WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Політичні пріоритети трансформування держави - Реферат

Політичні пріоритети трансформування держави - Реферат

може найефективніше доповнювати засобами самовпливу, самоконтролю, поєднаних з самовинагородою, оскільки кінцевою інстанцією прийняття владних рішень у такій ситуації стає сама людина.
Свобода ж дій, що поширюється, є вираженням тенденції до вирівнювання ієрархічності владних відносин у суспільстві і має безпосередній зв'язок з тенденцією суспільства до демократизації. Свобода дій органічно пов'язана із соціальною ентропією влади, з множенням суб'єктів реалізації соціальної дії, з вибором можливих способів поведінки - іншими словами, з різнохарактерністю об'єднань і груп людей. Громадянське суспільство, політичні партії, спілки та об'єднання громадян саме і є основними інститутами, що виконують цю функцію.
Гуманістичні аспекти самої політики вимагають визнання потреби людини удемократії і свободі, права бути суб'єктом, а не тільки об'єктом політичних рішень і дій. Призначення цінностей свободи саме в тому й полягає, щоб заповнити ними весь політико-мотиваційний простір у суспільстві. Ще Ш. Монтеск'є казав: "Свобода є право робити все, що дозволено законами" [10]. Цінності свободи можуть бути для людей основними регулятивами їх мислення і дій. Якщо ж з якихось причин роль демократичних цінностей знижується чи втрачається, то втрачається і відчуття спільності з системою політичної влади, виникають несхвалення, невдоволення, незгода з нею і, як наслідок, протистояння. У такій ситуації виникають об'єктивні і суб'єктивні передумови для кардинальних політичних потрясінь, а потім і для зміни соціального механізму влади, всієї політичної системи суспільства.
Безперечно, основною передумовою і механізмом посилення значення ідеалів свободи і справедливості в українському суспільстві має бути сам розвиток демократичних інститутів влади, перш за все - правової держави. Перехід до демократичних структур прискорює перехід від тоталітарного, адміністративного характеру влади до поєднання цінностей влади і свободи, що ґрунтується на правовому механізмі реалізації влади. Як наголошував Ф. Вольтер, "свобода полягає в тому, щоб залежати тільки від законів" [11]. Це заперечує будь-які прагнення влади підміняти пряму свободу дій опосередкованою. Історичні модернізації політико-владних відносин, ускладнення організаційної та інституціональної структури суспільства мають супроводжуватися соціальною ентропією, диверсифікацією та дисперсією влади. Необхідно долати такі засоби впливу на підвладних, як санкції, як вплив через соціальні ресурси і норми. Це важливо тому, що ще й у наш час практикуються спроби абсолютизувати владний вплив через механізми залежності особистості від влади, свободи життєдіяльності людини від інститутів влади.
Висновки
1. У демократизаційному аспекті необхідно застосувати демократичні, легітимні, чесні регулятивні механізми, що характеризуються активним діалоговим пошуком компромісів і згоди, розробки концепції соціального регулювання влади, узгодження інтересів суспільства щодо влади і поділу влади. В цьому напрямку має трансформуватись держава як моральний, патріотичний інститут влади, що взаємодіє з суспільством, інтегрує в собі функції професійного володарювання, керування, регулювання й адміністрування.
2. Особливо важливо сформувати інноваційне науково-теоретичне обгрунтування механізмів, системи соціального регулювання влади та її політичних, культурних, соціальних та інституціональних пріоритетів. Для практики це дасть можливість послідовно удосконалювати регулятивні взаємодії суспільства і влади в умовах наростаючої синергії сучасного світу. Становлення нової ефективної системи соціально-політичного регулювання влади в Україні і механізмів регулятивного впливу суспільства на владу зумовлює необхідність підвищення ролі громадянського суспільства як інституту недержавної влади, перш за все, у формі оптимізації влади місцевого самоврядування, самоврядних місцевих громад та недержавних механізмів регулятивного впливу на державні інститути влади.
3. Українська держава має сьогодні серед найважливіших функцій соціальних інститутів активізувати функції регулювання діяльності членів суспільства в рамках соціальних відносин, створити можливості для задоволення потреб членів суспільства, забезпечити соціальну інтеграцію, стійкість громадського життя та інноваційне соціальне становлення особистості. Всі вони реалізуються в процесі інституцiоналiзацiї як одного з важливих механізмів політичного розвитку суспільства, як пріоритету, що сприяє гуманізації, демократизації і стабільності. У цьому контексті всі політичні партії як інститути демократії мають перетворити соціальний конфлікт із фази відносної стихійності на фазу колективної солідарності, дисципліни і консолідації заради суверенності і національної безпеки країни.
4. Україні, щоб увійти до Європейського Союзу, необхідно стати по-справжньому демократичною, правовою державою, що створила оновлену моральну владу, здатну об'єднати суспільство. З одного боку, демократичні свободи і незалежність особистості оптимізують механізми соціальної самоорганізації, бо ринковий обмін і посилюваний суспільний поділ праці з усією очевидністю розширюють можливості вибору і дозволяють людям жити за моральними, чесними і патріотичними пріоритетами, ідеалами і цінностями. З іншого боку, демократичний порядок активізує участь громадян у політичному житті і вихованні громадянських чеснот як основи нової, демократичної, заможної України - рівноправного і миролюбного члена європейської і світової спільноти.
Література:
1. "Ми починаємо нову сторінку української історії": Звернення Президента України Віктора Ющенка до українського народу на Майдані Незалежності // Урядовий кур'єр. - 25 січня 2005 р. - № 13. - С. 3.
2. Філософія політики: Короткий енцикл. словник / Авт.-упоряд.: Андрущенко В. П. та ін. - К.: Знання України, 2002. - С. 453.
3. Локк Джон. Два трактата о правлении. // Філософія політики: Хрестоматія: У 4 т. / Авт.-упоряд.: В. П. Андрущенко (кер.) та ін. - К.: Знання України, 2003. - Т. 2. - С. 185.
4. Обушний М. І. Політологія: Довідник / М. І. Обушний, А. А. Коваленко, О. І. Ткач; За ред. М. І. Обушного. - К.: Довіра, 2004. - С. 395.
5. Там само. - С. 396.
6. Там само. - С. 397.
7. Міжнародна хартія прав людини // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. - К.: Юрінформ, 1992. - С. 21.
8. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. - Кіровоград, Державне видавництво, 1998. - С. 11.
9. Там само. - С. 13.
10. Мудрость тысячелетий. Энциклопедия. - М.: ОЛМА - ПРЕСС, 2002. - Автор-составитель В. Балязин. - С. 425.
11. Там само. - С. 430.
12. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...