WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Структура законодавчої влади у демократичній державі - Реферат

Структура законодавчої влади у демократичній державі - Реферат

виходити зі структуроутворюючих принципів, визначених народом у конституції, і враховувати реально сформовані умови життєдіяльності людини в рамках державної цілісності. Принцип особливого повинен знайти своє відображення в самому принципі утворення окремих соціальних спільнот, основаних на відмінності територій й укладу життя.
Розуміння ідеї державної влади народу, що виявляється у формі палати представників, ґрунтується на тому, що індивід досягає свого дійсного призначення для загального насамперед у своїй особливій сфері життєдіяльності. Безумовно, основним моментом в організації цієї форми влади є твердження Аристотеля про те, що "народній масі повинно бути надане право відхиляти внесені законопроекти, але не право самостійно висувати їх... Відхилений законопроект повинен знову повернутися до посадових осіб" [1, 518]. Участь у такій формі в законодавстві забезпечує людині необхідний ступінь свободи, тому що тут кожний дає згоду на ті закони, які, регулюючи його життя, регулюють життя суспільства. Кожний підкоряється тільки тим законам, у створенні яких сам бере участь. Закон, що встановлюється усіма, не може бути шкідливий для якого-небудь окремого громадянина. Аргументом на користь такого твердження є те, що ціле ніколи не буде шкодити самому собі, не буде шкодити і ніякій своїй частині, а кожен окремий громадянин є частиною цілого.
Багато в чому ідеї загальної прийнятності закону сприяють публічні суперечки. Як відзначає Гегель, за допомогою публічності суперечок утверджується насамперед момент загальної поінформованості. Публічність служить чудовим виховним видовищем для громадян, і на цьому прикладі народ найкраще вчиться розуміти, у чому полягають його істинні інтереси [2, 351]. Виховний момент публічності суперечок важливий насамперед тим, що в повсякденній свідомості панує уявлення, начебто кожний знає, що є благом для держави, хоча на ділі ж відбувається саме протилежне. Тому варто погодитися з Гегелем у тому, що "яка би пристрасть не вкладалася в думку і як би серйозно не затверджували що-небудь чи спростовували і заперечували його, це ще не є критерій того, що справді важливо; однак цьому переконанню ніяк не можна було б довести, що в його серйозності немає нічого серйозного" [2, 353].
Ідея формування членів палати представників визначена в самій її назві. І якщо в демократичній державі в слові "представляти" закладена тільки одна вихідна основа - народ, то всі проблеми з'являються з того моменту, коли починають стикатися з тим, як визначається це представництво. У реальній практиці як критерії для визначення представництва в парламент бралися до уваги і територіальні, і станові, і професійні, і політичні та інші ознаки. Згідно з ідеєю демократичної державності, серед усіх можливих ознак найбільш істотні тільки дві: територіальна, у якій виражена зовнішня сторона представництва як умови життєдіяльності, і цивільна, що виражає міру відповідності кожного індивіда поняттю "народ" і відображає внутрішній (сутнісний) аспект даного представництва. Всі інші ознаки найменше відповідають природі поняття "державна влада народу".
Представництво одного від багатьох формується як синтетична єдність території і громадянського начала. Сформована в такий спосіб соціальна спільність певної території є структурною одиницею для створення свого представництва в рамках цілого більш високого порядку. Остання, у свою чергу, утворившись як ціле з першої соціальної спільності, делегує частину повноважень у вищестоящі структури до того рівня, поки не будуть створені структури влади народу в особі її представників, що безпосередньо несуть у собі функції контролю. Такий принцип формування влади народу буде втілювати принцип делегування владних повноважень. Відповідно до даного принципу, вихідна соціальна спільність формує параметри мети для роботи в парламенті свого представника і контролює його роботу.
Функціональне призначення народних представників полягає в тому, що завдяки їм народ починає брати участь у справах держави. Депутати знайомі з його спеціальними потребами, проблемами, особливими інтересами народу і самі переймаються ними. Якщо народом вводиться представництво, то це означає, що згода повинна бути дана не безпосередньо всіма, а тільки уповноваженими на це особами - громадянами держави. Якщо депутати розглядаються як представники, то вони є представниками не одиничних осіб, не маси, а представниками однієї з істотних сфер суспільства, представниками його загальних інтересів. Тоді представництво вже не має того змісту, що один знаходиться тут замість іншого.
Людині довіряють бути представником інших, коли упевнені в її готовності займатися з чистою совістю загальною справою як своєю, додаючи при цьому свої знання. Довіра народу відноситься до сутності, до принципів людини, її поводження, дій, її конкретного розуміння взагалі. Тому важливо, щоб депутат мав характер, розуміння і волю, які відповідають його завданню бути залученим до розгляду спільних справ. Виборці вимагають гарантій, що депутат зробить це і буде сприяти цьому. Останнє визначити їм цілком під силу, вважав Монтеск'є, "тому що якщо і мало є людей, здатних установити точні границі здібностей людини, то кожен здатний вирішити загалом, чи є його обранець більш здатним і знаючим, чим більшість інших" [5, 293].
Оскільки депутати направляються для того, щоб вони обговорювали і вирішували спільні справи, то обрання їх має той смисл, що наділяються довірою ті люди, які краще розбираються в цих справах, а також і те, що вони захищають не особливий інтерес якої-небудь території, корпорації на противагу загальному, але утверджують значимість загального. Тому вони не перебувають у становищі довірених осіб, уповноважених, зв'язаних інструкціями. Немає необхідності в тому, щоб представники, одержавши від своїх виборців довіру, здійснювати законодавчу діяльність, одержували від них ще і окремі вказівки в кожній особливій справі.
Нижчі структури влади у формі організації можуть тільки деталізувати прийняті закони, і не більше того. Іншими словами, вони не вправі створювати свої закони, котрі виходили б за рамки прийнятого парламентом законодавства. Коли законодавчий орган передасть виконання створених ним законів в іншіоргани влади, то в нього повинні залишатися владні повноваження, коли в цьому буде необхідність, застосувати санкції за управління, яке порушує закони.
Зміна складу державної влади народу у формі організації повинна здійснюватись за допомогою діалектичного заперечення у формі зняття, що базується на принципах взаємозв'язку і спадкоємності заперечуваного з заперечуваним. Безумовно, робота палати представників і палати законодавців має неоднакове функціональне навантаження. У цьому випадку доцільно також використовувати досвід формування обох палат, який успішно апробуваний у США: для сенату - шість років, для палати представників - чотири роки, з подальшою ротацією через кожні два роки третини палати сенату і половини палати представників.
Література:
Аристотель. Политика // Соч.: У 4-х томах. - М., 1983. - Т. 4.
Гегель Г. В. Ф. Философия права. - М., 1990.
Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. - М., 1975. - Т. 2.
Гаврилов М. І. Принципи організації державної влади народу // Схід, 2001. - No 6. - С. 58 - 61.
Монтескьє Ш. Избранные произведения - М. 1955.

 
 

Цікаве

Загрузка...