WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Особливості боротьби з корупцією у сфері вищої освіти - Реферат

Особливості боротьби з корупцією у сфері вищої освіти - Реферат

користь корупції: закони недосконалі, виконання їх сумнівне. Навіть чинний закон про корупцію розглядає суб'єктом корупції лише народних депутатів і чиновників. ("З таким законодавством ми не викуримо це явище" [14]).
Щодо шляхів та методів подолання корупції експерти висловлювалися охоче. Для цього, на їхню думку, необхідні:
· громадська оцінка діяльності державного апарату;
· скорочення державних функцій, що призведе до скорочення держапарату, але при підвищенні зарплати чиновникам (до речі, цю думку поділяють не всі експерти);
· підвищення ролі ЗМІ у вихованні чесності;
· реформа системи підготовки державних службовців і взагалі реформа державної служби, в тому числі посилення соціального захисту держслужбовців;
· зміна податкової системи;
· зміна морального клімату в суспільстві, його ціннісних орієнтирів;
· створення спеціалізованого органу з запобігання корупції.
Висновки,
які можна зробити на підставі результатів дослідження.
В сучасному українському суспільстві корупція сприймається як органічне, природне явище. На "поверхні" проблема визнається, конфлікт проголошується, відбувається пошук раціональних шляхів боротьби з цим злом. Однак на рівні "колективного несвідомого" конфлікту не існує. Майже повна відсутність конструктивних, раціоналістичних метафор в осмисленні корупції свідчить про те, що суспільство не знаходить позитивних ресурсів для боротьби з цим соціально-політичним феноменом. Тобто у свідомості громадян міцно проросли уявлення, що явище це нормальне: на рівні повсякденного сприйняття критичного ставлення до корупції немає.
Нинішні вади системи вищої освіти є однією з найгостріших суспільних проблем, оскільки вкрай негативно впливають на такі соціально активні шари населення, як студентство, інтелектуальна еліта. Та й практично на все суспільство. Тому привернення громадської уваги до цієї проблеми має першочергове значення.
Ринкова економіка вимагає підготовки професіоналів вищого рівня в будь-якій сфері соціально-економічного та політичного життя молодої держави. Звільнення системи вищої освіти від корупції, проведення глибоко продуманих реформ, які б якісно змінили модель управління вищими навчальними закладами, стало життєвою необхідністю. Внаслідок того, що корупція носить системний характер і спостерігається в усіх гілкахвлади, проблема боротьби з нею набуває особливого значення.
Усвідомлюючи важливість таких факторів, керівники деяких вузів дійшли висновку про доцільність організувати обговорення проблем самоуправління, зокрема й впровадження внутрішнього контролю за можливими випадками корупції. Певні стандарти в цій галузі можуть бути використані для вироблення нових державних нормативів, що сприятиме вдосконаленню системи державного контролю.
Література:
1. Закон України про боротьбу з корупцією. Вводиться в дію Постановою ВР N 357/95-ВР від 05.10.95, ВВР 1995, N 34, ст. 267. Згідно з статтею 2 Закону України про корупцію суб'єктом корупційних дій, які пов'язані з корупцією, є державні службовці, народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати сільських, селищних, місцевих, районих, обласних рад. (Пункт "б" статті 2 в редакції Закону N 171/97-ВР от 03.04.97 )
2. Роберт Клитгард и Хезер Бразер. Работать вместе для преодоления коррупции. OLIVE Subscription Service: Mulberry series, # 1 (98).
3. Константиновский Д. Л. Динамика неравенства / Под ред. В. Н. Шубкина. М.: Эдиториал УРСС, 1999. Константиновский Д. Л., Хохлушкина Ф. А. Формирование социального поведения молодежи в сфере образования // Социологический журнал, 1998, №3/4. С. Экономическая социология. Том 2, №1, 2001 www.ecsoc.msses.ru Шереги Ф. Э., Харчева В. Г., Сериков В. В. Социология образования: прикладной аспект. М.: Юристъ, 1997.
4. Coleman J. Social Capital in the Creation of Human Capital // American Journal of Sociology, 1988, Vol. 94. (Supplement). S 95 - 120; Капелюшников Р. И. Теория человеческого капитала // Московский либертариум, 1999, 23 августа. www.libertarium/10624/lib_article
5. Наприклад, www.libertarium/10624/lib_article дослідження "Громадська думка щодо корупції та хабарництва в Україні". Соціологічне дослідження центру "Соціальний моніторинг за сприяння програми розвитку ООН в Україні. Листопад - грудень 2002. (www.uisr.org.ua ).
6. У завдання дослідження входило: опис загальної картини корупції у вищій освіті; співвідношення корупції в сучасній Україні і в радянський час; вивчення практики корупції, до якої залучені представники вищої освіти; оцінка параметрів корупційних ринків; вивчення особливостей корупційної поведінки; вивчення соціальних детермінант корупційної практики респондентів; вивчення пов'язаних с корупцією оцінок і установок респондентів; вивчення взаємозв'язків між соціально-психологічними характеристиками респондентів та корупційною поведінкою; на підставі даних і висновків дослідження вироблення основних рекомендацій для проведення в України антикорупційної політики в галузі вищої освіти.
7. Інформаційну базу дослідження склали неформалізовані інтерв'ю з викладачами та співробітниками вузів, вузівської адміністрації, вчителями шкіл, консультації з спеціалістами та експертами в галузі вищої освіти, а також формалізоване опитування 500 студентів вузів Харкова різного профілю навчання та форми власності.
8. З інтерв'ю з представником вузівської адміністрації.
9. Головлева Г. Коррупцию в образовании не утаить. Но можно проигнорировать. "Ведомости". 11.01.99.
10. З інтерв'ю з вчителем загальноосвітньої школи.
11. Дослідження "Корупція в системі вищої освіти України". Фонд "Відродження", 2001.
12. Світовий банк. Корупція в Україні і Західні країни, 2001.
13. Исследование по проекту "Transparent society", 2002. Диагностика российской коррупции: социологический анализ. Новое исследование фонда ИНДЕМ. www.politcom.ru, park.kiev.ua/osvita/news/education.html
14. Микола Камлик, заступник начальника наукового центру при Комітеті з боротьби з корупцією та організованою злочинністю при Президентові України.
15.www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...