WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Наука політологія - Лекція

Наука політологія - Лекція

Тема. Наука політологія
1. Виникнення та розвиток політології.
2. Предмет, об'єкт, методи, функції політології.
3. Основні парадигми політології.
1. Політика займає особливе місце в діяльності людей з того часу, коли людство виходить з варварства до цивілізації, коли з'являється держава. Суспільне життя вивчають різні гуманітарні науки, у кожної з них свій предмет дослідження. Політологія - наука про політику та її взаємовідносини з людиною та суспільством.
Виникнення професійної політичної науки зумовлено такими основними факторами:
" суспільною потребою, що виявляється у необхідності раціональнішої організації державної влади від інтуїтивного розуміння проблем політики;
" загальним процесом становлення наукового пізнання світу і суспільства, що характеризується диференціацією наукового знання, інтеграцією політичного знання з іншими суспільними науками;
" формуванням політичної науки як автономної дисципліни;
" пізнанням політичних подій неполітичними і науковими засобами, що вимагало наукової рефлексії і звільнення від викривлення.
2. Предметом політології є політичне життя в цілому, з'ясування його головних компонентів, тенденцій зв'язків і змін з іншими сферами суспільного життя.
Об'єкт науки визначається конкретними завданнями, які стоять перед дослідниками політики. Ними є ті області політичного життя, які безпосередньо вивчаються, наприклад, політичні відносини, політична система, політичні процеси тощо.
Методами називаються конкретні засоби засвоєння знань про політику. Ними є:
" загальні методи дослідження (соціологічний, культурологічний, функціональний, поведінковий, системний, інституціональний, антропологічний, порівняльний, історичний);
" загальнологічні методи (аналіз та синтез, індукція та дедукція, абстрагування та сходження від абстрактного до конкретного, сполучення історичного та логічного аналізу, уявний експеримент, моделювання тощо);
" методи емпіричних досліджень(використання електоральної статистики, анкетний опит, теорія ігор, спостереження, аналіз документів, лабораторний експеримент).
Політологія як наука здатна виконувати об'єктивно корисні для суспільства функції:
" пізнавальна, яка здійснюється в процесі утворення точного образу політики, виявленні основних закономірностей, тенденцій змін, формуванні уявлень про її компоненти;
" прогностична, що дозволяє здійснювати більш-менш точні передбачення майбутніх політичних подій;
" практична, реалізується як вплив на управління;
" ідеологічна, сприяє обгрунтуванню іпропаганді політичних ідеалів цінностей цілей реалізація яких об'єктивно відповідає інтересам соціальних спільнот визначає стратегію і тактику політичної діяльності політичної поведінки;
" культурна збагачує уявлення людей про засоби досягнення політичних цілей формує образи бажаних подій утворює ціннісні ідеали;
" виховна в ході реалізації якої складаються необхідні в демократичному суспільстві передумови навички участі громадян у політичному процесі.
Завдання політології:
" виявлення і передбачення обертової постійності у структурі, сутності і логіці політичної поведінки;
" прояснення політичних процесів;
" наукове консультування;
" соціальне конструювання (реформування, зумовлене потребами суспільства.
Структура політології складається з:
" історії політичної думки, що вивчає етапи еволюції, уявлень про політичне життя та його компоненти, які існували в різні історичні епохи;
" політичної філософії (філософії політики), яка здійснює формування категоріального апарату політичної науки;
" політичної соціології, яка вивчає конкретні політичні явища і процеси, побудовані на аналізі емпіричних даних;
" політичної психології, яка вивчає політичну поведінку і її мотивацію, особливо у масових формах;
" політичної антропології, об'єктом якої є людина, яка займається політикою, досліджує умови входження людини в цю сферу соціального життя.
3. Парадигма - своєрідна логічна модель постановки та вирішення пізнавальної проблеми.
Фундаментальне значення для політології мають ті парадигми що тлумачать сутність та природу політики інтерпретують джерела її розвитку. Це такі парадигми:
" теологічна;
" натуралістична;
" соціальна;
" радикально-критична.
Література
1. Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. - М., 1997. - Гл. 1, § 1, 2; гл. 12., гл 19.
2. Вятр Е. Социология политических отношений. - М., 1979. - Гл.1.
3. Бутенко А.К. Политология как наука и как учебная дисциплина в современной России // Социально-политический журнал, 1993, №9 - 10.
4. Краснов Б.К. Политология как наука и учебная дисциплина. // Социально-политический журнал, 1995, №1.
5. Панарин А.С. Философия политики. - М., 1994. - С.3 - 13.
6. Политология. Энциклопедический словарь. - М., 1993.
7. Тихонова Л.А., Чорна Н.В. Політологія як наука. Конспект лекцій. - Харків: ХТУРЕ 1998.
8. Політологія / За ред. М.І.Сазонова. Розділ 1. - Харків, 1998.
9. Хеккер Е. Що є політична теорія // Політологічні читання, 1993, №1.

 
 

Цікаве

Загрузка...