WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Політична участь громадян України в умовах е-демократизації - Реферат

Політична участь громадян України в умовах е-демократизації - Реферат

надання громадянам партійних матеріалів у зручному форматі; відкритий стиль вироблення стратегії і тактики у формі діалогу; рівні можливості для всіх учасників комунікації [20, с. 62 - 63].
Говорити про формування подібного типу партій в Україні у середньостроковій перспективі не доводиться. Однак використання партіями інформаційно-комунікативних технологій дає їм реальні можливості поширювати свої ідеї на великі аудиторії і залучати нових членів з числа симпатиків партійної ідеології, а членам партії - здобувати досвід е-участі, який згодом використовуватиметься у загальнонаціональному політичному процесі.
Отже, було б помилкою, ведучи мову про е-демократію, наголошувати на інформаційних технологіях, які сьогодні в Україні розуміються, насамперед, як механізм, здатний підтримати реалізацію ідеї демократії. Тому е-демократія з типовими тільки для неї формами політичної участі не може вважатися альтернативою представницькій демократії як в Україні, так і в стабільних політичних системах демократичного типу. Однак її можливості, і, зокрема, щодо розширення спектра взаємодії між громадянами і владою, прискорення реакцій влади на звернення громадян (формування зворотного зв'язку), роз'яснення громадянам завдань і настанов влади, повинні активно використовуватися для прискорення процесів демократизації в українському суспільстві.
Метою е-демократизації в Україні є прагнення зробити всі гілки влади відкритими для кожного громадянина, що забезпечить йому більше можливостей для активної політичної участі. Використання владою нових технологій у політичних відносинах, які передбачають залучення більшої кількості громадян до процесів управління, може стати одним з імовірних механізмів її легітимації.
Однак більшість органів влади не готові до реалізації ідеї е-урядування; зокрема, в частині "уряд - громадянам". На нашу думку, політична активність громадян була б набагато вищою, якби такий вид звернень, як пропозиції, подані в електронному вигляді через мережу Інтернет, набули статусу офіційних звернень. Використання владою Інтернет-ресурсів у політичному управлінні сприятиме формуванню практики двостороннього діалогу між владою і громадянами, залученню громадян до політичного дискурсу. Тому сьогодні першочерговим завданням влади є не стільки забезпечення вільного доступу до Інтернету, скільки роз'яснення громадянам для чого вони можуть використовувати його ресурси. Тільки тоді одним із наслідків реалізації ідеї е-урядування стане налагодження діалогових інструментів офіційної взаємодії між владою і громадянами, основою яких є надання владою всього комплексу офіційної інформації, що сприяє формуванню конвенційних моделей політичної участі громадян.
Література:
1. Благодєтєлєва-Вовк С. Л., Благодєтєлєв С. В. Оцінка росту числа потенційних користувачів Інтеренту в Україні на період до 2005 року // Маркетинг в Україні. - 2002. - 2002. - № 1. - С. 21 - 24.
2. Вершинин М. С. Электронная демократия как компьютерно-опосредованная форма политической коммуникации // Материалы международной научно-практической конференции "Коммуникация: теория и практика в различных социальных контекстах". - Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2002. - Ч. 1. "Коммуникация - 2002". - С. 153 - 155.
3. Вершинин М. С. Электронная демократия: российские перспективы // Информационное общество. - 2002. - Вып. 1. - С. 17 - 18.
4. Голобуцкий А. Цифровая демократия: реалии и перспективы // Электронное правительство и электронная демократия. Сборник докладов. ІІ Международная конференция, Киев. 12 апреля 2002 г. - К., 2002. - С. 37 - 39.
5. Голобуцький О. Концепція електронного урядування і сучасні потреби України // Політичний менеджмент. - 2005. - № 5 (14). - С. 75 - 86.
6. Голобуцький О. П., Шевчук О. Б. Електронний уряд. - К.: ЗАТ "Атлант UMS", 2002. - 173 с.
7. Голова Держкомзв'язку: Число користувачів Інтеренту в Україні перевищило 1 млн. // http://www.intellect.org.ua/index.php?lang=u&theme_id=10472&material_id=11177
8. Громадяни у пошуках інформації: українські реалії. Під. ред. І. Підлуської. - К.: Агенство "Україна", 2005. - 178 с.
9. Доступ до інформації та електронне урядування / Авт.-упорядники М. С. Демкова, М. Ф. Фігель. - К.: Факт, 2004. - 336 с.
10. Дрожжинов В. И. Электронное правительство // Совершенствование государственного управления на основе его реорганизации и информатизации. Мировой опыт. - М.: Эко-Трендз, 2002. - С. 11 - 88.
11. Дрожжинов В. И., Штрик А. А. Электронная демократия и поддерживающие её технологии // Технологии информационного общества - Интерент и современное общество: труды VІ Всероссийской объединенной конференции. Санкт-Петербург, 3 - 6 ноября 2003 г. - СПб.: Изд-во филологического ф-та СпбГУ, 2003. - С. 101 - 110.
12. Електронне інформаційне суспільство України: погляд у сьогодення і майбутнє / Академія правових наук України. - К.: ТОВ "Інжинірінг", 2005. - 163 с.
13. Електронний уряд як концепція державного управління в інформаційному суспільстві. За матеріалами О. Голобуцького, О. Шевчука "Електронний уряд" // http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=10238324&cat_id=2251559
14. Закон України "Про звернення громадян" // http://www.prezident.gov.ua/content/2001.html
15. Проект электронной демократии. Government online international network // http://www.governments-online.org/projects/e-democracy/
16. Протягом 2004 року до Львівської облдержадміністрації надійшло 7956 зверень // http://www.loda.gov.ua/oda/newsarticle;1694/.
17. Сморгунов Л. В. Электронное правительство и административно-политические реформы // Политическая наука в современной России: время поиска и контуры эволюции: Ежегодник 2004. - М,: РОССПЭН, 2004. - С. 393 - 412.
18. Статут партії Інформаційна Україна // http://www.info.org.ua/?ctype=content&menu=about&submenu=statut&1=ukr
19. Степанець В. Аудиторія Уанет, характеристика користувача як виборця // http://e-ukraine.org.ua/publications/politics/Stepanets.htm
20. Українська аудиторія Інтеренту зросла на 100 тис. чоловік //http://www.prt.dp.ukrtelecom.ua/ua/world_communication/?id=1236
21. Шевчук О. Власть и Информационное общество в Украине // http://www.e-ukraine.org.ua/index.php?mod=article&id=27
22. Шевчук О. Б., Голобуцький О. П. E-Ukraine. Інформаційне суспільство: бути чи не бути? - К.: ЗАТ "Атлант UMS", 2001. - 102 с.
23. Bimber B. The Internet and political transformation: populism, community, and accelerated pluralism // Polity. - 1998. - Р. 133 - 160.
24. Coleman S. Online campaigning // Parliamentary affairs. - L., 2001. - Vol. 54, N 4. - P. 679 - 688.
25. Digital democracy: Policy and politics in the wired world. Ed. by C. J. Alexander and L. A. Pal. - Oxford: Oxford University Press, 1988.
26. Hill K. A., Hughes J. E. Cyberpolitics: Citizen Activism in the age of the Internet. - Oxford: Rowman and Littlefield Publishers Inc., 1998.
27. Margaretts H. The cyber party // ECPR joint of workshops. Papers to workshop "The causes and consequences of organizational innovation in European political parties". - Grenoble, 2001.
28. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...