WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Новий вимір співробітництва з Європейським Союзом - Реферат

Новий вимір співробітництва з Європейським Союзом - Реферат

на продовження та посилення культурного діалогу, забезпечення прав людини. Євросоюз пропонує своїм сусідам інтенсифікувати співробітництво з питань попередження конфліктів, у боротьбі з загрозами безпеці, організованою злочинністю тощо [2, с. 12]. Оскільки у Євросоюзі все активніше розвивається Спільна європейська політика безпеки і оборони, то Україна, за рахунок існуючих контактів у цій сфері із новими членами ЄС, може залучитися до формування системи безпеки у Європі.
Щодо фінансування проектів у рамках ініціативи сусідства ЄС зазначає, що, можливо, створюватимуться нові механізми співпраці, які базуватимуться на позитивному досвіді здійснення транскордонного співробітництва у контексті програм PHARE, Tacic та INTERREG.
У п'ятому розділі згадуваного вище документа мова йде про найближчі кроки ЄС щодо втілення нової ініціативи. Так, спочатку будуть проаналізовані досягнення та прорахунки виконання Угод про партнерство та співробітництво, потім буде складений детальний план для кожної країни із зазначенням цілей та часу їх досягнення [2, с. 17]. Проблема фінансування нової політики щодо сусідів повинна бути відображена у майбутніх пропозиціях щодо бюджету ЄС.
Новий підхід щодо сусідніх країн не може стосуватися лише прикордонних територій. Якщо Європейський Союз має на меті співпрацювати зі своїми сусідами задля спільного добробуту та стабільності, тоді його політика повинна спрямовуватися на подолання корінних причин політичної та економічної нестабільності. У цьому контексті слід зазначити, що серед південних та східних сусідів Молдова є найбіднішою країною (середньодушовий ВНП - 417 євро на душу населення), Україна - на другому місці (855 євро на душу населення) [2, с. 19]. Порівняймо: середньодушовий ВНП у ЄС складає 23 тис. євро, причому у найбіднішій країні Євросоюзу - Португалії - 1,6 тис. євро [6, с. 63].
Таким чином, останнім часом з боку Європейського Союзу спостерігається тенденція до посилення прагматичного інтересу до України, проявом якого стало проголошення наміру надати відносинам нового виміру - виміру сусідства. Ядром проблематики і стратегії концепції сусідства є цілеспрямоване погодження регіональних, національних та загальноєвропейських аспектів. Головна мета на загальноєвропейському рівні - зменшення ризику у сфері безпеки у широкому значенні цього слова. Мова йде про подолання політичних, економічних, суспільних асиметрій між ЄС та його майбутніми сусідами. На національному та регіональному рівнях сусідства необхідно спробувати передбачити негативні наслідки розширення Євросоюзу, а з іншого боку - сформувати європейські стратегії щодо вирішення регіональних проблем. У цьому контексті узгодженість дій між ЄС та Україною у форматі білатерального чи єврорегіонального прикордонного співробітництва становитиме основу стабільності та безпеки на Європейському континенті. Крім того, до ЄС вступлять країни, з якими Україна має позитивний рівень політичних відносин. Це може означати, що після розширення Євросоюзу Україна матиме більші можливості для лобіювання своїх інтересів усередині ЄС.
Європейський Союз вже має чималий досвід у налагодженні механізмів регіонального та транскордонного співробітництва. Зокрема, як модель такого співробітництва можна взяти ініціативу ЄС "Північний вимір" ("Nothern Dimension") [3]. Ця ініціатива з 1997 року охоплює такі країни, що ще не є членами ЄС, як Естонія, Литва, Латвія, Ісландія, Норвегія, Польща та Росія. Ключовими секторами північної ініціативи є енергетика, транспорт, телекомунікації, навколишнє середовище, торгівля, юстиція та внутрішні справи, регіональне і транскордонне співробітництво. Для фінансування проектів у межах "Північної ініціативи" використовуються ресурси програм Тасіс (для Росії), PHARE (для Польщі та країн Балтії), INTERREG (для Балтійського регіону) тощо. Представники Ради Європи зазначають, що серйозними викликами часу є суттєва різниця у можливостях розвитку та рівнях життя, які існують у північних регіонах, що мають кордон з ЄС, зростаюча взаємозалежність між Європейським Союзом, що розширюється, та Росією, стратегічне значення та економічний потенціал цих північних регіонів. Рада Європи виходить з того, що "Північний вимір" може сприяти політиці ЄС завдяки поліпшенню координації і взаємодоповнюваності програм Союзу, а також шляхом підвищення прозорості, ефективності та взаємопов'язаності політики [9, с. 88].
