироблення якого є провідною темою фундаментальних геополітичних розвідок в посткомуністичній Росії.
Вихідним для розуміння поняття геополітичного образу можна вважати словосполучення "устав долі" (М. Карамзін), котре М. Ільїн пропонує застосовувати в якості зручної понятійної рамки для позначення "формальної причини" покладання та досягнення цілей, його "першообразу" чи програми дій. "Такий "першообраз" постає зазвичай у вигляді особливої долі, покликання, Провидіння або історичної місії" [1, с. 337].
Згідно з Д. Замятіним, геополітичний образ є частковим випадком географічного образу, під яким слід розуміти сукупність уявлень про географічний простір, що формуються в результаті людської діяльності, пов'язаної з певним типом географічного простору - політико-географічним, культурно-географічним, соціально-географічним, економіко-географічним. Ці уявлення існують у вигляді компактних моделей певного типу географічного простору, створених для ефективнішого досягнення тих чи інших цілей. Необхідність осмислення способів конструювання таких моделей, вважає Д. Замятін, зумовлена можливістю оперувати не лише реальними географічними об'єктами чи їх поняттями, а самими географічними образами, які, відокремившись від реальних прототипів, живуть незалежно, так що на традиційний фізично-географічний простір накладаються численні "шари" його образів, осібних за походженням, структурами, способами функціонування і спеціалізації. "На певний політичний, фізичний і соціально-економічний географічний субстрат, базу даних накладаються різні, різнорідні політико-географічні та геополітичні уявлення, що інколи суперечать одне одному, - місцевого населення, військових, політичних і державних діячів, утворюючи складний конгломерат, систему політико-географічних образів, яка реагує на зовнішні впливи і змінює при цьому свою конфігурацію та структуру" [2, с. 128 - 129]. Тому сама влада можлива сьогодні не інакше, як серія певних наративних образно-географічних стратегій, які, з одного боку, спираються на рівень розвитку географічних уявлень про певний простір, а з іншого - на специфічну політико-ідеологічну спрямованість різного роду акцій (воєнних, політичних, економічних, культурних), які здійснюються в цьому просторі різними зацікавленими силами чи державами.
На думку Д. Замятіна, географічний образ виникає внаслідок перетинання і взаємодії різних географічних та парагеографічних понять. Наприклад, культурологічних, історіософських, політологічних, економічних тощо. Отже, створений географічний образ одночасно є і модифікацією "старих" географічних знань, і новим географічним знанням, у якому географічний простір своєрідно "згорнутий" відповідно до певної мети чи ситуації. Це означає, що географічні образи одних і тих же географічних об'єктів можуть набувати різних форм залежно від цілей і завдань їх творців чи умов створення.
Завдяки різним географічним образам один і той же географічний простір може бути по-різному представлений у свідомості людей. "В загальному смислі географічний образ - це сукупність яскравих, характерних згрупованих знаків, символів, ключових уявлень, які описують якісь реальні простори (території, місцевості, регіони, країни, ландшафти тощо)" [2, с. 7]. Особливістю географічного образу є його властивість, по-перше, інтегрувати два типи знання - процедурне, тобто знання того, як треба діяти, і декларативне, тобто сукупність минулого досвіду стосовно тих чи інших подій та дій. Друга особливість - здатність переводити досить складні структури сприйняття і опису географічного простору в прості та універсальні коди шляхом вилучення непотрібних (з огляду на поставлену мету) географічних знань про ті чи інші об'єкти. Крім цього, за допомогою географічного образу різночасові події та факти можуть бути розміщені в одночасовій просторовій структурі.
Якщо географічний образ цілеспрямовано орієнтується на певну політичну мету, то він перетворюється на геополітичний образ. "Під геополітичним образом ...розуміється цілеспрямоване і чітко структуроване уявлення про географічний простір, яке включає найбільш яскраві і пам'ятні символи, знаки, образи та характеристики певних територій, країн, регіонів, котрі маркують останні з політичної точки зору" [2, с. 192 - 193]. У функціональному плані геополітичний образ дозволяє:
1) на макрорівні - формувати вигідні і надійні системи геополітичних образів, що дають можливість досягати певних політичних цілей;
2) на мезорівні - створювати системи образів з огляду на завдання формування компромісного середовища під час міжнародних переговорів;
3) на рівні інтерпретацій - адаптувати міжнародні договори та рішення міжнародних конференцій до традиційної географічної карти шляхом створення над нею своєрідного історико-географічного образного простору.
Поняття геополітичного образу, вважає Д. Замятін, є методологічно цінним для геополітики. Воно дозволяє сформулювати певні її методологічні засади. По-перше, географічний простір сам по собі не є активним елементом якоїсь політичної системи чи важливим фактором політичного розвитку. Він стає таким, оскільки існує можливість його продуктивної політизації. Геополітика, відзначає Д. Замятін, здійснює тотальну політизацію географічного простору, яка є і засобом, і методом, і метою геополітики. По-друге, геополітика використовує традиційну географічну карту для створення і/чи реконструювання специфічних (політично орієнтованих) географічних образів, а тому в методологічному відношенні вона є чітко цілеспрямованою діяльністю, яка фактично сприяє максимальному розростанню та культивуванню географічних образів. "Можна сказати, що геополітика раціоналізує невідоме та непізнанне в політиці за допомогою картографічної/геопросторової "релаксації" [2, с. 58 - 59]. По-третє, геополітика є проектною діяльністю і моделюванням простих за своєю структурою географічних образів, які можуть бути базою для наукової, політичної, державної і суспільної діяльності. Йдеться, зокрема, про моделювання певних геопросторових символів, знаків, стереотипів, які передбачають досягнення певної мети чи певного стану того територіального об'єкта, на базі якого й формується образ. Проектність геополітики означає, що за рахунок змодельованих нею образів досягається перспективний, раніше недосяжний, інший стан географічного об'єкта з принципово новими параметрами. Фактично, зазначає Д. Замятін, відбувається кардинальна зміна змісту самого об'єкта, що, зрештою, може призвести до незворотної його структурної трансформації, а то й до зникнення.
Отже, геополітика спроможна створювати такі географічні образи, які, містячи "систему автоматичної трансформації власного субстрату", можуть змінювати свою реальнуоснову, а тому - трансформувати реальну політичну карту й фактично управляти нею.
В. Цимбурський з цієї нагоди зауважує, що геополітика не лише шукає способів перетворення географічних структур на політичні, а й інколи зводить політичні утворення до чистої географії, здійснюючи тим самим політичне розчищення просторів для нових побудов. Д. Замятін же вказує, що геополітика повинна вміти реструктурувати традиційні географічні образи країн чи

 
 

Цікаве

Загрузка...