WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Політичне життя суспільства - Реферат

Політичне життя суспільства - Реферат

політичної системи (спрямованою на їх зміцнення) або деструктивною і навіть екстремістською. Залежно від мотивації розрізняють соціальне усвідомлену, ціннісне орієнтовану, афектну і традиційно зумовлену політичну поведінку.
3. Форми та рівні політичної участі.
Важлива роль у функціонуванні політичного життя належить особі, без чого неможлива соціально-політична діяльність. Йдеться про політичну участь.
Політична участь - залучення людей до процесу політико-владних відносин, здійснення ними певних актів, заходів, що виражають інтереси, потреби, уподобання, думки, погляди та настрої; вплив на органи влади з метою реалізації соціальних інтересів.
Культура політичної участі визначається рівнем володіння соціальними суб'єктами процедур і регламентів здійснення політичних акцій і заходів, настановами на погодженість існування різноманітних соціальних груп.
Мотивами політичної участі є:
- підвищений інтерес до політики, спрямований на пізнання сутності політичних подій, їх значення для життя суспільства;
- прагнення до соціального єднання, до конформізму, наслідування;
- кар'єра, задоволення честолюбних намірів.
Політичну пасивність, різке зниження політичної участі людей зумовлюють нестатки, життєві клопоти й труднощі, злидні, безнадійність спроб змінити життя на краще.
Розрізняють типи політичної участі:
§ індивідуальний;
§ колективний;
§ добровільний;
§ примусовий;
§ активний;
§ пасивний;
§ традиційний;
§ новаторський;
§ законний;
§ нелегальний.
Конкретними формами політичної участі є:
- вибори;
- референдуми;
- участь у діяльності політичних партій, зборів підписів;
- мітинги;
- демонстрації;
- страйки тощо.
Особливою формою політичної участі є вибори, які формують центральні органи влади (президент, віце-президент, парламент) та органи місцевого самоврядування різних рівнів. Вони стимулюють політичну активність населення. У центрі передвиборчої боротьби здебільшого перебувають питання внутрішньої та зовнішньої політики, а результати голосування громадян визначають курс майбутнього уряду всередині країни та на міжнародній арені. Вибори супроводжуються зіткненням політичних сил, боротьбою не лише осіб, а й політичних платформ, політичних курсів, часом діаметрально протилежних.
4. Політичне життя як уособлення багатоманітності політичних процесів
Політичне життя суспільства характеризується багатоманітністю політичних процесів, які розкривають спрямованість політичної діяльності соціальних суб'єктів.
Політичний процес - послідовність подій, зумовлених певними обставинами; сукупність послідовних дій для досягнення результату.
Політична подія - конкретна, відносно обмежена взаємодія груп людей з політичною владою з метою впливу на неї задля задово­лення власних вимог і побажань.
Політичні обставини - умови політичного функціонування і розвитку суспільства, які виражаються у співвідношеннях політичних сил щодо оволодіння, утримання й використання політичної влади.
У політичному процесі розрізняють суб'єктивний (мотиваційний) аспект - діяльність індивідів і суспільних груп, і об'єктивний аспект - глобальний результат цієї діяльності. Суб'єктивний аспект діяльності людей становлять ідеологія, політична доктрина, політична програма, система цінностей і норм, що їх люди поділяють, особисті схильності та емоції, знання ситуації, у якій люди реалізують свої цілі. Наслідком політичної діяльності може бути зміна відносин: політичної влади, суспільних, міжкласових, міжгрупових, міжнаціональних та всередині цих спільнот. Об'єктивний аспект політичної діяльності часто не відповідає прагненням суб'єктів політичного процесу, бо поряд із сподіваними результатами можуть бути й несподівані, що ускладнює його прогнозування.
Політичний процес здійснюється через різні комунікації, канали зв'язку, взаємодії. Це можна простежити на прикладі зіставлення "входу" й "виходу" в політичній системі. Якщо на "вході" найсуттєвішим з огляду на функціонування політичної системи є вплив на неї різних політичних сил, які немовби "завантажують" її, то на "виході" повною мірою виявляє себе владно-управлінська спрямованість політичної системи, її роль регулятора в суспільстві.
Оскільки політичний процес є діяльністю, він пов'язаний з певними видами політичної діяльності, а отже, по-різному виявляє себе за адміністративно-командної системи, різних форм демократії (представницької чи прямої), за самоврядування. Найважливіше значення завжди має ступінь участі в політичному процесі як широких мас, так і кожного громадянина.
Політичний процес охоплює способи і стиль політичної діяльності, форми і методи її здійснення в межах політичних інститутів, способи реалізації наявних політичних норм, а також різноманітні види політичної діяльності збирання, аналіз і використання інформації, ухвалення і здійснення рішень, соціальний контроль. У політичному процесі відбувається реалізація політичних норм, підготовка й проведення дискусій з політичних проблем, обстоювання політичних позицій з використанням різних засобів і методів політичної боротьби. Характерна його риса - тісний зв'язок із політичною владою, а учасники - різноманітні суспільно-політичні сили, партії, рухи.
Політичні процеси можуть бути близькими між собою, суперечливими і несумісними. У них виникають і виявляються негативні явища, породжені невдоволенням людей політичними сподіваннями, що призводить до розчарувань, політичного охолодження та відчуження, втрати політичної довіри до влади, роз'єднання і конфліктів. Політичний спад за певних умов може перерости в застій і кризу в політичному житті суспільства.
Політичні конфлікти і кризи відіграють особливу роль у політичному житті.
Політичні конфлікт - зіткнення несумісних, часом протилежних, інтересів, дій, поглядів окремих людей, політичних партій, громад­ських організацій, етнічних груп, націй, держав та їх органів, військово-політичних і політико-економічних організацій (блоків).
Політичні конфлікти можуть бути зовнішньо- і внутрішньополітичними.
Зовнішньополітичні - це міждержавні конфлікти як збройні, так і незбройні. Збройні конфлікти являють собою спробу протиборствуючих сто­рін досягти своєї мети з допомогою військової сили.
Вони небезпечні ймовірністю втягнення нових сил, виходу з-під контролю. Міждержавні конфлікти без застосування зброї - це дипломатичне протиборство, митні, фінансові, торговельні та інші "війни", що виражають економічні й політичні інтереси держав.
Внутрішньополітичні конфлікти - це конфлікти усередині суспільства, державної системи, політичної партії або іншої громадсько-політичної організації.
Політичні конфлікти мають соціальнуоснову, зумовлюються різними інтересами політичних суб'єктів щодо політичної влади, кадрової політики. Вони виникають із багатьох причин, зокрема:
- під час переходу до нових умов життєдіяльності суспільства (структурна перебудова економіки, становлення нових економічних відносин);
- за умов соціальної невизначеності, невизначеності у політичному житті;
- за погіршення економічної та

 
 

Цікаве

Загрузка...