Отже, Європа прагне рекламувати власну модель регіональної інтеграції - інтеграцію через ринок, підтриману координацією або зближенням дій урядів. Головне завдання такого співробітництва ЄС вбачає у посиленні політичної, економічної та культурної автономії країн Східної Європи з одночасним розвитком міжрегіональних зв'язків та партнерства з ЄС, створенням сприятливих умов для розширення Євросоюзу на схід. Європейський Союз також має пристосовуватися до реалій розширення шляхом реформування власних інститутів та політики. Довгостроковий успіх розширення та майбутня політика Європейського Союзу щодо найближчих сусідів значно залежить від успіху внутрішніх реформ в ЄС та країнах, що безпосередньо з ним межують.
На сьогодні якість та кількість експертно-наукових розробок щодо європейської інтеграції України не відповідають сучасним потребам. Поява нової ініціативи у розвитку взаємин Європейського Союзу та України вимагає особливої уваги дослідженням досвіду європейської інтеграції країн - кандидатів на вступ до ЄС та їхніх сусідів.
Література
1. A New Ostpolitik - Strategies for a United Europe (ed. W. Weidenfeld). - Gutersloh: Bertelsmann Foundation Publishers, 1997. - P. 82.
2. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. WiderEurope - Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours. - Brussels. - 11.3.2003.- COM (2003) 104 final. - 26 pp.
3. What is Nothern Dimention?// http:www.europa.eu.int
4. Бураковський І., Немиря Г., Павлюк О. Дорога в майбутнє - дорога в Європу: Європейська інтеграція України. - К., 2000. - 108 с.
5. Губерський Л. В. Україна - ЄС: формування нової стратегії взаємовідносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 1999. - Вип. 13. - Ч. 1. - С. 3 - 7.
6. "Європейський вибір" України без "українського вибору" ЄС // Політика і час. - 2002. - № 11. - С. 61 - 71.
7. Ковальова О. Україна - Європейський Союз: інтеграційний потенціал і проблеми співробітництва // Людина і політика. - 2002. - № 6. - С. 22 - 30.
8. Курчевська І. Розпад післякомуністичної Європи - нові і старі сусідства національних культур // Політична думка. - 2002. - № 1. - С. 69 - 86.
9. Разумнова Л., Балтенкова О. Расширение Европейского Союза: "Северное измерение" // МЭ и МО. - 2000. - № 12. - С. 84 - 90.
10. Рудяков П. Крок вперед чи крок назад? // Політика і час. - 1996. - № 11. - С. 53 - 57.
11. Рудяков П. Європейський Союз - Україна: еволюція підходів // Політична думка. - 2002. - № 1. - С. 87 - 96.
12. Стратегічне партнерство в контексті європейської інтеграції // Політика і час. - 2001. - № 8. - С. 3 - 12.
13. Стрекаль О. В. Проблеми розробки національної стратегії європейської інтеграції України // Науковий Вісник Дипломатичної академії України. - 1998. - Вип. 1. - С. 153 - 158.
14. Шпек Р. Путь в ЕС одолеет лишь идущий // Зеркало недели. - 2003. - 22 марта.- С. 2.
15. Яворська Г. Політична риторика та реалії європейської інтеграції // Віче.- 2002.- № 7.- С. 66 - 71.
16. Яворська Г. Про перспективи "статусу сусідства" у відносинах України з ЄС // Дзеркало тижня. - 2003. - 25 січня. - С. 5.
17. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...