WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПолітологія, Політика → Coціально-психологічні гальма на шляху політико-ідеологічного самовизначення молоді: аналіз причин - Реферат

Coціально-психологічні гальма на шляху політико-ідеологічного самовизначення молоді: аналіз причин - Реферат

життя. Але замикаючись на самому собі, пошук смислу життя так би мовити, приречений на те, щоб "залишатися лише на рівні юнацького максималізму, що створює реальну загрозу залишитися в тенетах стійкого егоцентризму та зосередженості на собі, особливо за умови кризової свідомості у індивідів з рисами нейротизму, або ж зі схильністю до таких проявів в зв'язку з умовами виховання (низька самооцінка, тривожність, страх, невпевненість у завтрашньому дні, низький рівень самоповаги)" [6, 98]. Однак, незважаючи на всі суб'єктивні труднощі, ці пошуки містять у собі великий позитивний потенціал: у пошуку смислу життя виробляється світогляд, розширюється система цінностей, формується той моральний стрижень, що допомагає справитися з першими життєвими негараздами, юнак починає краще розуміти навколишній світ і самого себе, набуває, висловлюючись словами Е.Еріксона, "тотожності самому собі"[9].
П'ятий вектор процесу ідентифікації - від оцінкової полярності до врахування різних думок і намірів. Якщо в радянській державі соціалізаційні процеси відбувалися під чіткою детермінантою, обумовлювалися пануючою системою, яка вважалась єдино правильною, критикувати чи сумніватися у їхній неоднозначності не дозволялося, то розвал монолітної держави оголив амбівалентність оцінки соціально-політичних явищ.
Таким чином політико-ідеологічне самовизначення можливе як за умови сформованості персоніфікації, так і сформованої соціальної (групової) ідентичності. Задовольняючи же через групове членство, свою базальну потребу в самоповазі, індивід відповідає на запитання: "Що є для мене суспільство?", "Хто я в суспільстві?", тобто вирішує проблему свого соціального самовизначення. Головна ідея ґрунтується на тому, що враження про світ організуються в зв'язні інтерпретації - ідеї, установки, стереотипи, очікування, котрі виступають регуляторами соціальної поведінки. Позаяк індивід, що ідентифікує себе з якою-небудь групою, намагається оцінити себе позитивно, піднімає такимчином свій статус та статус групи. Значна кількість досліджень, проведених зарубіжними політичними психологами засвідчує, що групова приналежність уже сама по собі - основа для побудови системи переваг, позитивна чи негативна оцінка факту своєї належності до тої чи іншої групи складає ціннісний компонент соціальної ідентичності.
Аналіз самовизначення в політико-ідеологічній сфері свідчить, що це не тільки процес входження в соціально-світоглядну структуру суспільства (соціологічний підхід), а й реалізація своєї неповторності, ініціативності, відповідальності, творчого відношення до навколишньої дійсності, своєї індивідуальної природи, враховуючи потреби і можливості як власні, так тої соціальної групи до якої входить індивід, прийняття цінності окремої соціальної групи (соціально-психологічний підхід). Потреба у політико-ідеологічному самовизначенні проявляється у синзетивному для нього віці - юності, коли є всі передумови, як фізичні, соціальні, так і інтелектуальні. Суспільство надає молодій людині можливість самій визначити свій життєвий шлях і вирішувати основні життєві проблеми, ба навіть змушує - по досягненню паспортної зрілості, певною мірою впливати своїм волевиявленням на хід суспільно-економічних перетворень; хіба що свобода вибору обмежується лише досягнутим рівнем суспільного розвитку. Але молодь досить часто не готова до такого вибору, для неї він видається занадто когнітивно складним, чи пов'язаним з особистісним утиском, коли чиниться опір маніпулятивним тенденціям зі сторони суб'єктів політичного процесу, чи пов'язаним ще з однією кризою, ідеологічною, наслідком якої може бути означення власних політико-ідеологічних цінностей, переконань, тобто політико-ідеологічне самовизначення.
The processes of Ukrainian politico-ideological space structuring stimulate the necessity of determination by the youth of their social & political position (orientation) amidst the ideological & political values of the modern society. Still for the majority of young people this process has a tendency to diffuseness. It happens both because of the need of a high level of abstraction utilized in understanding (cognition) of the life & the definite ideological identity.
Процессы структурирования политико-идеологического пространства Украины обуславливают необходимость определения молодёжью своей общественно-политической позиции (ориентации) в среде идейно-политических ценностей современного общества. Но для большинства молодых людей этот процесс имеет тенденцию к диффузности из-за необходимости использовать высокий уровень абстракции для понимания (познания) общественной жизни и определённой, четкой политико-идеологической идентичности.
Література.
1.Васютинський В.О.Інтерактивний контекст ідеологічного вибору студентської молоді // Молодь третього тисячоліття: гуманітарні проблеми та шляхи їх розв'язання: Зб. наук. статей. - Т. 1. - Одеса, 2000. - С. 163-168
2.Ионин Л.Г. Идентификация и инсценировка//Социальные исследования. - 1995. - №4.- С.3-14
3.Лебедева Н.М. Социальная идентичность на постсоветском пространстве: от поисков самоуважения к поискам смысла // Психологический журнал. -1999. Т.20. №3. - С.48-58.
4.Павленко В.Н., Корж Н.И. Трансформация социальной идентичности в посттоталитарном обществе//Психологический журнал. - 1998. Т.19. №1 - С.75-85
5.Політичні позиції та прогнози: громадська думка в Україні 2002. Міжнародна фундація Виборчих Систем. 14-20 вересня 2001 року. - К, 2002. - 96 с.
6.Попова И.М. Повседневные идеологии. Как они живут, меняются и исчезают / НАН Украины; Институт социологии. - К.: Институт социологии НАНУ, 2000. - 218с.
7.Франкл В. Человек в поисках смысла. - М.,1990
8.Хесле В. Кризис индивидуальной и коллективной идентичности// Вопросы философии. - 1994. № 10. - С.121.
9.Эриксон Э. Идентичность. Юность и кризис. -М.: Прогресс, 1997.
10.Garfinkel H. Studies in Ethnometodology. - Englewood Cliffs. New Jersey. -1968. - P.55.

 
 

Цікаве

Загрузка...