WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Політичний лідер у вимірі його психологічних якостей - Реферат

Політичний лідер у вимірі його психологічних якостей - Реферат

(вивчення суспільних настроїв, прогнозування напрямів подальшого розвитку суспільства, з'ясування факторів, що впливають на формування "образу" політиків у свідомості населення тощо), так і практичне (побудова іміджу політичних лідерів, його використання в PR) значення.
В основу психологічних досліджень цього спрямування, зазвичай на раціональному рівні, покладають такі фактори: вік, зовнішність, стать, інтелектуально-ділові та моральні якості, темперамент. Звернення до наукових праць засвідчує, що напідсвідомому рівні перевага надається суто "людським" рисам, що може бути свідченням їх відсутності у сучасних політиків. При цьому дослідники виявили наявність певної суперечності між свідомими (раціональними) і неусвідомленими уявленнями. Так, М. Хоменко, грунтуючись на результатах емпіричних даних, робить висновок про існування незначної кореляції між уявленнями про реальних політиків і образом "ідеального" політичного лідера. І, навпаки, простежується досить тісний взаємозв'язок між іміджем політичного лідера і типом особистості людини [11].
Сучасні дослідники стверджують, що сприйняття образу політичного лідера часто має ірраціональний, емоційний, підсвідомий характер. Зважаючи на те, що свідомі та підсвідомі уявлення можуть не співпадати, повноцінне їх вивчення, на думку О. Шестопал, має включати три взаємопов'язані аспекти: 1) вивчення раціонального рівня сприйняття політиків; 2) аналіз підсвідомого (емоційного) рівня цього сприйняття; 3) порівняння цих компонентів [12].
Серед найбільш поширених методик, до яких звертаються дослідники при вивченні підсвідомих уявлень, найчастіше застосовуються: проективні методики (О. Вознесенська), метод кольорових асоціацій (М. Андріанов), образи тварин (О. Шестопал, Т. Новикова-Грунд), методика незакінчених речень (Т. Тамакова), методика портретних виборів Л. Сонді (Н. Ілюхіна, Є. Дорофеєв, М. Дроздова).
О. Вознесенська робить спробу віднайти несвідомі структурні детермінанти феномена, що розглядається, реконструкції очікувань електорату за первинними образами колективного несвідомого та інтерпретації цих образів за допомогою давньоукраїнської бестіарної символіки. З цією метою дослідниця використовує проективні методики, які відкривають нові перспективи у психологічних пошуках глибинного підгрунтя електоральної активності. Такі методи, на переконання автора, можуть бути використані при вивченні очікувань електорату в період передвиборчих кампаній, а одержані результати - при створенні та кореляції іміджу політичних діячів [5].
Вивчення уявлень електорату щодо образу ідеального політичного лідера засвідчує, що вони не стабільні. Звернення до психологічних досліджень дозволяє, наприклад, простежити, як в міру розвитку українського суспільства змінювалися вимоги населення до психологічних рис політичного лідера. Так, під час президентських перегонів 1999 року всім претендентам на перемогу бракувало рішучості, послідовності, витримки, схильності до компромісу і тонкого розрахунку. Звідси випливає, що імідж політичного лідера (за результатами соціально-психологічних моніторингів) пов'язувався з втіленням образу "сильної особистості".
Прогнозуючи результати президентських виборів 2004 року, В. Зливков зазначав, що, з огляду на ситуацію, яка склалася в Україні на той час, для іміджу переможців першого туру найбільш характерними були такі ознаки, як високий рівень кваліфікації; прагматизм майже на межі безпартійності; обов'язкова критика всіх гілок влади за те, що в країні створено не ринкову, а перерозподільчу економіку, яка працює в інтересах небагатьох осіб.
Під час виборів 2004 року жоден з головних претендентів на посаду Президента України не міг похвалитися однозначними перевагами перед суперником. Так, щодо рівня кваліфікації можна стверджувати, що обидва мають досвід державної діяльності. Прагматизм у програмі був більше притаманний В. Януковичу. А що стосується критики влади, то тут пальму першості слід віддати В. Ющенкові. В. Янукович вдавався до критики лише перед третім туром виборів. Така ситуація не забезпечувала відчутної переваги жодному з претендентів, що й засвідчили результати голосування.
За оцінками О. Бандуровича, М. Чурилова і О. Стегнія, пріоритетними для громадян України в той період були такі психологічні риси політичного лідера, як порядність, чесність, доброта, рішучість, уміння переконувати, сильна воля, наявність команди, яку позитивно оцінюють виборці, високі організаторські здібності [2].
Проблема політичного лідера у вимірі його психологічних якостей не обмежується наведеними вище аспектами. Її грунтовне опрацювання потребує різнопланового вивчення, що передбачає занурення як в теорію питання, так і здійснення цілеспрямованих різнорівневих емпіричних досліджень. Автором статті зроблено спробу визначити основні напрями, які сьогодні перебувають у фокусі уваги вітчизняних науковців, котрі звертаються у своїй роботі до питань політичного лідерства з погляду психології.
Література:
1. Балл Г. А. Концепция самоактуализации личности в гуманистической психологии. - Киев - Донецк: Ровесник, 1993. - 32 с.
2. Бандурович О., Стегний А., Чурилов Н. Образ лидера: представления и предпочтения жителей Украины // Социс. - 2003. - №3. - С. 38 - 41.
3. Васильєв В. К. Методика экспертной оценки лидерских качеств // Теоретические и прикладные вопросы психологии / Под общ. ред. проф. Крылова А. А. - СПб., 1996. - С. 112.
4. Васютинський В. Домінування і підпорядкування на терезах інтерсуб'єктної взаємодії // Соціальна психологія. - 2003. - №1. - С. 40 - 50.
5. Вознесенська О. Бестіарні образи ідеальних політиків в уявленні молоді // Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні. - К.: Український центр політичного менеджменту, 2003. - С. 110.
6. Головатий М. Ф. Політична психологія: Навч.-посіб.- К.: МАУП, 2001. - С. 66 - 67.
7. Зливков В. Виборча кампанія "Президент-2004". Тенденції конструювання іміджу вірогідного переможця // Соціальна психологія. - 2004. - №1. - С. 26.
8. Кияшко Л. А. Психологические факторы формирования стереотипов восприятия политических лидеров // Сборник науч. трудов. - Донецк, 1999. - С. 65 - 71.
9. Парыгин Б. Д. Социальная психология: Проблемы методологии, истории и теории. - СПб., 1999. - С. 250.
10. Скнар О. Соціально-психологічні моделі поведінки політичних лідерів // Соціальна психологія. - 2004. - №3. - С. 39 - 46.
11. Хоменко М. Образ політичного лідера в уявленні студентів // Соціальна психологія. - 2004. - №1. - С. 46 - 52.
12. Шестопал Е. Б. Теоретико-методологические проблемы исследования образов власти // Психология восприятия власти / Под ред. Е. Б. Шестопал. - М.: СП "Мысль", 2002. - 244 с.
13. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...