WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Концепція стратегічного партнерства в політиці Республіки Польща щодо України - Реферат

Концепція стратегічного партнерства в політиці Республіки Польща щодо України - Реферат

відносини. Отже, з кінця 1997 року фомула "стратегічного партнерства" у взаєминах з Україною постала абсолютною в офіційному політичному дискурсі Республіки Польща й поділяється децидентами польської зовнішньої політики незалежно від їх ідейно-політичної належності. Проте потрібно підкреслити одночасне досить уважне ставлення з боку польських політичних еліт до питання про відповідність реального рівня й стану двосторонніх відносин їх декларованому змістові.
Підсумовуючи, стисло викладемо наведені у статті наукові результати:
1. З'ясовано загальні принципи та основні концептуальні підходи в політиці Республіки Польща щодо України посткомуністичного періоду. Встановлено значення відносин з Україною в контексті реалізації основних напрямків польської зовнішньої політики.
2. Розвиток відносин тісного, а згодом стратегічного партнерства з Україною Польща розглядає як вагомий чинник національної, регіональної та континентальної безпеки, а також успішності процесів європейської та євроатлантичної інтеграції, в яких вона взяла безпосередню участь.
3. Ідейно-концептуальні основи польської політики щодо України визначаються наявністю відповідного консенсусу на рівні вищих органів державної влади РП, незважаючи на належність осіб, які здійснювали функції цих органів влади, до різних ідейно-політичних сил.
4. На міждержавному рівні поступово сформувалася збіжність бачення сторін щодо встановлення партнерських відносин та надання їм характеру не лише тісних, а й стратегічних.
Література :
1. Геремек Броніслав. Основні напрямки зовнішньої політики Польщі // Політична думка. - 1998. - № 1. - С. 62 - 75.
2. Спільна Декларація Президента України та Президента Республіки Польща (за результатами переговорів у Варшаві під час офіційного візиту Президента України до Республіки Польща 25 - 26 червня 1996 року) // Політика і Час. - 1996. - № 7. - С. 79 - 81.
3. Expose Ministra Spraw Zagranicznych Bronislawa Geremka // Gazeta Wyborcza. - 2000. - 10.05.- S. 8 - 10.
4. Expose Pana Ministra Bronislawa Geremka, wygloszone w Sejmie w dniu 8 kwietnia 1999 r. // http: // www.msz.gov.pl
5. Expose Sejmowe Ministra Spraw Zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego (Warszawa, 27.06.1991.) // Zbior Dokumentow. - 1992. - № 1. - S. 43 - 70.
6. Expose Sejmowe Ministra Spraw Zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego (Warszawa, 29.04.1993.) // Zbior Dokumentow. - 1993. - № 2. - S. 9 - 39.
7. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Wladyslawa Bartoszewskiego w Sejmie o glownych kierunkach polityki zagranicznej Polski (Warszawa, 24.05.1995.) // Zbior Dokumentow. - 1995. - № 2. - S. 7 - 33.
8. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zasadach polskiej polityki zagranicznej w 2001 roku na forum Sejmu RP w dniu 6 czerwca 2001 // http: // www.msz.gov.pl
9. Informacja Rzadu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2004 roku przedstawiona na posiedzeniu Sejmu w dniu 21 stycznia 2004 roku przez Ministra Spraw Zagranicznych RP Wlodzimierza Cimoszewicza // http: // www.msz.gov.pl
10. Oswiadczenie Rady Ministrow RP dotyczace uznania przez Polske niepodleglej Ukrainy (Warszawa, 2 grudnia 1991 r.) // Zbior Dokumentow. - 1992. - № 1. - S. 13 - 14.
11. Przemowienie Ministra Spraw Zagranicznych Dariusza Rosatiego, wygloszone w Sejmie 8.05.1997 r. // Przeglad Rzadowy. - 1997. - № 5. - S. 82 - 90.
12. Sejmowe Expose Ministra Dariusza Rosatiego z 9.05.1996 r. // Przeglad Rzadowy. - 1996. - № 7. - S. 86 - 93.
13. Wystapienie Ministra Spraw Zagranicznych RP Krzysztofa Skubiszewskiego w Sejmie (Warszawa, 14.02.1991.) // Zbior Dokumentow. - 1992. - № 1. - S. 34 - 35.
