WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Нова чи оновлена концепція прав етнонаціональних меншин? - Реферат

Нова чи оновлена концепція прав етнонаціональних меншин? - Реферат

концепції усвідомлено плюралістичної конституційної юриспруденції.
Ознайомлення з основними положеннями усвідомлено плюралістичної юриспруденції М. Розенфельда дає підстави, на наш погляд, для наступних уточнень, доповнень та висновків. По-перше, вона є не новою, як вважається на Заході, а оновленою, оскільки подібна концепція вперше була висунута і досить ґрунтовно розроблена видатними українськими вченими В.Даневським [20], М. Драгомановим [21] та Т. Зіньківським [22] ще в останній чверті ХІХ століття. Більше того, 1918 року в УНР було прийнято перший у світовій практиці спеціальний закон про національно-персональну автономію, який став складовою ухваленої того ж року Конституції УНР. Таким чином, Україна стала першою у світі державою, в якій було розроблено та апробовано концепцію справді усвідомлено плюралістичної конституційної юриспруденції. До того ж, в середині 40-х років ХХ століття схожу концепцію запропонували французькі вчені Е. Мун'єр та Ж. Марітен, назвавши її концепцією "особистісно-комунітаристських перспектив" (personalist-communitarian perspectives) та розробили досить коректну і цікаву "Декларацію прав осіб і спільнот", у якій намагалися поєднати концепцію індивідуальних прав людини та концепцію колективних прав етнонаціональних меншин [23].
По-друге, відродження на межі ХХ та ХХІ століть оновленої концепції усвідомлено плюралістичної конституційної юриспруденції свідчить про наукову коректність, об'єктивність і життєву значущість концепцій, висунутих В. Даневським - М. Драгомановим - Т. Зіньківським та Е. Мун'єром - Ж. Марітеном. І саме це має привернути до неї увагу сучасних правознавців. Адже кожне нове застосування старої концепції по-своєму унікальне, оскільки щоразу вчений, який вивчає етнополітичне законодавство, зустрічається з новим станом розвитку цього законодавства і проводить свої дослідження крізь призму власного бачення і розуміння мети та засобів.
По-третє, запропонована М. Розенфельдом концепція усвідомлено плюралістичної конституційної юриспруденції (як і її попередниці, розроблені українськими, а пізніше французькими вченими), при певній її дискусійності, містить чимало правових інновацій і досить конструктивних пропозицій.
По-четверте, реалізація деяких з них може сприяти послабленню суперечок між опонентами і прихильниками групових (колективних) прав етнонаціональних меншин, а головне - запобігти ескалації етнополітичних конфліктів та їх перетворенню на "етнічні повстання", "етнічні війни" чи "етнічний тероризм".
По-п'яте, втілення в життя основних ідей концепції М. Розенфельда є досить складною проблемою, і далеко не всі поліетнічні держави демонструють належну політичну волю і поспішають її вирішити.
По-шосте, чимало положень зазначеної концепції вже втілено у відповідне законодавство України, яке певною мірою базується на поєднанні індивідуальних прав людини та групових (колективних) прав етнонаціональних меншин. Але, з іншого боку, глобальна тенденція визнання і конституційного забезпечення групових (колективних) прав меншин вимагає від України прискорення прийняття низки відповідних законодавчих актів, зокрема, оновленого Закону про права національних меншин, державної концепції етнонаціональної політики України, закону про культурно-національну автономію тощо.
Література:
1. Маються на увазі: Декларація ООН про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин, 1992 р.; Резолюція ООН про права осіб, що належать до національних меншин або етнічних, релігійних та мовних меншин, 1995 р.; Рамкова конвенція про захист національних меншин, 1994 р. тощо.
2. Див.: Rоsenfeld M. Can Human Rights Bridge the Gap Between Universalism and Cultural Relativism // Columbia Human Rights Law Review. - 1999. - Vol. 53. - №2.
3. Див.: Dworkin R. Taking Rights Seriously. - N.Y., 1989.
4. Див.: Higgins T. Regarding Rights: An Essay Honoring the Fifties Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights // Columbia Human Rights Low Review. - 1999. - Vol. 53. - №2.
5. Див.: Rosenfeld M. Can Human Rights Bridge the Gap Between Universalism and Cultural Relativism // Columbia Human Rights Law Review. - 1999. - Vol. 53. - №2.
6. Див.: Тускоз Ж. Міжнародне право: Підручник. - К., 1998.
7. Див.: Rosenfeld M. Towad a Reconstruction of Constitutional Equality // Sajo A. (ed.) Western Rights? Post Communists Application. - N.Y., 1996.
8. Див.: Rosenfeld M. Can Human Rights Bridge the Gap Between Universalism and Cultural Relativism// Columbia Human Rights Law Review. - 1999. - Vol. 53. - №2.
9. Докладно див.: Otto D. Rethinking the "Universality" of Human Rights Law // Columbia Human Rights Law Review. - 1997. - Vol. 29. - № 1.
10. Див.: Rosenfeld M. Toward a Reconstruction of Constitutional Equality // Sajo A. Western Rights? Post-Communist Application. - N.Y., 1996.
11. Докладно про дискусії щодо відносин між плюралізмом, монізмом та релятивізмом див.: Kekes J. The Morality of Pluralism. - N.Y., 1993.
12. Див.: Rosenfeld M. Can Human Rights Bridge the Gap Between Universalism and Cultural Relativism? // Columbia Human Rights Law Review. - 1999. - Vol. 53. - №2.
13. Див.: Kymlicka W. Multicultural Citizenship A Liberal Theory of Minority Rights. - Oxford, 1995.
14. Див.: Rosenfeld M. Can Human Rights Bridge the Gap Between Universalism and Cultural Relativism? // Columbia Human Rights Law Review. - 1999. - Vol. 53. - №2.
15. Див.: Kekes J. The Morality of Pluralism. - N.Y., 1993.
16. Див.: Rosenfeld M. Can Human Rights Bridge the Gap Between Universalism and Cultural Relativism? // Columbia Human Rights Low Review. - 1999. - Vol. 53. - №2.
17. Див.: Rosenfeld M. Can Human Rights Bridge the Gap Between Universalism and Cultural Relativism? // Columbia Human Rights Law Review. - 1999. - Vol. 53. - №2.
18. Докладно дискусію про два логічні моменти всеохоплюючого плюралізму див.: Rosenfeld M. Just Interpretations: Law Between Ethic and Politics. - N.Y., 1998.
19. Див.: Rosenfeld M. Can Human Rights Bridge the Gap Between Universalism and Cultural Relativism? // Columbia Human Rights Law Review. - 1999. - Vol. 53. - №2.
20. Див.: Даневский В. Системы политического равновесия и легитимизма и начало национальности в их взаимной связи. - СПб, 1882.
21. Див.: Драгоманов М. "Вільна спілка" - "Вольный Союз" // Драгоманівський збірник "Вільна спілка" та сучасний конституціоналізм. - Львів, 1996.
22. Див.: Зіньківський Т. Молода Україна, її становище і шлях // Політологія. Хрестоматія. / За заг. ред. О. І. Семківа. - Львів, 1996.
23. Див.: Leary V. Postliberal Standards in Western Human Rights Theory // An-Naim A. (ed.) Human Rights in Cross-Cultural Perspectives / A Quest for Consensus. - Philadelphia, 1992.
24. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...