WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Політичний маркетинговий аналіз як метод дослідження політичних процесів - Реферат

Політичний маркетинговий аналіз як метод дослідження політичних процесів - Реферат


Реферат на тему:
Політичний маркетинговий аналіз як метод дослідження політичних процесів
В сучасному світі, який характеризується інтенсивною інтеграцією та глобалізацією політичного простору, загострюється проблема аналізу дій його суб'єктів та об'єктів. Інноваційним видом такого аналізу є політичний маркетинговий аналіз як складова політичного маркетингу.
На думку автора статті, особливості політичного маркетингового аналізу як специфічного рівня дослідження політичних процесів і явищ, визначаються цілим рядом причин і обставин. Передусім, він орієнтується на опис і вивчення конкретної проблеми, що постає перед суб'єктом. Відомий фахівець з маркетингового аналізу Т. Примак говорить: "Маркетинговий аналіз передбачає постійне порівняння існуючих теоретичних даних з одержаними на практиці результатами, що досягається систематичними маркетинговими дослідженнями. Як наслідок, формується інформаційна база, необхідна для складання різноманітних прогнозів" [1, c. 13].
Водночас проблемами, що підлягають політичному маркетинговому аналізу, можуть бути будь-які політичні процеси і протиріччя, що впливають на здійснення особами їх ролей і функцій у сфері влади, які мають істотне для суспільства значення, зачіпають інтереси широких верств населення, суспільні вірування і цінності, прямо чи опосередковано впливають на діяльність органів управління - тобто мають публічний характер і володіють певною мірою важливості.
Відтак, автор наполягає, що політичний маркетинговий аналіз, як найефективніший спосіб виявлення чинників політичної дії, що сприяють її різноманіттю і одночасно непередбачуваності, необхідно провести одночасно на двох рівнях - теоретичному і прикладному.
Теоретичні дослідження та аналіз політичних процесів, вважаємо, мають пояснювати фундаментальні проблеми, основною з яких потрібно визнати розкриття справжніх механізмів функціонування політичного світу. Тобто це проблеми, які, на думку американських політологів Дж. Мангейма і Р. Річа, відображають "певні конкретні потреби, вирішення яких слугуватиме кращому теоретичному пізнанню явища" [2, c. 24 - 25]. Прикладні ж дослідження і аналіз повинні спрямовуватися на розв'язання гостроактуальних проблем, що постають перед його акторами - найзначнішими суб'єктами політичного процесу. Саме це, відзначають Дж. Мангейм і Р. Річ, "може допомогти впоратися з тим або іншим питанням, що постає перед суспільством" [2, c. 24 - 25].
На наш погляд, у теоретичному маркетинговому дослідженні та аналізі чинників політичного процесу необхідно включити політичні інститути, політичну владу, політичну поведінку, лідерів політичного процесу, політичну культуру суспільства і політичну ідеологію суб'єктів політичного процесу.
До сфери політичного маркетингового аналізу належать політичні інститути, оскільки вони - специфічна форма організації людей. На нашу думку, політичний інститут - це певні групи людей, уповноважені суспільством виконувати соціально-політичні значущі, причому - безособові, функції; сукупності матеріальних та інших засобів діяльності, що дозволяють представникам суспільства - організаціям або групам осіб - виконувати певні політичні функції; сукупності політичних ролей і норм, реалізація яких має життєво важливе значення для соціальних груп або суспільства в цілому.
Держава, її органи й установи, партії - суть політичні інститути. Діючи у сфері політичних відносин, вони забезпечують здійснення публічної влади в суспільстві; служать задоволенню політичних потреб та інтересів; виконують управлінські функції і виступають інтегративним чинником, оскільки покликані підтримувати санкціонований суспільством порядок. Російський соціальний філософ В. Барулін відзначає: "Зв'язки між різними політичними організаціями творять цілісну політичну систему суспільства, його політичну сферу" [3, c. 163].
На думку автора, в політичній сфері кожний політичний інститут, хай то буде установа державної влади чи суспільно-політичне об'єднання, володіє специфічними елементами. Ми б до них віднесли: оформлені у низку питань цілі, що складають сферу його діяльності; функції і ролі, що обумовлюються цілями; засоби - матеріальні, символічні та ідеальні; установи; санкції, що застосовуються як до суб'єктів - носіїв інституційних функцій, так і до людей та об'єднань, що є об'єктами впливу інституту.
Політичні інститути змінюються разом із зміною суспільних організмів, яким вони властиві, а також в міру розуміння людьми природи і ролі інститутів в конкретній історичній ситуації. Л. Абалкін пише, що "саме аналіз типів цивілізацій, які історично склалися, дозволяє багато що зрозуміти і пояснити не тільки в минулому і теперішньому часі, але й у віддаленому майбутньому" [4, c. 4].
Саме завдяки теоретичному маркетинговому аналізу існуючих в даному суспільстві політичних інститутів, на наше переконання, одержуємо можливість ретельно досліджувати дії політичних суб'єктів. "Теоретичне дослідження, - вважає А. Здравомислов, - піднімається на вищий рівень узагальнення завдяки іншому поставленому завданню - дослідженню всієї системи. У тому числі і цілей самої управлінської діяльності" [5, c. 55].
Проблема влади - одна з найважливіших в історії політичної думки і сучасної політичної науки. Ф. Бурлацький зазначає, що влада - це "реальна здатність здійснювати свою волю в соціальному житті, нав'язуючи її, якщо необхідно, іншим особам; політична влада як один з найважливіших проявів влади характеризується реальною здатністю певного класу, групи, індивіда провести свою волю, виражену в політиці і правових нормах" [3, c. 148].
Політична влада, як феномен будь-якої політичної системи, повинна бути особливим об'єктом дослідження в теоретичному політичному маркетинговому аналізі чинників політичного процесу. Основнвоположне питання в цьому випадку, як ми розуміємо, - питання про природу політичної влади.
На думку автора, аналізуючи політичну владу, її необхідно розглядати як властивість системи суспільних відносин. Вона, по суті, внаслідок об'єктивних причин, є постійним генератором суперництва, вона є метою усіх політичних сил. Тому необхідно виокремити основоположний аспект, що визначає ознаку цього явища. "Аналіз ... являє собою, - пише А. Здравомислов, - цілу сукупність операцій. Найважливіші з них - упорядкування фактичного матеріалу з певною сукупністю ознак, класифікація цього матеріалу, вимірювання як спосіб порівняння або зіставлення, нарешті, типологія, що являє собою вже найважливіший елемент узагальнення" [5, c. 193].
Як ми вважаємо, політична влада - поняття, що вказує на реальну спроможність певного класу, іншої великої соціально-політичної групи або більшості суспільства, а також

 
 

Цікаве

Загрузка...