WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Нові тенденції в розвитку міжнародних відносин і світового політичного процесу - Реферат

Нові тенденції в розвитку міжнародних відносин і світового політичного процесу - Реферат

в тому, що головну роль в міжнарожних стосунках мають відігравати переговори, співробітництво, взаємодія.
Поруч із поняттям "міжнародні відносини" в політології застосовується і більш інтегральна категорія "міжнародна політика", чи "світовий політичний процес".
"Суть міжнародної політики ідентична внутрішній політиці. І внутрішня, і зовнішня політика - це бороть за силу...", - писав в свій час Г. Моргентау.
Міжнародна політика - це сукупна цілеспрямована діяльність народів, держав, їхніх інститутів, соціальних спільнот, об'єднань громадян у сфері міжнародного життя.
Міжнародна політика базується на таких принципах:
- невтручання у внутрішні справи інших держав;
- рівноправ'я;
- повага суверенітету;
- добросовісність у виконанні державами взятих на себе міжнародних зобов'язань.
Суб'єктами політичного життя світового політичного процесу є:
- національні держави;
- організації регіонального, міжрегіонального, міждержавного характеру(Європейський Союз);
- міжнародні урядові організації та їх органи (Організація Об'єднаних Націй, Європейський парламент);
- недержавні суспільно політичні, громадські організації (Міжнародна організація охорони здоров'я).
В останні десятиліття стають помітнішими позитивні зміни у відносинах між державами, зовнішньополітична діяльність яких насамперед формує "світову політику", напрями розвитку світового політичного процесу. Спостерігається перехід від методів примусу до методів врегулювання і погодження при розв'язанні конфліктів і непорозумінь між державами. Пробивають собі дорогу тенденції до поглиблення демократизації, гуманізації міжнародних відносин. Спостерігається політичне пробудження мас, залучення мільйонів людей до міжнародної політики, посилення їх впливу на політичні рішення і дії як всередині країн, так і на міжнародній арені.
Позитивний вплив на міжнародні відносини справило усунення поділу світу на два ворогуючі табори.
За останні роки на міжнародному рівні розроблено чимало важливих соціальних програм, договорів і угод у галузі економічного і політичного співробітництва, у гуманітарній сфері. З процесом демократизації й гуманізації міжнародних відносин пов'язаний процес демілітаризації, який передбачає не тільки роззброєння, а й ліквідацію воєнно-політичних блоків, конверсію науки і невоєнної промисловості, що виконує воєнні замовлення, перебудову свідомості людей (особливо політичних лідерів, працівників політичних і управлінських структур) на засадах гуманності й миролюбності.
У світовій політиці почали формуватись якісно нові принципи міжнародних відносин, які передбачають:
- суверенну рівність держав,
- незастосування сили або погрози силою,
- непорушність кордонів,
- територіальну цілісність держав,
- мирне врегулювання суперечок,
- невтручання у внутрішні справи,
- повагу прав людини і основних свобод,
- співробітництво між державами,
- сумлінне виконання обов'язків з міжнародного права.
Сучасне співтовариство прагне виробити різні механізми, норми, процедури щодо питань міжнародного життя. Функції дипломатії все більше зміщуються від силового тиску до процедур переконання, врегулювання та узгодження.
Значну роль на міжнародній арені відіграють міжнародні урядові й неурядові організації. Найбільш представницькою з них є Організація Об'єднаних Націй, утворена в 1945 p., після Другої світової війни, з метою збереження миру і розвитку міжнародного співробітництва. ООН як складний механізм взаємодії держав відчутно впливає на зовнішньо- і внутріполітичний курс країн, допомагає, незважаючи на суперечливість інтересів держав, шукати шляхи до міжнародної згоди з найважливіших питань сві­тового розвитку.
Головним міжнародно-правовим документом сучасності, в якому визначені основні принципи міжнародного права, передбачені заходи щодо їх дотримання, є Статут Організації Об'єднаних Націй, прийнятий 1945 p. 50 державами-засновниками ООН. Статут визначає цілі ООН:
1. Підтримувати міжнародний мир і безпеку і з цією метою застосовувати ефективні колективні заходи для запобігання й усунення загрози миру і придушення актів агресії або інших порушень миру.
2. Розвивати дружні відносини між націями на основі рівноправності й самовизначення народів.
3. Здійснювати міжнародне співробітництво щодо розв'язання міжнародних проблем економічного, соціального, культурного і гуманітарного характеру і в заохоченні розвитку поваги до прав людини і основних свобод для всіх, незалежно від раси, статі, мови і релігії.
4. Бути центром узгодження дій націй у досягненні цих загальних цілей.
Найважливіші принципи сучасної міжнародної політики викладено також у "Декларації про принципи міжнародного права" (1970), "Декларації про надання незалежності колоніальним країнам і народам" (1960), "Декларації про неприпустимість інтервенції і втручання у внутрішні справи держав" (1981), Заключному акті Наради з безпеки і співробітництва в Європі (1975) та ін.
ООН відіграє помітну роль у врегулюванні конфліктних ситуацій. За деякими підрахунками з 1945 р. у світі відбулося понад 300 конфліктів, у врегулюванні майже 200 з них брала участь ООН. Результати миротворчої діяльності ООН не завжди давали цілком позитивні наслідки, однак вони є вагомими. Американські соціологи Р. Ригас і Д. Плано, проаналізувавши дії ООН щодо врегулювання 123 конфліктів з 1945 по 1980 pp., дійшли висновку, що рівень успішності становить 51%. А Л. Бенкет визначив, що понад 90% конфліктів були певною мірою врегульовані внаслідок миротворчих зусиль ООН.
Нині ООН зосереджує свої зусилля на забезпеченні узгодженої та надійної системи міжнародного миру і безпеки. Найважливішим її органом є Рада Безпеки, яка концентрує у своїх руках всю політичну владу. Згідно зі ст. 39 Статуту Рада Безпеки визначає існування загрози мирові, порушення миру або акту агресії і дає рекомендації або вирішує, яких заходів слід вжити для підтримання

 
 

Цікаве

Загрузка...