WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Етноси і нації в системі інших спільнот. Класи, етноси і нацї (пошукова робоат) - Реферат

Етноси і нації в системі інших спільнот. Класи, етноси і нацї (пошукова робоат) - Реферат

і вивчення цих інтересів і цінностей, особливо їх порівняльний аналіз, є надзвичайно складною, але і конче потрібною справою. Адже саме тут народжуються, посилюються й вибухають, або, навпаки, згасають та/чи вирішуються абсолютна більшість сучасних конфліктів і війн.
Ці дослідження ускладнюються тим, що і в західній, і особливо у вітчизняній науковій літературі недостатньо розроблено відповідний термінологічний апарат, не завжди задовільними, а подекуди і відсутніми є окремі визначення, некоректно, а часом й спотворено трактуються місце і роль певних цінностей та інтересів, їх співвідношення і взаємовідносини тощо. Тому матеріал цього параграфу базується не стільки на положеннях західних і вітчизняних вчених, скільки на власних підходах і тлумаченнях автора.
Загальновідомо, яку велику цінність для багатьох людей світу становлять ті чи інші цінності, і зокрема, етнічні та/чи націоначьні. Але що таке етнічні й національні цінності? Що у них спільного і чим вони відрізняються одні від одних? Певну відповідь на ці запитання, сподіваємося, дають запропоновані нами визначення.
Національні цінності - це матеріальні й духовні цінності, які нація отримала у спадщину від своєї " етнічної сировини ", тобто цінності тих етнічних та/чи расових спільнот, які об'єднались у націю, а також всі цінності, які були вироблені й накопичені вс'іма її членами протягом спільного існування.
Це, перш за все, власна територія, держава чи державне утворення, спільні економічні, соціальні й політичні здобутки, національний генофонд, спільна національна мова і культура (її називають "високою"), спільний спосіб життя, спільні інтереси й цілі, спільна свідомість, психологія, характер, спільні звичаї й традиції, спільна історична пам'ять, спільні міфи й легенди, спільна воля і бажання жити разом, спільна назва тощо.
Етнічні цінності - це споконвічні матеріальні та духовні цінності, створені й накопичені етносом та /чи етнічною групою протягай всього свого існування, котрі передаються із покоління в покоління. Це, перш за все, власна етнічна територія (реальна чи уявна), власна держава (держави) та/чи державне (державні) утворення, власна економічна та екологічна ніша, власний генофонд, власний спосіб життя, власні мова, культура, звичаї і традиції, власна історична пам'ять, власні міфи й легенди, власна етнічна самосвідомість, психологія і характер, власна самоназва, власні аура й пасіонарність тощо.
За переконанням автора у моноетнічних державах національні й етнічні цінності співпадають і вважаються вище класових, що, звичайно, не означає ігнорування останніх. У однонацюнальних поліетнічних державах національні й етнічні цінності не співпадають, як і не співпадають цінності різних етнічних груп. Те ж саме має місце і в багатонаціональних державах, але тут не співпадають ще й цінності різних націй. Все це утворює надзвичайно складну систему співвідношення і взаємовідносин етнічних та національних цінностей і ціннісних орієнтацій, що служить постійним живильним середовищем для різного роду конфліктів.
Зрозуміло, що вартість і ранжировка перелічених вище цінностей для кожної нації й етносу, їх членів і представників можуть бути різними. Людина може шанувати або національні цінності, або етнічні, або і перші, і другі, якщо її предки були представниками різних націй і етносів.
Більше того, юна може вважати своїми й шанувати цінності кількох націй і етносів. Слід враховувати також, що людина може змінювати свої ціннісні орієнтації. Трапляються випадки, коли людина стає байдужою і до етнічних, і до національних цінностей. Звичайно, це її особиста справа, але, як правило, в народі таких людей називають "перекотиполем", "безрідними Іванами", "манкуртами" тощо.
Класові, етнічні, національні та державні інтереси
Надзвичайно цікавою і важливою є також проблема співвідношення різного роду інтересів, зокрема класових, етнічних, національних та державних. Але це настільки не розроблена, складна і заплутана проблема, що автор вважає за потрібне кожного разу починати з самого початку; тобто із власного визначення згаданих термінів і уточнення їх сутності.
Класові (соціальні) інтереси - це інтереси якогось класу, соціальної групи або страти, які виникають внаслідок їх нерівноправного та/чи неоднакового становища в суспільстві, що обумовлено, головним чином, різним рівнем їх багатства та впливів на політику. Ці інтереси спрямовані, перш за все, або на захист і зміцнення вже досягнутого статусу, або на його поліпшення. Класові інтереси є вужчими за національні і тим більш за вселюдські інтереси. Щодо співвідношення класових і етнічних інтересів, то тут вони часом можуть співпадати (коли виникає "етноклас"), але , як правило, змагаються за свою зверхність. Сьогодні, за слушним твердженням західних вчених, етнічні інтереси взяли гору над класовими.
Етнічні інтереси - це сукупність специфічних інтересів, притаманних тому чи іншому етносу та/чи етнічній групі. Вони формуються у зв'язку, по-перше, із існуванням у етносів певних особливостей, а по-друге, - нерівноправним та/чи неоднаковим місцем і роллю в суспільно-політичному житті.
Етнічніінтереси є реальною причиною поведінки й діяльності етнічних спільнот. Вони спрямовані або на збереження і зміцнення існуючого статусу, або на його поліпшення. У моноетнічних демократичних суспільствах вони співпадають із національними інтересами і тут не виникає жодних колізій. У поліетнічних і особливо багатонаціональних державах етнічні інтереси можуть вступати у протиріччя і конфлікти з інтересами інших етнічних груп, націй та загальнонаціональними інтересами. Етнічні інтереси можуть мати і міжнародний вимір, оскільки етнос є екстериторіальною спільнотою. У цьому випадку вони можуть вступити у протиріччя і конфлікт з етнічними, національними та державними інтересами інших країн. Інколи ці протиріччя і конфлікти підігріваються політикою "захисту етнічних братів" та використовуються для тиску на інші держави.
Національні інтереси - це не просто сума інтересів різних індивідів, соціальних чи етнічних спільнот, з яких складається суспільство, а узагальнене відбиття їх насущних потреб, їх природна сукупність.1*5 В демократичних моноетнічних та однонаціональних державах, де сформувались політичні нації вони є спільними і вважаються вищими за класові, етнічні та державні.
Вони спрямовані на досягнення єдності й територіальної цілісності держави, створення сприятливих умов для розвитку економічних, політичних та духовних сфер життя суспільства. В дво- та багатонаціональних державах, які до того ж є поліетнічними, виникають дивовижні хитросплетення різних інтересів і народжується безліч протиріч та конфліктів. Тут інтереси окремих націй, зокрема, підлеглих, як правило, спрямовані на досягнення політичної незалежності, відокремлення і створення власної держави. Все це пояснює чому: 1) можуть розвалюватись багатонаціональні держави; 2) так важко тут передбачати і врегульовувати етнополітичні конфлікти; 3) у декого виникає спокуса створити "етнічно чисту" державу тощо.
Державними інтересами часто називають будь-які інтереси, які відстоює держава. Але держава своїх власних інтересів не має, адже вона, при всій її важливості, є засобом, інструментом, механізмом забезпечення чиїхось інтересів. Це можуть бути інтереси якоїсь особи (короля, царя, вождя), групи осіб, партії, класу, етнонації, етнічної, релігійної та якихось інших спільнот, що однак видаються

 
 

Цікаве

Загрузка...