WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Політичне лідерство, національна еліта і практика модернізації суспільства - Реферат

Політичне лідерство, національна еліта і практика модернізації суспільства - Реферат

взаємодіють образ ідеального політичного устрою країни і реальний образ політичної системи та режиму. Суспільна модернізація дозволяє орієнтуватися в соціально-політичному просторі світу, максимально адекватно оцінювати свої шанси, точно співставляти стратегії пошуку і вирішення суспільно-політичних проблем, стратегії саморозвитку політичної системи тощо.
Суспільна модернізація відбувається у двох (щонайменше) напрямах. Перший полягає в тому, що відбувається формування внутрішніх засобів політичної діяльності (засобів існування політичної сфери): політичних інститутів, ідеології, політичної структури, системи, режиму тощо. Сутність другого напряму полягає у формуванні і засвоєнні зовнішніх (цивілізаційних) засобів політичної діяльності, що супроводжується нагромадженням певних суспільно-політичних регуляторів у певній суспільно-політичній системі, освоєнням соціального простору політики, відповідних інститутів та інформаційних засобів політичної діяльності.
Ці два напрями суспільної модернізації співвідносяться з формуванням внутрішньої і зовнішньої суспільно-політичної ідентичності.
Суспільно-політична модернізація завершується формуванням індивідуалізованої для тієї чи іншої суспільно-політичної системи теорії політичної діяльності, що обумовлює стереотипи поведінки в типових ситуаціях, особливості рішень в непередбачуваних обставинах (наприклад, коли будь-яке питання може стати політичним).
Висновки
Тенденція ототожнювати політику з державою обертається недооцінкою (або неадекватною оцінкою) ролі цих та інших організацій у суспільстві, що характерно для будь-якого етатизму, особливо тоталітарного чи авторитарного. Такий підхід призводить до викривлення уявлень про громадянське суспільство. Обґрунтовано не включаючи до нього державу, з нього невиправдано виключають і будь-яку політику, всю її ототожнюючи з державою. Тим часом, держава опікується не лише політикою. Її функції значно ширші й різноманітніші - особливо коли державно-адміністративно-правову систему відрізняти від політики.
Розуміти таку відмінність вкрай важливо за умов модернізаційного варіанту розвитку українського суспільства. Об'єктами політики є різнорідні політичні проблеми. Вониможуть міститися в будь-якій сфері суспільного розвитку - економічній, міжнаціональній, духовній, конфесійній, управління суспільством тощо. Якщо їх неможливо вирішити а ні в правовому полі, а ні шляхом адміністрування, а ні за рахунок моральності, тоді затребуваними стають політичні інститути. Їх злагодженість, потенційна здатність до саморозвитку в залежності від рівня складності проблем, які виникають у суспільстві, зумовлюють той чи інший результат вирішення питань модернізаційної стратегії.
Здатність до інституціональних змін тісно пов'язана з динамікою суспільного розвитку. Між ними існує складний двобічний зв'язок. Він знаходить свій прояв у готовності до сприйняття та продукування інновацій у різних сферах суспільного життя. Підтримка динаміки суспільно-політичних та інших перетворень значною мірою пов'язана з дією інституту політичного лідерства. Як відомо, він добре розвинений в країнах традиційної демократії. В контексті загальних політичних і соціокультурних цивілізаційних змін, які переживає сучасний світ, його значення суттєво зростає.
Актуальним є підхід до проблеми політичного лідерства як до самостійного явища. Виникає потреба визначити його роль і місце в суспільно-політичному житті, окреслити якісні параметри та механізми його практичної дії в умовах модернізації українського суспільства.
Література:
1. Алюшин А. Л., Порус В. Н. Власть и "политический реализм" (поведенческие концепции власти в политической науке США) // Власть: Очерки современной политической философии Запада / В. В. Мшвениерадзе, И. И. Кравченко, Е. В. Осипова и др. - М.: Наука, 1989. - С. 95 - 127.
2. Эндрувайт Г. Элиты и развитие: Теория и исследование влияний элит на процессы социально-политического развития // Политическая наука. Элиты в сравнительно-исторической ретроспективе. Проблемно-тематический сборник / Ред. Ю. С. Пивоваров и др. - Вып. 4. - М., 1998.
3. Золотарёв Р. В., Салмин А. М. Плюрализм, группы и демократия: элитизм в американской политической науке // Политическая наука. Элиты в сравнительно-исторической ретроспективе. Проблемно-тематический сборник / Ред. Ю. С. Пивоваров и др. - Вып. 4. - М., 1998.
4. Траверсе О. О. Політичне лідерство і політичне керівництво в Україні як проблема історичної політології // Наукові записки / Зб. - Вип. 25. - К.: ІПіЕНД, 2004. - С. 80 - 91.
5. Михальченко Н. И. Украинское общество: трансформация, модернизация или лимитроф Европы? - К.: Інститут социологии НАНУ, 2001. - 440 с.
6. Михальченко М. І. Україна як нова історична реальність: запасний гравець Європи. - Дрогобич: ВФ "Відродження", 2004. - 488 с.
7. Шаповал Ю. І. Людина і система. (Штрихи до портрета тоталітарної доби в Україні). - К., 1994, - 271 с.
8. Кухта Б. Л., Теплоухова Н. Г. Політичні еліти і лідерство. Навч. пос. - Львів: МП "Хвилі", 1995. - 196 с.
9. Видрін Д., Табачник Д. Українська політична еліта: особливості еволюції, еволюція особливостей / Україна на порозі ХХІ століття: політичний аспект. - К.: Либідь, 1995. - С. 30.
10. Татенко В. О. Лідер ХХІ / Lider ХХІ. Соціально-психологічні студії. - К.: Видавничий Дім "КОРПОРАЦІЯ", 2004. - 198 с.
11. Політична влада та політична еліта / Політологія посткомунізму: Політичний аналіз посткомуністичних суспільств / В. Полохало (кер. авт. кол.); заг. ред.. - К.: Політична думка, 1995. - 368 с.
12. Політичні структури та процеси в сучасній Україні / Відп. ред. Рудич Ф., Михальченко М. - К.: Наукова думка, 1995. - 254 с.
13. Лозицький В. С. Політбюро ЦК Компартії України: історія, особи, стосунки (1918 - 1991). - К.: Генеза, 2005. - 368 с.
14. Видрін Д. Політика: історія, технологія, екзистенція. - К.: Либідь, 2001. - 432 с.
15. Пахарев А. Д. Политическое лидерство и лидеры: Монография. - К.: Знание Украины, 2001. - 270 с.
16. Бленк Дж. Всесвітній економічний форум: Оцінка конкурентоспроможності України в умовах політичних змін // Дзеркало тижня. - №25 (535), 2 липня 2005. - С. 1 - 7.
17. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...