14. Wystapienie Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Olechowskiego na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na temat glownych elementow Polskiej Polityki Wschodniej (Warszawa, 17 lutego 1994 r.) // Zbior Dokumentow. - 1994. - № 1. - S. 42 - 54.
15. Wystapienie Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Olechowskiego w Sejmie (Warszawa, 12.05.1994.) // Zbior Dokumentow. - 1994. - № 2. - S. 37 - 62.
16. Бабак О. І. Політика Польщі щодо України (кінець 1980-х - 1990-і роки): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Ін-т укр. археогр. та джерелознав. ім. Грушевського НАНУ. - К., 2002. - 19 с.
17. Горун Д. І. Українсько-польські відносини (1991 - 1997 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.02 / Одес. держ. ун-т ім. Мечникова. - Од., 1999. - 17 с.
18. Зеленько Г. І. Україна і Польща: моделі політичної модернізації: Автореф. дис... канд. політ. наук : 23.00.02 / Ін-т політ. і етнонац. досл. НАНУ. - К., 2001. - 20 с.
19. Кирилич В. П. Українці в Польщі: проблема збереження етнонаціональної ідентичності як чинник українсько-польських відносин: Автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.04 / Ін-т міжнар. відн. Київ. нац. ун-ту ім. Шевченка. - К., 2001. - 20 с.
20. Литвин Володимир. Зовнішня політика України: 1990 - 2000 // Віче. - 2000. - № 11. - С. 3 - 48.
21. Лишко В. В. Українсько-польські зв'язки в галузі культури (1991 - 1999 рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.01 / Нац. пед ун-т ім. Драгоманова. - К., 2002. - 16 с.
22. Моцок В. І. Сучасні українсько-польські міждержавні відносини: політичний аспект: Автореф. дис... канд. політ. наук : 23.00.02 / Чернів. нац. ун-т ім. Федьковича. - Чернів., 2002. - 20 с.
23. Петрів Тарас. Україна розглядає Польщу як стратегічного партнера // Голос України. - 1993. - 26.05. - С. 2.
24. Стратегічне партнерство // Урядовий кур'єр. - 1993. - 27.05. - С. 2.
25. Bojarski Wlodzimerz. O nowa polityke Polski w stosunku do Ukrainy // Polska w Europie. - 1991. - zesz. 4 (styczen). - S. 64 - 72.
26. Calka Marek Janusz. Stosunki z Ukraina // Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej : 1995. - S. 119 - 124.
27. Chojnowska Aldona. Stosunki z Ukraina // Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej : 1997. - S. 138 - 146.
28. Cieslik Miroslaw. Stosunki polsko-ukrainskie // Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej : 1992. - S. 135 - 144.
29. Do Europy marsz. Sejmowa debata o polskiej polityce zagranicznej // Gazeta Wyborcza. - 2002. - 15.03. - S. 4 - 5.
30. Kozakiewicz Jerzy. Geopolityka Europy Srodkowo-Wschodniej po rozpadzie ZSSR // Stosunki Polsko-Ukrainskie. (Praca zbiorowa pod redakcja Jerzego Kozakiewicza). - Krakow : Fundacja "Miedzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji", 1998. - S. 7 - 43.
31. Olechowski Andrzej. Europejska opcja Polskiej Polityki Zagranicznej // Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej : 1995. - S. 26 - 29.
32. Onyszkiewicz Janusz. Kilka uwag o probleme bezpieczenstwa Polski // Polska w Europie. - 1992. - Zesz. 8 (kwiecen). - S. 27 - 36.
33. Prusinowski Arkadiusz. Partnerzy, nie sojusznicy. (Lech Walesa na Ukrainie) // Polityka. - 1993. - 05.06. - S. 10.
34. Pszczolkowska Dominika. Cel numer jeden. (Polska polityka zagraniczna w 2003 r.) // Gazeta Wyborcza. - 2002. - 24 - 26.12. - S. 7.
35. Skubiszewski Krzysztof. Perspektywy polityki zagranicznej RP w Europie // Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej : 1993/1994. - S. 21 - 33.
36. Smilowicz Piotr. Nadal twardo w sprawie Nicei. (W Sejmie debata o priorytetach polityki zagranicznej) // Rzeczpospolita. - 2004. - 22.01. - S. A4.
37. Stankiewicz Andrzej, Smilowicz Piotr. Polska nie moze stac z boku. (W Sejmie o polityce zagranicznej) // Rzeczpospolita. - 2003. - 23.01. - S. A3.
38. Stylinska Teresa. Polska - przyszly czlonek Unii, sojusznik USA. (W Sejmie o polityce zagranicznej) // Rzeczpospolita. - 2002. - 15.03. - S. A4.
39. www.politik.org.ua

 
 

Цікаве

Загрузка...