WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Міжкультурна взаємодія громадських об’єднань етноспільнот України - Реферат

Міжкультурна взаємодія громадських об’єднань етноспільнот України - Реферат

рома в Україні та шляхи їх вирішення", у якому взяли участь представники Міжнародного товариства прав людини, Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, Міністерства освіти і науки, Державного комітету України у справах національностей та міграції, Київської міськдержадміністрації. За підсумками роботи круглого столу було прийнято пропозиції: розробити комплексну програму "Рома України", передбачити у державних та регіональних програмах з подолання бідності в Україні пункти про цільову адресну допомогу малозабезпеченим родинам рома, створити авторські колективи для написання підручників та навчальних програм для ромських дітей, взяти участь у проведенні дослідження звичаїв, культури, традицій та побуту рома в Україні, надавати практичну та фінансову підтримку їхнім громадам у проведенні з`їздів, конференцій, семінарів, круглих столів, вживати заходів для недопущення фактів дискримінації та порушення конституційних прав громадянами України щодо представників громад рома, сприяти встановленню і підтримці контактів громадських організацій рома з міжнародними неурядовими організаціями, зокрема з Всесвітнім союзом рома та Європарламентом [22].
Вирішення цих та інших проблем допоможе ромам швидше інтегруватися в українське суспільство, співіснувати з іншими етноспільнотами на принципах взаємоповаги та взаєморозуміння.
Ефективні форми та засоби діяльності національно-культурних товариств характерні для роботи інших загальноукраїнських організацій менших за чисельністю етносів, зокрема, чехів, словаків, молдован, вірмен, гагаузів, грузинів, литовців.
Підсумовуючи, доцільно зазначити, що посилення діяльності всеукраїнських громадських об'єднань етноспільнот сприяє загальному пожвавленню громадського та культурного життя всього українського народу. Адже духовні здобутки кожного етносу збагачують культуру України, закладають міцний фундамент для міжетнічної злагоди, міжкультурної взаємодії, співпраціі порозуміння.
Водночас цей процес зазнає впливу й низки негативних явищ. Серед них:
· зниження культурно-потенційного рівня етноспільнот за рахунок еміграції національної інтелігенції за кордон;
· наростання кризових явищ у матеріальній і духовній сферах, коли невизначеність та екологічна нестабільність призводять до розбазарювання колективно створених цінностей, знецінення праці та її продукту;
· звуження сфери застосування мов багатьох національностей.
Окремо можна виділити вирішення проблеми зі статусом російської мови в Україні, створення системи освіти болгар та інших чисельних етноспільнот, а також низький рівень представництва різних національностей у культурному та громадському житті України.
Література:
1. Трощинський В., Шевченко А. Пошуки згоди і миру в сімействі (концептуальні засади етнополітики) // Віче. - 1997. - № 10. - С. 31.
2. Антонюк О. Культурно-національні товариства // Мала енциклопедія етнодержавознавства / НАН України. Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; Відп. ред. Ю. І. Римаренко. - К.: Довіра: Генеза, 1996. - С.527.
3. Євтух В. Урядові та громадські організації у системі етнополітичного менеджменту України // Наукові записки / Збірник. - Сер. "Політологія і етнологія". - К.: ІПіЕНД, 2001. - Вип. 15. - С. 137-143; Н. Ішуніна. Етнокультурне відродження греків України: Київське грецьке тоавариство "Еллада" // Етнічна історія народів Європи. Зб. наук. праць. - К., 2000. -Вип. 4. - С. 80 - 83; Леонова А. О. Етнокультурна політика України. - К.: ІПК-ПК, 1998. - 228 с.; Лозко Г. С. Етнологія України. Філософсько-теоретичний та етнорелігієзнавчий аспект. - К.: "АртЕк", 2001. - 304 с.; Наулко В., Кривцова В. Тенденції розвитку етнонаціональних процесів: міжетнічні взаємини на сучасному етапі // Проблеми міграції. - 2000. - №1. - С. 28 - 36; Рафальський О. Процеси культурної саморганізації національних меншин в Україні (проблеими і перспективи) // Сучасність. - 2001. - № 3. - С.145.
4. Давида С. Молоді роми України // Відродження. - 2000. - № 1. - С. 24; Єрмолова В. Українське республіканське товариство російської культури "Русь" // Вісник міністерства України у справах національностей та міграції. - 1996. - №4. - С. 13; Левітас І. Ми не відчуваємо себе пасинками України, ми її діти (національні меншини) // Золоті ворота. - 1994. - № 3. - С. 36 - 42; Свистунов А. Становление межнационального движения на Украине и задачи его развития // Інформаційний збірник з міжнаціональних проблем. Спец. випуск. Матеріали Міжнаціонального Форуму України. - 2000. - № 2. - С. 5 - 8; Фельдман О. Поєднання зусиль заради міжнаціонального миру, міжетнічного порозуміння. Статті, виступи, інтерв`ю / Асоціація національно-культурних об`єднань України. - К., 2001. - 40 с.
5. Антонюк О. Культурно-національні товариств // Вказ. праця.
6. Національно-культурні товариства України // Інформаційний бюлетень Міністерства у справах національностей, міграції та культів. - 1995. - № 1. - С. 36, 39.
7. Москаль Геннадій. Міжетнічне - значить всеукраїнське // Голос України. - 2003. - 17 січня.
8. Фельдман О. Ми працюємо перш за все по тих напрямках, де є наявними спільні інтереси національних меншин // Там само. - 2001. - 27 березня.
9. Фельдман О. Поєднання зусиль заради міжнаціонального миру, міжетнічного порозуміння. - С. 3.
10. Там само. - С. 9.
11. Там само. - С. 3.
12. Свистунов А. Вказ. праця. - С. 7.
13. Так сколько же всё-таки нас // Вечерний Николаев. - 2003. - 11 января.
14. Ганин А. Среди лидеров - одессит // Одесский вестник. - 1999. - 5 июня.
15. Лозко Г. С. Вказ. праця. - С. 240.
16. Національні меншини України у ХХ ст. (Національно-правовий аспект)/ М. І. Панчук, В. О. Зонайлович та ін.: І. Ф. Курас (гол. ред.); ІПіЕНД НАН України, К., 2000. - С. 311.
17. Лозко Г. С. Вказ. праця. - С. 240.
18. Украинцы - кто мы? // Вечерний Николаев. - 2003. - 11 февраля.
19. Національні меншини України у ХХ ст. (національно-правовий аспект). - С. 313.
20. Пряхин Ю. Р. Реализуя концепцию национального культурного возрождения ( о работе греческого общества "Эллада") // Відродження. - 1994. - № 3 - 4. - С. 6 - 7.
21. Давида С. Вказ. праця.
22. Савченко А. Перший з'їзд громад Рома в Україні // Міжнаціональний конгрес "Злагода". - 2002. - № 3.
23. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...