WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Питання про концептуальні засади етнонаціональної політики України - Реферат

Питання про концептуальні засади етнонаціональної політики України - Реферат

використання ресурсів і господарських особливостей регіонів, територіального та пов'язаного з етнічними традиціями і досвідом господарювання розподілу праці, врахування загальнонаціональних і регіональних потреб розвитку науково-технічного, інформаційного і кадрового потенціалу.
3.3. у сфері духовного життя:
3.3.1. створення оптимальних умов для збереження та розвитку всіх національних мов, культур, віросповідань, традицій, охорони історичних пам'яток на території України;
3.3.2. всебічний розвиток і функціонування державної української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України та посилення її ролі як чинника соціальної інтеграції громадян і груп громадян різної національності, консолідації української нації, українського народу, всіх корінних народів і національних меншин України, як феномена культури та інструмента розвитку національного інформаційного простору і формування національної системи інформаційної безпеки, в тому числі для мінімізації наслідків деструктивного втручання в світоглядні, політичні та інші процеси в Україні з боку іноземних держав;
3.3.3. гарантування всім корінним народам і національним меншинам України прав на
· національно-культурну автономію;
· використання свого прізвища (по батькові) та ім'я мовою своєї групи, в тому числі офіційно, відповідно до умов, визначених чинним законодавством;
· відновлення та використання традиційної для цих груп топонімії в місцях їх постійного проживання, в тому числі топонімії їх національними мовами, якщо в цьому є достатня необхідність;
· вільне і безперешкодне вивчення мови своєї національної групи, виховання, навчання та користування цією мовою приватно і публічно, в усній та письмовій формі, в міжособистісному спілкуванні, а також, по можливості, в спілкуванні з адміністративними органами, включно з судовими та іншими правоохоронними органами, в тому числі, якщо це передбачено законом, на правах регіональної мови або мови меншини, але в будь-якому разі - без обмежень у використанні державної української мови, її вивченні та навчанні нею;
· участь у розробленні та реалізації державних програм захисту та розвитку національних культур;
· отримання від органів державної влади та місцевого самоврядування фінансової, організаційної та іншої допомоги для задоволення національно-культурних потреб згідно з законодавством України;
3.3.4. сприяння збереженню та науковим дослідженням історичної спадщини і національної самобутності груп громадян, які належать до української нації, українського народу, всіх корінних народів і національних меншин України, розвиток та поширення знань про їх історію, культуру, релігію і традиції через систему освіти, засоби масової інформації та іншими способами;
3.3.5. заохочення міжкультурного діалогу та просвітництва для національного взаємопізнання, взаєморозуміння та формування в суспільстві атмосфери терпимості, поваги до цінностей, толерантності й співпраці осіб та груп, що відрізняються ознаками етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності;
3.3.6. примноження духовних цінностей української нації, українського народу на основі здобутків мистецтва, літератури та культури всіх національно самобутніх груп громадян України;
3.3.7. створення та функціонування, за потребою і по можливості, в Києві, обласних центрах та інших адміністративно-територіальних одиницях Будинків національних культур України;
3.3.8. вдосконалення навчальних програм, підручників і посібників для дошкільних, середніх спеціальних і загальноосвітніх та вищих навчальних закладів, установ підвищення кваліфікації, системи навчання та виховання військовослужбовців Збройних Сил України в напрямі їх концептуальної переорієнтації від етноцентризму до національної полікультурності та формування культури міжнаціонального спілкування;
3.3.9. створення умов для подолання негативних стереотипів та негативних історичних міфів щодо національно самобутніх груп населення України та осіб, які належать до цих груп, зокрема, через вдосконалення змісту освіти на користь міжнаціонального взаємопізнання та популяризації позитивного досвіду міжнаціональної культурної та іншої взаємодії, шляхом утвердження стандартів етнонаціональної толерантності в професійній поведінці працівників засобів масової інформації, освіти, управління та ін.;
3.3.10. культивування почуттів загальноукраїнського громадянського патріотизму та загальноукраїнської громадянської тотожності осіб, які представляють всі національно самобутні групи в складі української нації, українського народу.
3.4. щодо відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою:
3.4.1. визнання актів органів державної влади колишнього СРСР щодо відновлення прав депортованих за національною ознакою осіб;
3.4.2. створення умов для добровільного повернення в Україну депортованих осіб та для їх облаштування і соціальної адаптації в Україні як громадян України, в тому числі впровадженням пільг та інших тимчасових заходів посиленої підтримки з метою вирівнювання умов забезпечення прав і свобод депортованих осіб з умовами забезпечення аналогічних прав і свобод інших громадян, які проживають в місцях, куди депортовані особи повертаються;
3.4.3. гарантії депортованим особам щодо
· відновлення історичної топонімії місць їх постійного проживання на момент депортації;
· забезпечення їм однакових з усіма громадянами України прав і соціальних благ, включно з умовами забезпечення земельними ділянками та житлом, працевлаштування, освіти, збереження й розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності (при розробленні та реалізації відповідних державних програм щодо депортованих осіб не допускається обмеження прав інших громадян України);
· права на утворення виборних інституцій, уповноважених представляти їхні інтереси у відносинах з органами державної влади і місцевого самоврядування;
3.4.4. розроблення та ухвалення державних і регіональних програм, пов'язаних з поверненням, облаштуванням, відновленням прав та соціальною адаптацією депортованих осіб, а також фінансування цих програм коштами Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів міських, районних, селищних, сільських рад на основі законів України та з урахуванням можливостей цих бюджетів;
3.4.5. ініціювання та заохочення відповідних законодавству України процедур залучення коштів міжнародних організацій та іноземних держав (передовсім тих, що утворилися на основі республік колишнього СРСР), а також коштів юридичних та фізичних осіб для вирішенняпроблем депортованих за національною ознакою осіб.
3.5. у сфері зовнішньої політики:
3.5.1. співпраця з іноземними державами та міжнародними організаціями
· в інтересах задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами Української держави;
· для задоволення національно-культурних і мовних потреб громадян України, які проживають в Україні і належать до різних національно самобутніх груп її населення;
· в галузі розроблення та реалізації пов'язаних з етнонаціональними відносинами програм наукових досліджень,

 
 

Цікаве

Загрузка...